Reklama
Z evropských fondů přitékají další peníze na ekologii měst a obcí a jejich úspornější provoz.
Vláda dnes schválila novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která reaguje na revizi evropské směrnice.
Zájem o kotlíkové dotace je na severu Moravy enormní. Původně vyčleněná částka půl miliardy korun byla během několika minut vyčerpána. Ministr životního prostředí již jedná o přidělení dalších peněz.
Dne 29. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí do IV. výzvy programu Úspory energie. Celkově bylo podáno 1 228 žádostí s úhrnnou výší dotace cca 5,4 mld. Kč a celkovou výší způsobilých výdajů cca 13,3 mld. Kč.
Seznam aktuálně vyhlášených dotačních výzev pro firmy připravila Markéta Švábová z firmy Fair Care s.r.o., která se v oblasti státní podpory pohybuje řadu let.
Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu dalších plnicích stanic na vodík. Za tímto účelem je vyčleněna z evropských prostředků částka 102 milióny Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.
Zastupitelé na svém letošním druhém zasedání odsouhlasili poskytnutí individuální účelové dotace, která bude městu Brandýs nad Labem sloužit na zaplacení nákladů spojených s likvidací následků ropné havárie u Nehvizd. Kraj pro tento účel uvolní z havarijního fondu přes 705 tisíc korun.
Od června budou moci zájemci žádat o podporu v rámci dvou nových dotačních programů města Brna pro oblast životního prostředí. 
Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou stále získat dotace na zateplování bytových domů.
Středočeský kraj a Centrum pro regionální rozvoj Vás zve v pondělí 15. dubna na informační seminář na téma „Dotace na zateplení a úspory energie v bytových domech z IROP“ – výzva č.78.

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372