1/2024

IV. ročník konference PPE v duchu odpadů aneb „Chraň vás ruka ministrova“

| zdroj: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.0

IV. ročník konference PPE v duchu odpadů aneb „Chraň vás ruka ministrova“

Letos program přilákal na 160 podnikových ekologů z celé ČR. Konferenci pořádala redakce odborného portálu ENVIprofi.cz provozovaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer.

Využití odpadů

Nejžhavějším tématem posledních dní je nově připravovaná odpadová legislativa. Jejím přehledem zahájil konferenci Ing. Petr Šulc, který ve své „obrýlené podobě“ zastoupil chybějícího Ing. Jaromíra Manharta.

Nový obalový zákon zmínil ve své přednášce Bc. Jiří Tichý, který se zaměřil na porovnání povinností vyplývajících z odpadového a obalového zákona a efektivní využití obalů v podnikové praxi. Jak řekl: „Čeština je krásná, ale psaná v negacích lehce nesrozumitelná. Ze zákona o obalech po přeložení vyplývá, že stačí překročit 1 podmínku ze 2 a jste osoba povinná“.

Téma odpadů-neodpadů doplnil Ing. Václav Kuncl přednáškou o možnostech využití odpadu jako vedlejších produktů. Vše ilustroval na příkladu asfaltové směsi.

Poslední příspěvek v panelu odpadů měl Ing. Šulc, tentokrát už sám za sebe a bez brýlí, který shrnul základní odpadářské povinnosti, které musí podnikový ekolog plnit ať už při své každodenní činnosti či jednou ročně, když podává hlášení.

Chemické látky

V nejobsáhlejším panelu chemických látek, který trval bezmála 2 hodiny, se postupně vystřídalo 5 přednášejících. Základním přehledem především evropské legislativy uvedl celý panel Ing. Oldřich Petira.

Českou připravovanou legislativu, zejména nový paragraf o pravidlech o nakládání s chemickými látkami na pracovišti z pohledu BOZP, představil Zbyněk Moravec.

Na firemní praxi a problémy s bezpečnostními listy a expozičními scénáři se zaměřila Ing. Radka Vokurková. Stále častěji skloňované téma v podnikové ekologii jsou SVHC látky, neboli látky vzbuzující velmi velké obavy.

Jaké jsou podmínky povolení SVHC látek zmínila a na problém SVHC látek v odpadech upozornila Ing. Lenka Lišková.

Celý blok chemických látek svým vystoupením uzavřel za Českou inspekci životního prostředíRNDr. Oldřich Jarolím.

Voda v podniku a nový zákon o suchu

Odpoledne před posluchače předstoupil se svou poutavou přednáškou o vodohospodářství v podniku Ing. Václav Kuncl. Celá přednáška byla rozdělena do 4 svou důležitostí srovnatelných částí – na problematiku ohlašování, havárie, nový vodní zákon zaměřený zejména na opatření proti suchu a konečně na rizika spojená se stavebním řízením.

Ovzduší a emise

Posledním tématem konferenčního dne bylo ovzduší. Mgr. Ondřej Perlíkuvedl posluchače do děje“ částečně odlehčenou, i když zdaleka ne nedůležitou přednáškou o zdrojích znečišťování ovzduší a povinnostech, které jejich provozovatelé mají. Ne vždy provozovatel zdroje vůbec tuší, že provozovatelem je.

Jednotlivé povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší pak podrobně rozebral Ing. Zbyněk Krayzel. A protože se celým dnem proplétal a do všech přednášek tak trochu zasahoval duch odpadů, neodpustil si poznámku: „Chraň Vás ruka ministra, že jsem řekl, že odpad je palivem. Palety, když spálíte, porušili jste zákon o ochraně ovzduší.“

Nechyběly ani zajímavé projekty z komerční sféry

Velmi informačně nabitý a náročný den odlehčili svými zajímavými vstupy také partneři konference. Jiří Eigel ze společnosti Still s.r.o. představil unikátní projekt mobilní myčky vysokozdvižných vozíků a Cyril Klepek prezentoval svůj nový projekt Cyrkl.cz, jež působí jako zdrojová platforma pro firmy, které buď nabízejí, nebo poptávají druhotné suroviny a odpady.

----------------------------------------------------------------------------------

Shrnutí:

IV. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii navštívil opět rekordní počet účastníků a podle ohlasů o uceleném a obsahově velmi širokém programu zase o krůček posunul úroveň vzdělávání podnikových ekologů.

Již nyní si můžete poznamenat termín konání V. ročníku: 24. listopadu 2020. Podrobnosti a průběh příprav Povinností v podnikové ekologii IV můžete sledovat na www.kursy.cz/ppe2020, kde naleznete také registrační formulář.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP