4/2022

Je tepelné čerpadlo vhodné do starého domu? Odpověď zní ano

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: viessmann.cz1

čerpadla
zdroj: Viessmann

Tepelná čerpadla jsou na rozdíl od běžných zdrojů, jako jsou plyn, pevná paliva, elektřina nebo topný olej, zařazena mezi alternativní zdroje vytápění. Poměrně vysoké investiční náklady zatím stále odrazuje nemalý počet potenciálních zájemců.

Pokud bude typ tepelného čerpadla zvolen správně a bude instalováno do optimalizovaného systému, může se jeho návratnost pohybovat v rozmezí 5 – 10 let, přičemž životnost čerpadla je přibližně 20 let.

Hybridní zařízení

Hlavní nevýhodou tepelných čerpadel je jejich poměrně nízká výstupní teplota oproti tradičním způsobům vytápění. Běžně dostupná tepelná čerpadla umějí ohřát topnou vodu na teplotu asi 55 až 65 °C. Pokud je nutná vyšší teplota, je zapotřebí instalace speciálních (vysokoteplotních) čerpadel, kdy se už ale výrazně zvýší investiční náklady. Pro tento problém našla praxe elegantní řešení v podobě hybridního zapojení tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla. Jde o tzv. bivalentní vytápění.

Pro bivalentní provoz jsou charakteristické dva zdroje vytápění. V kombinaci s tepelným čerpadlem to může být například plynový kotel. Výhoda spočívá v tom, že namísto provozu za pomoci pouze jednoho, nepoměrně dražšího vysokoteplotního tepelného čerpadla nebo jednoho běžného, neekologického zdroje se stále vyššími provozními náklady (cena plynu, oleje atd.), se použije běžné tepelné čerpadlo kombinované s např. plynovým kotlem.

Většinu tepelného výkonu bude zajišťovat tepelné čerpadlo s nízkými provozními náklady. V případě, že teploty v zimních měsících poklesnou pod hodnotu, kdy by již bylo běžné tepelné čerpadlo výkonově nedostačující, vytápění bude zajišťováno pomocí záložního zdroje. Celý proces náběhu a přepnutí na záložní zdroj, resp. zpět na tepelné čerpadlo, je již v dnešní době plně automatizován a probíhá bez nutnosti zásahu uživatele.

Tepelné čerpadlo ve starším domě

Tepelné čerpadlo se v rodinných domech obvykle nebude používat jako jediný a samostatný zdroj tepla, ale v kombinaci se záložním zdrojem, a to jednak při instalaci do novostaveb, ale i jako alternativa běžných zdrojů tepla do starších nebo rekonstruovaných domů. Je tedy tepelné čerpadlo vhodné do starého domu? Odpověď zní ano!

Výhodou je, že ve starších domech je již ve většině případů vybudováno vytápění, např. pomocí radiátorů, a jako zdroj tepla je použit plynový kotel, nebo kotel na pevné či jiné palivo. Původní systém vytápění může být použit jako záložní zdroj a tím se výrazně snižují investiční náklady. Bez rozsáhlejších zásahů do původního systému může být nainstalováno tepelné čerpadlo a spuštěn bivalentní (hybridní) provoz.

Pokud má například rodinný dům rozlehlou zahradu, kde je možnost zabudovat tepelná čerpadla typu země/voda, bivalentní provoz takového systému v kombinaci např. s plynovým kotlem, může výrazně snížit náklady na vytápění.

Výběr tepelného čerpadla

Nezáleží na tom, zda pomocí tepelného čerpadla chcete získávat teplo ze země, spodní vody nebo ze vzduchu, neboť snížení spotřeby fosilních paliv takto dosáhnete u každého z těchto tří typů čerpadel, a tak šetříte cenné zdroje a snižujete emise škodlivin.

Důležité je najít optimální řešení pro vaši domácnost. V současnosti je nabídka tepelných čerpadel na trhu tak rozsáhlá, že si každý může vybrat přesně podle svých představ, spotřeby tepla a stavebních a geologických podmínek domu, a to platí nejen pro novostavby, ale i starší rodinné domy.

Potřeby jednotlivých domácností a podmínky, v nichž se chystají tepelné čerpadlo instalovat, jsou však velmi rozdílné, a proto je nutné poradit se s odborníky, kteří umějí posoudit výchozí stav a doporučit ze širokého sortimentu produktů ten, který zaručí očekávaný efekt. Kvalita zařízení, odborná instalace a servis jsou základními předpoklady toho, že vám tepelné čerpadlo přinese požadovaný užitek.

Komentáře

  1. Je to zle postavená otázka . Správna otázka by mala znieť ,je tepelné čerpadlo vhodné na vykurovanie ? Odpoveď samozrejme áno. Principiálne tepelné čerpadlo dokáže zhodnotiť primárnu energiu ,dané COP viac ako 3x, v závislosti od sekundárneho zdroja (vzduch ,voda,zem ,zemný vrt). Pre zníženie nákladov na vykurovanie však je potrebné vykonať stavebné úkony na zníženie tepelných strát(tepelná vodivosť stavebnej obálky a rekuperačné vetranie a dostávame sa do kategórie Pasívnych domov ,kde už tepelné čerpadlo postráda zmysel ,nanajvýš na prípravu TUV. Podmienky kategórie Pasívneho domu je legislatívne potrebné plniť pri novostavbách už teraz a staršia výstavba bude musieť do budúcnosti tiež. Takže vyvstáva otázka ,ako dlho bude potrebné inštalovať tepelné čerpadlá na vykurovanie .Odpoveď , vzhľadom na svoje technické dannosti (možnosť chladenia ) majú neobmedzenú časovú perspektívu

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM