Tag: POVODÍ

river-977476_640.jpg

Aktuality / Voda / 1. 7. 2021

Obří dunajská expedice vydává zprávu o stavu Dunaje a jeho povodí

U příležitosti Dne Dunaje představujeme výsledky čtvrtého společného průzkumu Dunaje včetně jeho hlavních přítoků (JDS4), který v letech 2019 a 2020 koordinovala Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (ICPDR). Na samotné expedici i zpracování výsledků o kvalitě vody a stavu ekosystémů tohoto evropského veletoku spolupracovalo mnoho stovek odborníků ze zemí povodí Dunaje.

fog-gf5fdeb2a1_640.jpg

Aktuality / Voda / 9. 11. 2021

Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry

Národní plány povodí podle § 24 odst. 4 vodního zákona stanovují cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

rock-g0b6ba38e5_640.jpg

Voda / Publicistika / 5. 1. 2022

Modrá zpráva aneb Stav vodního hospodářství v roce 2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo již 25. vydání vodohospodářské ročenky známé pod názvem Modrá zpráva. Ročenka přináší přehled činností souvisejících s vodním hospodářstvím v roce 2020. Poprvé jsou v ní uvedeny informace o monitoringu specifických látek v povrchových vodách, který provádí laboratoře státních podniků Povodí.

mzp_povodne02.jpg

Aktuality / Voda / 22. 1. 2022

Ministerstva společně připravila Národní plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik na příštích šest let

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes předložilo vládě Plány pro zvládání povodňových rizik v povodích Labe, Odry a Dunaje. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo Národní plány těchto povodí do roku 2027. Navrhovaná opatření ochrání lidské životy a majetky, pomohou vybudovat čistírny odpadních vod a revitalizovat vodní toky. Oba dokumenty vláda schválila.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia