2/2022

Karvinsko se rozhoduje, jak bude řešit odpad

| autor: Pavel Mohrmann1

290740728_e5a71537e6_c.jpg
zdroj: flickr.com

Kolem odpadů není hladina klidná nikde, Karvinsko nevyjímaje. I zde se přestane skládkovat a nyní je doba, kdy se láme chléb. Odpady se stávají „horkým zbožím“.

Pravdou je, že Karvinsko není oblast bez environmentálních problémů. V rámci Česka je tento region trvale nejhůře zasažen emisemi a jinými ekologickými zátěžemi, které jsou daní za těžbu a na ni navazující těžký průmysl. Právě environmentální šetrnost je jedním z nejdůležitějších bodů při posuzování budoucí technologie či technologií, které se v regionu budou „starat“ o odpady.

Společnost Veolia plánuje v Karviné vystavět multipalivový kotel na spalování tuhého alternativního paliva (TAP) o kapacitě 150 tisíc tun s možností spoluspalovat biomasu. Hlasy argumentující proti zamýšlenému projektu říkají, že se stále jedná o spalování odpadu a status TAP jako výrobku je jen obezlička zákona a důvtipné řešení jak obejít nepružnou a realitě vzdálenou legislativu. Zkrátka vlk se nažere a koza zůstane.

Zařízení má nahradit uhelnou teplárnu ČSA, která končí svou činnost letos. Náhrada za nový moderní fluidní kotel je z tohoto pohledu pro životní prostředí regionu výhra. O tom není pochyb. Environmentálně je projekt Veolie pro region velkým přínosem z více pohledů. Postará se o odpady, sníží se emise všeho druhu a přispěje k probíhající transformaci energetiky v regionu.

Zastupitelka Moravskoslezského kraje a také města Karviná, Zuzana Klusová je jiného názoru. Poukazuje na fakt, že návrh spalovny TAP má kapacitu 150 tis. Tun ročně, přičemž Karviná vyprodukuje pouze 15 tis tun, což znamená, že se tam bude svážet odpad z celého širokého regionu a také ze sousedního Polska. Výkon oproti nahrazované teplárně má být třetinový. Dále upozorňuje, že kvalitu či výhřevnost TAP z komunálního odpadu může výrobce energie řešit pálením průmyslových TAP, které jsou podle Zuzany Klusové výrazně environmentálně rizikovější.

Důvodů proč odmítnout projekt je více. Celý článek, jehož autorem je Zuzana Klusová, si můžete přečíst zde.

Pravdou je, že hierarchie nakládání s odpady jasně říká, že energetické využití odpadů, což multipalivový kotel na pálení TAP je, je předposledním stupněm nakládání s odpady nad skládkováním a až se přestane neupravený odpad skládkovat, bude posledním. Zatím je ale součástí nejen moderních odpadových hospodářství, ale také energetických mixů zemí, které usilovně pracují na odchodu od uhlí.

Je ovšem nutné připomenout, že existují i jiné a daleko environmentálně šetrnější technologie nakládání s odpady. Nelze také nebrat zřetel na ekonomickou stránku věci a sekundární environmentální náklady. Pokud jde o biomasu, můžeme kompostovat či vyrábět plyn. Část odpadů můžeme zpracovávat pomocí technologie plazmového zplyňování, která zpracovává veškerý heterogenní odpad včetně odpadu komunálního, pyrolýzy nebo solvolýzy. Zatím nejdůležitějším směrem, o který se celá Evropa snaží je mechanická recyklace.

Nejen Karvinsko, ale celé Česko nyní tento problém z odpady musí vyřešit. A přihlédnout na všechny možné známé informace a předpokládané vývoje. Stavba zařízení na 150 tisíc tun v regionu znamená, že informace, které investor má, zaručují dostatečnou dotaci vstupního materiálu po celou dobu životnosti, nebo alespoň po dobu návratnosti projektu.

Z pohledu předpokládaného vývoje to znamená, že se materiálová recyklace nijak zásadně nezvýší, v oblasti předcházení vzniku odpadů se reálně nepovede vůbec nic a produkce odpadů bude stále stejná ne-li i vyšší, emisní normy se snižovat nebudou, EU ETS se spaloven TAP nebudou týkat a pokud ano, tak se to promítne v ceně za zpracování.

Ze zkušeností nejen v Česku, ale v celé Evropě víme, že tak jak byl zde nastíněn předpokládaný vývoj, tak rozhodně není nereálný. Nechť si tedy provozovatelé různých technologií na zpracování odpadů připraví lokty. Čím ostřejší, tím lepší.

Komentáře

  1. Člověk by řekl, že paní zastupitelka bude ráda, že Karviná bude mít v této nejisté době stabilní zdroj energie pro své občany. Ale příslušnost k Pirátské straně vysvětluje mnohé.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia