1/2021

Jak dekarbonizovat evropské ostrovy? Příkladem může být Madeira

| autor: Jan Budín| zdroj: oenergetice.cz0

madeira-1250495_640.jpg
zdroj: pixabay

Ostrovy spadající pod EU jsou i přes velký potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie stále silně závislé na fosilních palivech, která jsou navíc vzhledem k přepravním nákladům často výrazně dražší ve srovnání s pevninskou Evropou. Evropská komise proto v roce 2017 zahájila iniciativu Čistá energie pro ostrovy v EU (Clean energy for EU islands), která si klade za cíl pomoci evropským ostrovům s nastartováním využívání vlastní udržitelné a dostupné energie.

Podle Evropské komise je v Evropské unii kolem 2 200 obydlených ostrovů, na kterých žije celkem 16 milionů obyvatel, což odpovídá zhruba 4 % celkové populace Evropské unie. Kvůli geografickým a klimatickým podmínkám čelí tyto ostrovy specifickým výzvám, mezi které patří horší dostupnost, časté hurikány a s nimi spojené povodně či rostoucí hladiny moří.

„Kvůli své malé velikosti a izolovaným energetickým systémům je významnou výzvou pro ostrovy zásobování energií. Často bývají závislé na importu fosilních paliv pro výrobu elektřiny, dopravu a vytápění. Fosilní zdroje přitom nejsou pouze hlavním zdrojem emisí CO2, ale jsou také drahé. Cena elektřiny na ostrovech může proto být až desetkrát vyšší než na pevnině,“ uvedla Evropská komise.

Komise dodala, že široká dostupnost lokálních obnovitelných zdrojů, jako jsou solární, větrná, mořská či geotermální energie, přináší příležitosti k dosažení společenských přínosů. "Přechod na více udržitelnou dodávku energie díky využití inovativních technologií je klíčovou hnací silou pro udržitelný a odolný ekonomický růst a přispívá k rozvoji lokálních dovedností a pracovních míst pro komunity na ostrovech,“ dodala Komise.

Madeira jako příklad

Jako příklad úspěšného přechodu k využívání obnovitelných zdrojů energie uvedla Komise portugalský ostrov Madeira, na kterém žije 300 tisíc obyvatel a který ročně navštíví téměř 1,5 milionu turistů.

„Jako spousta dalších ostrovů je i Madeira stále závislá na fosilních palivech pro zajištění většiny svých energetických potřeb. Turisté přilétající na ostrov si však všímají rychlého pokroku v přechodu na čistší energetické zdroje - solární panely a větrné turbíny, které vítají turisty během přistávání, tvoří dojem probíhajících inovativních energetických projektů,“ uvedla Komise.

Podle Komise byl klíčovým krokem k nastartování přechodu v energetice akční plán pro udržitelnou energetiku z roku 2012, kterým se Madeira zavázala ke snížení energetické intenzity, zlepšení v oblasti zajištění bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv.

Hlavní inovativní projekty má na starosti tamní energetická společnost Empresa de Electricidade da Madeira, která díky dobrému technickému know-how, podpoře ze strany státu a evropským fondům pomáhá s transformací energetiky na tomto ostrově. „V období 2022/2023 se očekává, že Madeira bude schopná vyrábět 50 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů a tento podíl by měl do budoucna vzrůst až na 70 % díky rozvoji akumulačních zařízení,“ dodala Komise.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo