2/2023

Elektromobilita v praxi – bez dotací to v tuto chvíli nepůjde

| autor: Petr Jarolímek0

Elektromobilita v praxi – bez dotací to v tuto chvíli nepůjde

Ivan Adamec, starosta města Trutnov a současně místopředseda Hospodářského výboru PS Parlamentu ČR, v úvodní přednášce zmínil celou řadu otázek spojených v současnosti s elektromobilitou (infrastruktura nabíjecích stanic, otázka dojezdu) a hned zmínil fakt, že bez dotací to v tuto chvíli nepůjde.”

V Trutnově jsme se rozhodli, že budeme ekologizovat městskou dopravu a rozhodli jsme si pořídit nízkoemisní a bezemisní autobusy z programu IROP – s komplikacemi se to nakonec podařilo. Cena projektu byla 83 milionů, ale 85 % bylo hrazeno z dotace programu IROP. K tomu je třeba připočíst, že jednou za životnost autobusu musíte vyměnit baterii za cca 7 milionů,” uvedl Ivan Adamec.

Výhody elektrobusů Ivan Adamec spatřuje v tichém provozu, garanci dojezdu min. 180 km na jedno nabití, maximální provozní rychlosti 80 km/h, 100 % nízkopodlažnosti a bezbariérovosti, nezávislém topení na bionaftu, rekuperaci energie při zpomalování vozidla, pokrytí WiFi a nabíječkami pro mobily.

Město zrealizovalo výstavbu nabíjecí stanice pro autobusy v městské části Trutnov – Poříčí, která má přímé napojení na Elektrárnu Poříčí a připojení k nabíječkám typu PLUG-IN standardizovanou interoperabilní dobíjecí zásuvkou typu CCS Combo 2.

Do budoucna město Trutnov plánuje pořídit i vozidla pro městské organizace a městský úřad. Ve fázi příprav v souvislosti se stavbou dálnice D11 je také tzv. energetické centrum Poříčí, kdy na tzv. popílkovém jezeře by byla postavena 5MW sluneční elektrárna, která bude rozkládat vodu na kyslík a vodík a bude zdrojem pro dobíjecí stanice pro elektromobily a výrobu vodíku.

DSC_0390.JPG

Ivan Adamec sdělil, že se v Trutnově skutečně zlepšilo životní prostředí. Vyjádřil se však i k elektromobilitě obecně: Vypadá to velice hezky, když se říká, že auta budou jezdit na elektřinu, avšak pokud porovnáme uhlíkové stopy jednotlivých typů aut, elektromobily z toho nevycházejí dobře, neboťelektrický proud se vyrábí z vysokého podílu fosilních paliv. Dalším problémem je spotřební daň. Vodíkový pohon by ekonomicky zatím také nevycházel úplně dobře.

Automobilky dnes vyrábí elektromobily a vozidla na CNG, aby si tím naředily přísné emisní limity. Cenově bych za jedno elektroauto koupil nyní 3 služební Fabie na fosilní pohon. Pořídit elektrovůz jde jen s dotací, ne z městského rozpočtu. Kdyby uvedený projekt mělo naše město realizovat z hlediska praktického rozhodování a ne s nějakou vizí, tak bychom ho nikdy nezrealizovali.”

%pst%

Ondřej Tomšej z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představil podporu zavádění elektromobility u podnikatelských subjektů z prioritní osy 3 (oblast Efektivní energie) operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Program Nízkouhlíkové technologie alokoval původně cca 1 mld. Kč, posléze byl navýšen o další 1 mld. Kč. Podporuje elektromobilitu silničních vozidel – zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, dále pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie, zavádění technologií k získávání druhotných surovin a zavádění inovativních technologií v oblasti výroby z OZE (biometan).

V I. Výzvě bude pořízeno, za předpokladu realizace všech projektů, až 91 elektromobilů a 46 nabíjecích stanic, ve II. Výzvě 320 elektromobilů a 138 nabíjecích stanic, v III. Výzvě 271 elektromobilů a 140 nabíjecích stanic. IV. Výzva právě skončila a většina projektů bude zřejmě podpořena. V. Výzva je plánována na říjen 2019 s alokací 50 mil. Kč.

Nejčastěji podporujeme osobní automobily. Pro nákladní vozy příliš žádostí nepřichází. Podporujeme i nabíjecí stanice pro vlastní použití podnikatelského subjektu, tedy nikoli veřejné užití. V projektu musí být vždy stanoveno jedno konkrétní místo realizace. Výdaje na vypracování podnikatelského záměru nejsou způsobilým výdajem,” doplnil Ondřej Tomšej.

DSC_0472.JPG

Jaroslav Kepka z Ministerstva životního prostředí ČR hovořil o elektromobilitě z pohledu státní správy. MŽP podporuje elektromobilitu kvůli emisím znečišťujících látek, neboť doprava je největším znečišťovatelem ovzduší ve velkých městech.

Jaroslav Kepka představil aktuální evropskou legislativu – novelu směrnice o čistých vozidlech, nové nařízení o emisních cílech CO2 a strategický rámec čisté mobility – Národní akční plán čisté mobility z r. 2015, kdy cílem je mít k r. 2020 v Česku 1300 veřejných dobíjecích bodů (z toho 500 DC nabíjecích stanic a 800 AC nabíjecích bodů) a 6 tis. vozidel BEV a 11 tis. PHEV.

Bílým místem je podpora elektromobilů pro fyzické osoby a podpora pro podnikatele v Praze. Pokud bychom podporovali fyzické osoby, byl by to určitý celkový impuls pro rozvoj elektromobility, na druhé straně jsou zde protiargumenty, které zní také rozumně. Většina evropských zemí nakonec podporu pro fyzické osoby zavedla. Je to však politické rozhodnutí,” řekl Jaroslav Kepka.

Jaroslav Kepka zmínil dále např. dotační program v rámci IROP na podporu nákupu autobusů na alternativní paliva, dotační program na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, který zahrnuje i podporu výstavby vodíkových plnících stanic (Litvínov, Praha, Ostrava) nebo tři výzvy na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon pro municipality a kraje z Národního programu ŽP, kdy zatím bylo podpořeno celkem 430 EL, 9 PHEV, 127 CNG, přičemž výše podpory pro jednotlivá vozidla je maximálně 40 % ceny.

Další přednášky konference zahrnovaly např. oblast softwarové podpory pro elektromobily, správy dobíjení v bytových domech, dalších zkušeností komunálních politiků nebo budoucnosti dobíjení, kterého se týkal i diskusní panel. O některých z témat budeme čtenáře ještě blíže informovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP