1/2024

Jak hodnotíte činnost Výboru VaK?

| autor: Pavel Mohrmann0

Jak hodnotíte činnost Výboru VaK?

Jeho hlavním cílem je zvýšení efektivnosti regulačních mechanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování sociálně únosných cen pro vodné a stočné. Za dobu své činnosti výbor připravil několik zásadních doporučení příslušným resortům, které byly implementovány do legislativy a následně do praxe.

Jaké mají tato doporučení dopady, je otázkou, kterou bychom se rádi dostali k hodnocení celé činnosti Výboru. Proto dnešní polemiku otvíráme otázkami:

Jak hodnotíte dosavadní činnost Výboru pro koordinaci regulace v oboru vodovodů a kanalizací?

Považujete za vhodné, že ve Výboru nejsou zástupci profesních organizací, kterých se regulace týká?

Antonín Raizl, EY,s.r.o.

1. Hodnocení dosavadní činnosti Výboru je poměrně složité, na jedné straně považuji za pozitivní, že existuje platforma, kde se subjekty ovlivňující regulaci pravidelně setkávají a mohou se dohodnout na přístupu k jednotlivým částem regulace. Na druhé straně zatím praktické výsledky Výboru příliš přesvědčivé nejsou, změny v regulaci těsně před koncem roku a chybějící komunikace s faktickým zdůvodnění změn a dopadů, bohužel nezvyšují důvěru ve Výbor ani jednotlivé členy. Dále stále postrádám alespoň dílčí pokrok v tématu benchmarking, o kterém se při vzniku Výboru tolik hovořilo.

2. Ačkoliv se mohu snažit toto vyloučení profesních organizací pochopit, myslím si, že vzhledem k poměrně složité struktuře oboru VaK, jak na straně jednotlivých subjektů tak regulátorů, by účast těchto organizací byla přínosná. A to i v případě že by se jednalo o nehlasujícího člena Výboru.

Anatol Pšenička, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

1. Činnost a výsledky práce Výboru pochopitelně systematicky sledujeme. Obecně považujeme pro náš obor za klíčové, aby připravované a schvalované návrhy, normy nebo předpisy vycházely z jasných dat a analýz, aby byly konzistentní, předvídatelné a dlouhodobé. Ve vodárenství platí stejně jako v jiných branžích, že zásadní pro možnost dlouhodobého efektivního, racionálního a všestranně akceptovatelného fungování je stabilita oboru.

2. Tento stav považujeme za nešťastný. Jsme připraveni se na práci výboru aktivně podílet a přinášet do debaty a připravovaných návrhů vlastní zkušenosti a vstupy vyplývající z naší každodenní činnosti.

Radek Hospodka, tajemník Výboru VaK

1. Činnost Výboru VaK hodnotíme pozitivně. Domníváme se, že Výbor VaK se stal důležitým nezávislým koordinačním subjektem v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR a svou dosavadní činností naplňuje stanovené cíle z materiálu „Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství“, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015. Jeho koordinační roli je třeba vnímat zejména z důvodu rozdělených kompetencí v oblasti regulace oboru vodovodů a kanalizací mezi více ministerstvy.

2. Seznam jednotlivých subjektů zúčastněných ve Výboru VaK byl stanoven při projednání výše uvedeného materiálu „Návrh koncepčního řešení regulace ve vodárenství“. Zastoupení Výboru VaK, tak jak ho vláda ČR schvála, vhodným způsobem reprezentuje zástupce rozhodujících regulujících subjektů oboru vodovodů a kanalizací, sféru zástupců měst a obcí (jako rozhodující vlastníky infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR), zástupců sociální oblasti, tak i oblasti podnikatelského prostředí. Pro doplnění: v souladu s Jednacím řádem může předseda Výboru VaK z vlastního podnětu nebo na návrh člena Výboru VaK přizvat k řešení konkrétního problému odborníka, který není členem Výboru VaK, tedy například také zástupce některého z profesních sdružení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP