2/2023

Moravskoslezský kraj se dohodl s ostravskou koksovnou na výrobě vodíku pro veřejné autobusy

| autor: Moravskoslezský kraj0

Moravskoslezský kraj se dohodl s ostravskou koksovnou na výrobě vodíku pro veřejné autobusy

Na spolupráci při výrobě čistého paliva pro krajskou autobusovou dopravu se dohodli náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka a předseda představenstva průmyslové skupiny MTX Group, a. s., které patří i ostravská koksovna Svoboda, Petr Otava.

Tato spolupráce Moravskoslezského kraje s průmyslovým podnikem přispěje i ke zlepšení ovzduší v Ostravě – při výrobě čistého vodíkového paliva se využije odpad vznikající při zpracování koksu, který se pak většinou spaluje a zatěžuje životní prostředí.

„Vodík je velkým tématem po celém světě, protože dokáže velmi účinně a bezemisně vyrábět elektrickou energii bez drátů nebo baterek. Proto je ideální pro pohon automobilů nebo autobusů. Samotná výroba vodíku je však náročná, a hlavně, bez levné elektřiny, i velmi drahá.

U nás však díky těžbě uhlí můžeme k výrobě využít i jiné suroviny, jako jsou typicky důlní a koksárenské plyny - tedy odpad, který se dnes většinou bezúčelně spaluje a zatěžuje životní prostředí.

K našemu kraji navíc těžký průmysl dlouhodobě patří a osobně jsem přesvědčen, že tomu tak ještě dlouho bude. Ale musíme udělat vše, aby průmysl zatěžoval životní prostředí co nejméně. Výroba vodíku se proto přímo nabízí,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Nabídli jsme účast našich odborníků při výzkumu na nově vznikajícím energetickém výzkumném centru na VŠB-TUO a jsme připraveni poskytnout zázemí a zdroje pro ověřování výsledků výzkumu v našem závodě,“ řekl Petr Otava s tím, že o efektivnějším využití plynu, který v závodu ostravské koksovny při výrobě koksu vzniká, uvažuje společnost delší dobu.

„Přeměňovat koksárenský plyn na opravdu čisté palivo pro autobusy, jejichž pořízení zvažuje město Ostrava a Moravskoslezský kraj je opravdu dobrý nápad. Proto věříme, že se společný projekt povede a užitek z toho budou mít všichni, tedy jak naše společnost, tak kraj i samotní občané,“ dodal Petr Otava.

Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo zhostit role vizionářů a podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě vloni, kdy podepsalo s představiteli města Ostravy memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie.

Veškeré tyto kroky podnikají proto, aby emise z dopravy co nejméně zatěžovaly životní prostředí, zejména ovzduší v regionu. Od spolupráce na rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života si slibují také vznik nového průmyslového odvětví. Připravují se tak i na „dobu bezuhelnou“.

Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti vodíkové mobility zahrnují nejen spolupráci s městem Ostravou na pilotním projektu vybudování první plnicí vodíkové stanice a zajištění provozu vybraných autobusových linek DPO, jejichž autobusy budou mít vodíkový pohon.

„Zaměříme se na pilotní provoz veřejných autobusů na vodík. Začneme s obnovou vozového parku na Karvinsku, počítáme tu alespoň s deseti vodíkovými autobusy. Postupně budou přibývat další veřejné autobusy na vodíkový pohon pro celou dopravní oblast kraje, také automobily pro úřady a příspěvkové organizace kraje, a pokud se nám podaří homologace, tak i vlaky,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP