Reklama

Celkem 1 980 žádostí přišlo do třetí vlny kotlíkových dotací v Plzeňském kraji. Alokace ve výši 230 milionů korun byla vyčerpána po zhruba čtyřech hodinách od spuštění, ostatní žádosti pak putovaly do tzv. zásobníku.


Krajští radní odsouhlasili poskytnutí dotací z programu na podporu retence vody v krajině. Celkem 6 milionů korun si rozdělí 11 žadatelů. 


Brněnští zastupitelé prodebatovali plán na snížení CO2 v ovzduší. Pro Akční plán udržitelné energetiky a klimatu nakonec hlasovalo 30 zastupitelů.


V Nemocnici Nové Město na Moravě byly zahájeny stavební úpravy, které povedou ke snížení energetické náročnosti dalších tří budov v majetku kraje.


Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích.


Na základě častých dotazů ze strany budoucích žadatelů upřesňuje SFŽP ČR některé náležitosti k podání žádosti o podporu do výzvy číslo 4/2019 z Národního programu Životní prostředí.


Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG). Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků 50 miliónů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.


Ve čtvrtek 24. října 2019 začíná sběr elektronických žádostí v rámci dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji.


​Proměnit školní areál na zázemí vhodné pro venkovní výuku a posílit vztah dětí k přírodě umožní školám, školkám a dalším organizacím nově vyhlášená dotační výzva Ministerstva životního prostředí. ​


Majitelé rodinných domů na území Libereckého kraje mohou od pondělí 23. září od 16 hodin elektronicky požádat o dotaci na výměnu starého kotle za nový. V poslední vlně kotlíkových dotací půjde na ekologické vytápění více než 139 milionů korun.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372