Tag: EVROPSKÁ UNIE

manure-spreader-5578782_640.jpg

Voda / Zpravodajství / 6. 1. 2021

Evropské vody ohrožují dusičnany

Z nového výzkumu vyplývá, že na přibližně třech čtvrtinách evropské zemědělské půdy mohou do podzemních a povrchových vod pronikat dusičnany. Podíl ohrožených oblastí je mnohem větší, než se dosud předpokládalo.

biomass-440392_640.jpg

Aktuality / Energie / 26. 6. 2021

EU zvažuje zpřísnění pravidel pro "obnovitelné" spalování biomasy

Evropská unie zvažuje zpřísnění pravidel týkajících se toho, kdy lze energii získanou pomocí spalování biomasy klasifikovat jako obnovitelnou, a uplatnit tak její přínos vzhledem ke klimatickým cílům EU. Zprávu přinesla agentura Reuters, která měla možnost nahlédnout do draftu dokumentu od Evropské komise dne 16. června.

europe-palace-5414751_640.jpg

Aktuality / Energie / 23. 8. 2021

EU by měla dle nevládních organizací odstoupit od Smlouvy o energetické chartě

Slovinské nevládní organizace vyzvaly svou vládu, aby v rámci předsednictví v Evropské radě prosazovala odstoupení od Smlouvy o energetické chartě. Přidaly se tak k víc než 400 organizacím v rámci celé Evropy, které již dříve odstoupení po EU a jejích členských státech požadovaly. Smlouva, která v Evropě poskytuje ochranu investicím do fosilních paliv přesahujícím 340 miliard eur, je dle nich totiž zcela nekompatibilní se stanovenými klimatickými cíli.

madeira-1250495_640.jpg

Aktuality / Energie / 6. 9. 2021

Jak dekarbonizovat evropské ostrovy? Příkladem může být Madeira

Ostrovy spadající pod EU jsou i přes velký potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie stále silně závislé na fosilních palivech, která jsou navíc vzhledem k přepravním nákladům často výrazně dražší ve srovnání s pevninskou Evropou. Evropská komise proto v roce 2017 zahájila iniciativu Čistá energie pro ostrovy v EU (Clean energy for EU islands), která si klade za cíl pomoci evropským ostrovům s nastartováním využívání vlastní udržitelné a dostupné energie.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo