Tag: MONITORING

david-becker-rrfdqjJWwmU-unsplash

Aktuality / Voda / 3. 5. 2024

Rychlost a kvalita určování znečištění ve vodách se zlepší

Povodí Moravy nově disponuje přístrojem, který zlepší provádění monitoringu znečištění povrchových vod a rovněž zvýší rychlost a kvalitu informací o jejich stavu. Použitím přístroje s vysokou citlivostí bude možné detekovat jednotlivé látky obsažené ve vodě i při jejich velmi nízkých koncentracích a zároveň bude nově možné určovat i nové látky (zejména perfluorované a polyfluorované látky – PFAS).

6009851516_d520a97097_c

Aktuality / Ovzduší / 26. 4. 2024

Nejčastějšími zdroji znečištění ovzduší jsou doprava, lokální topeniště a stavební činnost

Výsledky přinesly výzkumné projekty vědců a vědkyň z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výzkum Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna začal v roce 2021 a obnášel měření akreditovanými mobilními stanicemi i malými personálními senzory, které nosili při sobě žáci a žákyně dvanácti brněnských základních škol.

jama-hermanice

Aktuality / Ovzduší / 9. 3. 2024

První zasedání mezirezortní skupiny k heřmanické haldě: Monitoring kvality ovzduší v okolí bude nepřetržitý

Tento týden jednala poprvé pracovní skupina k haldě Heřmanice, kterou svolalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na jednání zaznělo, že data pravidelně měřená nezávislými institucemi neukazují bezprostřední nebezpečí pro obyvatele nebo životní prostředí. S cílem zajistit lepší informovanost o dopadech haldy však dala skupina státnímu podniku DIAMO pokyn, aby ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Ostravě rozšířil sledování a měření znečišťujících látek v jejím okolí.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA