2/2023

Ministr Brabec: Spolu s Komisí říkáme NE jednorázovým plastům. Česká republika má jasnou pozici k omezení jednorázových plastů

| autor: TZ MŽP ČR0

Ministr Brabec: Spolu s Komisí říkáme NE jednorázovým plastům. Česká republika má jasnou pozici k

Ambicí Evropské komise je přijmout novou legislativu do května 2019. Členské státy se již k nové legislativě na jednáních v Bruselu již vyjadřují.

ČR zastupuje Ministerstvo životního prostředí, které rámcovou pozici za ČR připravilo. Pozice české vlády k omezení jednorázových plastů je jednoznačná: DOSTBYLOPLASTU!

Evropská komise návrh nové evropské legislativy na omezení jednorázových plastů představila 28. května letošního roku.

Návrh legislativy odůvodnila mj. alarmujícími výsledky analýzy odpadů z evropských moří a pláží.

Plasty tvoří až 85 % celkového počtu odpadků v mořích, z toho polovina je tzv. jednorázových. 27 % odpadků na evropských plážích tvoří lovná zařízení obsahující plasty.

Nově navrhovaná regulace celkem zahrnuje 32 typů výrobků, mezi něž patří např. plastové příbory, kelímky, vatové tyčinky, brčka, nápojové lahve, vlhčené ubrousky nebo rybolovná zařízení.

Ministerstvo životního prostředí po standardním projednání se zainteresovanými svazy a organizacemi připravilo rámcovou pozici, která návrh Evropské komise na omezení a zákaz některých jednorázových plastových výrobků podporuje.

Pozici ČR, která je klíčová pro nadcházející vyjednávání o výsledné podobě nové evropské legislativy mezi členskými státy, schválila vláda 25. června.

Postoj Vlády ČR v souladu s navrhovanou evropskou legislativou podporuje budoucí zákaz 6 jednorázových plastových výrobků, které nejvíce znečišťují evropská moře a oceány, konkrétně brčka, míchátka, tyčky od balónků, příbory, talíře a plastové vatové tyčinky.

Ovšem vše za předpokladu, jak uvádí v návrhu nové směrnice i Evropská komise, že na trhu budou existovat dostupné a cenově přijatelné alternativy.

Současně Vláda ČR podporuje v souladu s návrhem Komise omezení jednorázových plastových nádob na potraviny a omezení kelímků. Každý členský stát podle dosavadního návrhu Komise stanoví sám (může se jednat o stanovení cílů či zamezení poskytování uvedených výrobků zdarma), jak tohoto omezení docílí.

Mezi další podpořené návrhy Komise pak patří například zajištění 90% sběru jednorázových plastových nápojových lahví s tím, že Česká republika očekává k tomuto cíli ještě rozsáhlou diskuzi.

Česká republika pak sama požaduje další detailní debatu a odůvodnění požadavku Komise na povinné upevnění víček na plastové láhve a také k zpřesnění definice rozšířené odpovědnosti a povinností výrobců některých skupin výrobků (zejména u obalů, plastových tašek, tabákových výrobků ad.).

„Není pochyb, že se o nové legislativě povedou ještě dlouhá a možná i těžká vyjednávání, a to nejen na půdě Evropské komise. Důležité ale je, že ČR má pozici k omezení jednorázových plastů zcela jasnou.

Ministerstvo životního prostředí už před několika měsíci rozeběhlo kampaň Dost bylo plastu, která cílí hlavně na snižování jednorázových plastů v provozovnách rychlého občerstvení formou dobrovolných dohod s provozovateli.

Díky tomu vidíme, že to jde. Bez plastových brček nebo míchátek se určitě dokážeme obejít a nikoho to nějakým způsobem určitě neomezí ani to nemá zásadní dopady do koncových cen nabízených výrobků. Naopak životnímu prostředí to pomůže zcela zásadně,“ komentuje pozici Vlády ČR ministr životního prostředí Richard Brabec.

Co směrnice navrhuje:

o Zákaz některých plastových výrobků: Pokud existují dostupné a cenově přijatelné alternativy, bude prodej plastových výrobků na jedno použití zakázán. Zákaz se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balonkům, které budou muset být vyrobeny výlučně z udržitelnějších materiálů.

o Nápojové obaly na jedno použití obsahující plasty budou na trhu povoleny pouze v případě, že jejich uzávěry a víčka zůstanou připevněny k nádobě.

o Cíle snížení spotřeby: Členské státy budou muset omezit používání plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků. Mohou například stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.

o Povinnosti pro výrobce: Výrobci se budou podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady a úklidem a také s osvětovými opatřeními, pokud jde o nádoby na potraviny, sáčky a obaly (např. od bramborových lupínků a cukrovinek), nápojové obaly a kelímky, tabákové výrobky s filtry (např. cigaretové nedopalky), vlhčené ubrousky, balonky a lehké plastové tašky. Dostanou také pobídky k vývoji méně znečišťujících alternativ k těmto produktům.

o Cíle v oblasti sběru: Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů.

o Požadavky na označování: Některé produkty budou muset mít jasné a standardizované označení, které obsahuje informace o tom, jak se má odpad odstraňovat, o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o přítomnosti plastů v nich. Jedná se o hygienické vložky, vlhčené ubrousky a balonky.

o Osvětová opatření: Členské státy budou povinny zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativních dopadech vyhazování plastů na jedno použití a rybolovných zařízení a také o dostupných systémech pro opětovné použití a možnostech nakládání s odpady ze všech těchto výrobků.

o Tažná a rybolovná zařízení obsahující plasty - Výrobci těchto zařízení budou povinni hradit náklady na sběr odpadu z přístavních zařízení pro příjem odpadu, jeho přepravu a zpracování. Ponesou rovněž náklady na osvětová opatření.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny pozici Vlády ČR podpořil 12. července 2018. Na začátku srpna byla vládní pozice projednána také senátními Výbory pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a pro záležitosti Evropské unie.

Oba výbory přijaly k návrhu směrnice usnesení, v němž pozici vlády podporují a doporučují Senátu Parlamentu ČR návrh směrnice projednat.

Celý text návrhu směrnice Evropské komise: zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP