1/2024

Jaká je budoucnost zpracování zbytkového odpadu ve Francii?

| autor: Martina Jandusová0

Jaká je budoucnost zpracování zbytkového odpadu ve Francii?

Nedávná studie francouzské agentury pro ochranu životního prostředí (ADEME) analyzuje současný stav zpracování zbytkového odpadu ve Francii, jakožto i budoucí vývoj v této oblasti.

Podle odhadů ADEME se produkce zbytkového odpadu ve Francii sníží z 17, 7 milionu tun, které byly vyprodukovány v roce 2013, na 14, 7 milionu tun v roce 2025. Odhad závisí na předpokladu, že se změní chování a optimalizují se stávající odpadové systémy. Vzhledem k cílům snížení národní produkce odpadů, je také očekáváno, že poklesne skládkování zbytkového odpadu o 50%.

Agentura doporučuje místním orgánům, aby na svém území iniciovaly změny v chování svých občanů, veřejných služeb a obchodu, což by vedlo k podpoře snížení produkce zbytkového odpadu.

ADEME ve své studii uvádí, že "dosavadní zařízení na zpracování odpadů by měla být i nadále optimalizována a bude zapotřebí i nových investic a to navzdory snížení produkce zbytkového odpadu. U tohoto toku odpadu by mělo převládat využití energie odpadů nad konečným odstraněním (spalováním bez využití energie nebo skládkováním)."

Pokud jde o přeměnu odpadů na energii, ADEME uznává, že "stávající kapacita energetického využívání odpadů významně přispívá k cíli snížení skládkování". Agentura předpokládá, že kapacita na tepelné zpracování bude od současnosti do roku 2025 konstantní se zvyšující se energetickou účinností.

Do roku 2025 je cílem dosáhnout vyšší prahové hodnoty pro obnovu 50% zařízení s nedostatečným využitím a úplně vyřadit spalování bez využití energie. Vyšší energetické účinnosti lze dosáhnout také tím, že se zařízení připojí k síti dálkového vytápění.

Agentura nedoporučuje vybudovat nová zařízení na mechanicko-biologickou úpravu, a to ani "pokud není k dispozici spalování s využitím energie". Je to z toho důvodu, že zbytkový komunální odpad je heterogenní povahy.

Podle prognózy ADEME časem poklesne množství recyklovatelných materiálů ve zbytkovém odpadu, zatímco kvalita požadovaná recyklačními subjekty se zvýší.

Agentura proto uvádí, že "doufat v účinné mechanické třídění velmi heterogenního zbytkového odpadu za účelem získání recyklovatelných materiálů se zdá být technickým rizikem, stejně tak i finančním hazardem".

ADEME dodatečně poznamenává, že "by se mělo zabránit výstavbě nových MBÚ zařízení, neboť rozsáhlá separace organických odpadů dovede tento odpad přímo k materiálovému využití (po kompostování nebo anaerobní digesci)".

Francouzská agentura také doporučuje místním orgánům, aby pečlivě posoudily výkonnost nových procesů, jako je zplynování nebo pyrolýza, zejména při zpracování vysoce heterogenního odpadu.

Zdroj: http://www.cewep.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP