1/2024

Marian Piecha: V cirkulární ekonomice je obrovský prostor k win-win projektům

| zdroj: MPO0

piecha_podcast.png
zdroj: redakce

Po úspěšném prvním ročníku konference Cirkulární ekonomika v praxi se letos uskuteční druhý ročník. Ten může dokázat, že cirkulární ekonomika optikou současné energetické krize, může být mnohdy jejím velmi vhodným řešením.

Mohlo by se zdát, že proces přechodu na cirkulární ekonomiku není na pořadu dne pod tíhou všech velkých problémů s růstem energií a energetických surovin. Naopak. Konference Cirkulární ekonomika v praxi II se toto bude snažit dokázat.

O nadcházející konferenci a o tom, jak se současná doba do přechodu na CE promítá, jsme si pohovořili s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Marianem Piechou.

Jak se současná politická, finanční, energetická situace v EU resp. v ČR promítá do snahy o Cirkulární ekonomiku?

Cirkulární ekonomika je jednou z hlavních priorit EU, která na ni alokovala velký objem finančních prostředků, stejně jako na výzkum a vývoj, které jdou s cirkulární ekonomikou ruku v ruce. Tento směr EU se přímo odráží i do priorit Operačního programu Technologie a Aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy, které máme na MPO na starosti a které jsou z fondů EU financované.

Téma cirkulární ekonomiky v hlavách podnikatelů rezonuje, neboť jde o novou příležitost a možnost řešení problémů dnešní doby. Právě tady je spousta prostoru k win-win projektům, které mohou přinést zisk, užitek nejen firmám, ale zároveň životnímu prostředí. Téma cirkulární ekonomiky je v tuto chvíli zcela nezbytné s ohledem na potřebu šetřit zdroje. Vzhledem k nejistotě, jež nyní panuje kolem dodavatelských řetězců, je model cirkulární ekonomiky viděn jako nástroj ke zvýšení surovinové soběstačnosti.

Jak toto téma bude rezonovat na konferenci?

Pomalu pryč je doba realizace projektů ve vlastním oboru. Projekty cirkulární ekonomiky stojí na hranici. Jestliže se pohybujeme v energetice, vstupujeme do zemědělství, stavebnictví, na to navazuje dřevozpracující průmysl a další obory, odvětví, oblasti. A v těchto prolínajících se vazbách/synergiích a ve sdílení nápadů, myšlenek jsou nové možnosti, vč. příležitostí pro podnikání, byznys.

Konference slouží k diskuzi nad všemi těmito prolínajícími tématy. Je blízce spjatá s financováním cirkulární ekonomiky, jedno z hlavních témat se tak soustředí na nastavení cirkulárních programů, projektů a ukazatelů tak, aby reagovaly na faktické potřeby a výzvy. Diskuze se zaměří rovněž na otázku, co znamená chytřejší, ekologičtější, oběhové hospodářství a energetická transformace pro národní ekonomiky. Představíme rovněž myšlenku cirkulárního auditu a budeme s pozvanými řečníky hovořit o tom, zda právě cirkulární audit může být tím, co posune podnikatele k přechodu na oběhové hospodářství.

Dvoudenní konference však přinese celou řadu témat a představí cirkulární ekonomiku na konkrétních podnikatelských projektech, proto bych rád pozval zájemce, aby se konference přímo zúčastnili nebo nás sledovali online prostřednictvím youtube kanálu MPO.

Jak zajímavé, možná i důležité, bude právě v této době, kdy mají firmy hodně starostí, se konference zúčastnit?

Konference otevře diskuzi nad tématy, která trápí v současné době většinu podnikatelů. Ceny primárních surovin neustále rostou a zaváděním cirkulární ekonomiky napomáháme nejen úspoře primárních surovin, ale i úspoře financí jak na vstupech, tak výstupech, protože nemusí platit za zpracování odpadů jiným subjektům.

Konference přiblíží, jak pomoci přechodu z tradičních obchodních modelů k těm více cyklickým, ukáže na konkrétních příkladech, jak vypadá cirkulární ekonomika v praxi a jak vstupuje do byznys modelů českých firem. Podnikatelům na konferenci představíme možnosti podpory cirkulární ekonomiky a rád bych je pozval k diskuzi nebo dokonce osobní konzultaci konkrétních podnikatelských projektů.

Konference proběhne 1 – 2. 11. 2022 v Praze

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA