1/2024

Na opatření k zadržení vody na Frýdlantsku připravuje Liberecký kraj projekty na svých pozemcích

| autor: Liberecký kraj0

Na opatření k zadržení vody na Frýdlantsku připravuje Liberecký kraj projekty na svých pozemcích

Pozemky, na kterých chce kraj podpořit hydrologickou funkci krajiny, má kraj ve svém vlastnictví a v současné době je spravuje Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Tuto lokalitu vybral kraj na základě analýzy, kterou vypracovala Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. a projednala ji s vedením školy. 

Kraj poté vybral 10 opatření z celkových 12 prověřovaných, které rozdělil do dvou projektů dle náročnosti přípravy a výše dotace. Připravované projekty nejsou v rozporu s územním plánem města Frýdlant.

První projekt s odhadovanými náklady ve výši 3.302.574 korun počítá s méně náročnými typy zásahů, přerušením odvodňovacího zařízení, vybudováním tůní a mokřadů a výsadbou zeleně, jako je například dub letní či vrba bílá. Měl by být dokončen v roce 2021.

Druhý projekt za 14.786.200 korun navrhuje do roku 2022 vytvořit čtyři malé vodní nádrže, odstranit stávající hnojiště a vybudovat větší vodní nádrž o ploše cca 1.600 m2 s bezpečnostním přelivem a výpustným zařízením.

„Oba projekty také prověří možnosti, jaká zvolit opatření pro likvidaci dnes již nevyužívaných a nepotřebných odvodňovacích staveb a jakým způsobem zvýšit zásoby vody v krajině,“ vysvětlil Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

„U prvního projektu očekáváme stoprocentní dotaci z OPŽP 2014–2020. Druhý projekt je náročnější. Odhadovaný podíl kraje je 11.779.650 korun, zbývající peníze, doufám, obdržíme z evropských dotací,“ uzavřela Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

„Vedle akademických diskuzí bychom rádi ukázali konkrétní opatření, která lze uvést do praxe. Pokud o to budou stát vlastníci pozemků. Proto jsme vybrali místa, která jsou ve vlastnictví kraje tak, aby mohla sloužit jako vzor pro obce a zemědělce v regionu. Je to jedna z priorit, kterou jako kraj máme,“ uzavřel hejtman Martin Půta.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP