Reklama
ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, začne brzy stavět další desítky rychlodobíječek.
Dne 16. 7. 2019 byla vyhlášena V. výzva programu Úspory energie OP PIK 2014 až 2020.
Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. 
Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří ještě letos další výstavbu vodovodů a kanalizací, obecních rybníků a úpravy drobných vodních toků, opatření proti povodním a budování závlah. Žadatelům rozdělí navíc půl miliardy korun.
Investiční podpora na vybudování malé solární elektrárny je v současnosti dostupná nejen pro domácnosti, ale i pro podnikatele.
V současné době se celkový převis poptávky v jednotlivých krajích ČR na výměnu kotlů v domácnostech odhaduje na cca 1,5 mld. korun. MŽP je díky aktualizaci programu Nová zelená úsporám připraveno poptávku po nových ekologických kotlích uspokojit.
Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podpořit výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Vypsalo V. výzvu programu Obnovitelné zdroje energie OP PIK 2014 až 2020.
Ve schránkách už brzy najdete letní číslo Priority. Společně s ní vám přijde i bonus v podobě ročenky časopisu DŘEVO&stavby. V ní si kromě jiného můžete přečíst o možnostech renovace brutalistních budov.
Energetická společnost ČEZ oznámila, že za poslední rok zdvojnásobila počet rychlodobíjecích stanic pro elektromobily na sto.
Technologická agentura České republiky ukončila příjem žádostí o dotace na projekty průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND, který administruje pro MPO.
Třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena v pondělí 15. července zveřejněním programu s názvem Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. 

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372