Tag: PESTICIDY

michael-diane-weidner-tiPQCmdALWs-unsplash

Aktuality / Chemie / 10. 4. 2024

V zemědělské krajině se šíří široká škála reziduí pesticidů, zjistili vědci

Výzkumný tým Lesnické a dřevařské fakulty se zaměřil na problematiku rozšíření pesticidů v potravních sítích různých typů zemědělských plodin pěstovaných na jižní Moravě a ve středních Čechách. Díky úzké spolupráci se subjekty hospodařícími v těchto regionech mohli autoři studie porovnat látky, které objevili v analyzovaných skupinách – půda, rostliny, hlodavci, pavouci – s látkami, které byly v dotčených lokalitách za poslední čtyři roky aplikovány.

igor-oliyarnik-H19cP8uc-9c-unsplash

Aktuality / Voda / Dotace / 8. 3. 2024

Ministerstvo zemědělství zavádí novou dotaci pro snížení obsahu škodlivých látek v pitné vodě

Ministerstvo zemědělství přichystalo úpravy nařízení pro dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a nařízení k podmíněnosti. Díky tomu bude nově podpořeno šetrné hospodaření v povodích vodárenských nádrží a sníží se znečištění vod pesticidy. Nařízení k podmíněnosti navíc umožní zemědělcům širší volbu při vyčleňování neprodukčních ploch.

adrian-infernus-BN6iQEVN0ZQ-unsplash

Aktuality / Dotace / 28. 12. 2023

Zemědělský výzkum se zaměří na změny klimatu i podporu inovací a pokročilých technologií

Celkem 70 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství v příštích letech v Programu na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024-2032 ZEMĚ II. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na adaptaci polních plodin na měnící se klima a snižování používání antimikrobiotik a pesticidů. Na výzkum nových projektů poskytne MZe v roce 2024 přes 210 milionů korun, celkový objem prostředků do roku 2032 je více než 1 miliarda korun.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag