1/2021

Modrá zpráva aneb Stav vodního hospodářství v roce 2020

| autor: Martina Jandusova0

rock-g0b6ba38e5_640.jpg
zdroj: pixabay

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo již 25. vydání vodohospodářské ročenky známé pod názvem Modrá zpráva. Ročenka přináší přehled činností souvisejících s vodním hospodářstvím v roce 2020. Poprvé jsou v ní uvedeny informace o monitoringu specifických látek v povrchových vodách, který provádí laboratoře státních podniků Povodí.

Letošní vydání představuje vodní hospodářství roku 2020, které bylo částečně ovlivněno pandemickou situací. V ročence jsou dostupné informace o hydrologii, jakosti vody a jejím znečištění, nakládání s vodami, dočtete se podrobnosti o činnosti a hospodaření správců vodních toků ve vlastnictví státu, oblasti vodovodů a kanalizací, o financování vodního hospodářství, související legislativě, plánování a strategiích i o mezinárodních vztazích v této oblasti či výzkumu a vývoji.

Nadnormální rok

Loňský rok byl oproti období 2014 – 2019, z nichž některé roky byly velmi suché, více vodný a srážkově nadnormální. Díky tomu se zlepšila hydrologická situace. Roční úhrn srážek dosáhl výše 766 mm, takže se jedná o desátý nejvyšší roční úhrn srážek od roku 1961. Z hlediska hydrologického sucha byla situace nejhorší v dubnu a na začátku května, ale od konce května se začala výrazně zlepšovat.

Rozmanitý a bohatý byl rok 2020 z hlediska povodňových situací. "Povodně vznikaly v důsledku kombinace deště a tajícího sněhu, trvalých i přívalových srážek a pouze s výjimkou ledna a dubna se ve všech měsících vyskytla odtoková událost s překročením některého ze stupňů povodňové aktivity. Plošně nejrozsáhlejší a v daném roce největší povodně z hlediska kulminačního průtoku proběhly v červnu a v říjnu, přičemž ty červnové byly první regionálně velké povodně po dlouhém období sucha," vysvětluje Modrá zpráva.

Spotřeba vody se v loňském roce zvýšila o 0,5 litru na osobu a den a dosáhla výše 91,1 litru na osobu a den. Ztráty pitné vody dosáhly 87,8 milionu kubíků, tedy 15,1 % z vody určené k realizaci. Průměrná cena bez DPH pro vodné činila 41,40 korun za kubík, pro stočné 36,50 korun za kubík. Počet čistíren odpadních vod se za sledovaný rok zvýšil o 64 na celkový počet 2 795 čistíren a též došlo k dalšímu prodloužení vodovodní i kanalizační sítě.

Nakládání s vodami

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo