2/2023

Evropská komise uznává strategickou důležitost chemického průmyslu

| autor: CEFIC0

Evropská komise uznává strategickou důležitost chemického průmyslu

Zpráva identifikuje šest strategických hodnotových řetězců pro jejich potenciální dopad na evropskou průmyslovou konkurenceschopnost.

Ze šesti oblastí uvedených ve zprávě ((propojená, čistá a autonomní vozidla; vodíkové technologie a systémy; inteligentní zdraví; průmyslový internet věcí; nízkouhlíkový průmysl; kybernetická bezpečnost) je Cefic obzvláště potěšen, že strategické fórum zahrnuje „průmysl s nízkými emisemi CO2“ jako klíčový strategický hodnotový řetězec pro Evropu.

Marco Mensink, generální ředitel Cefic říká: „Zpráva potvrzuje, že chemický průmysl hraje klíčovou roli v mnoha technologických vývojech, na trzích a meziodvětvových partnerstvích, jejichž cílem je výrazně snížit emise CO2 v Evropě. Klíčem k tomu, aby evropský ekologický obchod dosáhl svého cíle, je přilákání veřejných a soukromých prostředků na tyto nové technologie s nízkými emisemi CO2."

Chemický průmysl má skutečně co nabídnout. Jsou to především technologické cesty k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů v tomto odvětví, přičemž může jít o příklad valorizace CO2, elektrifikaci chemických procesů, chemická recyklace a další.

I když většina těchto technologií vychází z existujících programů výzkumu a inovací, zpráva strategického fóra potvrzuje, že je třeba udělat více práce, aby se tyto slibné technologie rozšířily a vytvořily příznivé politické a tržní podmínky pro to, aby se tyto technologie staly hlavním proudem. 

Žádná jednotlivá společnost nebo odvětví nebude schopna poskytnout kapitál na tyto investice sama a spolupráce mezi členskými státy EU bude i nadále důležitá a portřebná.

Cefic je jedním ze členů Strategického fóra pro důležité projekty společného evropského zájmu (IPCEI) a společně s nizozemským ministerstvem hospodářství a klimatu a Euroferem byli zpravodaji pracovní skupiny fóra pro „průmysl s nízkými emisemi CO2“.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP