1/2024

Lze získat dotaci na projekt energetického využití odpadů? Ano!

| autor: Marina Kholomyeva0

Lze získat dotaci na projekt energetického využití odpadů? Ano!

Jedním z klíčových cílů SFŽP v oblasti nakládání s odpady je zvýšení podílu jejich opětovného využití. Základem dosažení tohoto cíle je podpora projektů a aktivit zaměřených na materiálové a energetické využití odpadů.

Prioritou tohoto programu jsou především projekty pro využití odpadů jako zdroje druhotných surovin, a projekty zaměřené na zvýšení ekonomické hodnoty odpadů.

Mezi oblasti podpory, které nejpalčivěji trápí MŽP, patří projekty na energetické využití odpadů. Vzhledem k omezením veřejné podpory, EU ETS a dalším předpisům zbývá velice málo typů projektů, které by pomohly splnit monitorovací indikátor stanovený pro OPŽP v této oblasti.

Typologickým a SFŽP velice vítaným projektem na podporu mohou být sušárny kalů z ČOV. Dalším podpořitelným projektem může být doplnění sušení kalů pyrolýzou/plazmou. Tyto projekty mohou být investičně velice náročné, na druhou stranu mohou významně pomoci naplnit monitorovací indikátor a jsou tak velice vítané.

Obrovskou výhodou těchto typů projektů je irelevantní vlastnicko-provozovatelská struktura ČOV, která často brání podat žádost o dotaci na modernizaci ČOV v rámci prioritní osy 1 OPŽP.

Připravovaných projektů zatím není moc, a tak mají velkou šanci získat podporu v posledních dvou výzvách OPŽP (podzim 2018 a podzim 2019). Pravděpodobně nejvíce připraveným projektem je modernizace kalového hospodářství na ČOV v Brně, kde již v roce 2017 zahájili přípravu projektové dokumentace pro ÚR.

Mezi další připravované projekty lze zařadit projekt fluidní sušárny odvodněných kalů ČOV v Plzni, která bude sušit kaly i z okolních ČOV. Plánuje se vysušené kaly dopravovat do Teplárny Plzeň ke spálení.

Dále například menší projekt Stanice energetického využití kalu a biomasy Písek. Stanice doplní kalovou koncovku o sušení kalů a štěpky, přičemž zdrojem tepla pro sušení budou spaliny ze spalování směsi sušených čistírenských kalů a štěpky. V nové kalové koncovce se předpokládá zpracování 3 900 t odvodněných čistírenských kalů vlastní produkce ročně. Mimo to v procesu bude využito štěpky (extérní zdroj) 900 t/rok.

Máte nápad na další projekt?

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP