1/2024

Daňové úlevy a pobídky způsobují, že si Evropané kupují méně znečišťující automobily

| autor: European Environment Agency (pracovní překlad Petr Jarolímek)0

Daňové úlevy a pobídky způsobují, že si Evropané kupují méně znečišťující automobily

Počet zemí, které nabízejí pobídky zejména pro elektrická vozidla, podle údajů zveřejněných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) stále roste.

Zároveň se očekává, že pokud nebudou přijata nová opatření, emise z kamionů a autobusů se budou dále zvyšovat.

Téměř všechny země Evropské unie přijaly určité pobídky, které vedly k trvalému poklesu průměrných emisí CO2 nových osobních automobilů.

Napříč všemi členskými státy EHP mělo Norsko nejnižší průměrné emise oxidu uhličitého (CO2) z nových osobních automobilů prodaných v roce 2016.

To je způsobeno širším využitím daní a pobídek za účelem podpory využívání nízkoemisních vozidel, jak uvádí směrnice EEA "Vhodné daně a pobídky ovlivňují nákup nových automobilů".

Na základě studie provedené Evropským tematickým střediskem EHP o znečištění ovzduší a zmírňování změny klimatu (ETC / ACM) se šetření týká toho, jaké finanční pobídky využívají členské státy EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko k tomu, aby vedly spotřebitele k řízení vozů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a jaký je dopad těchto pobídek.

Analýza zahrnuje sedm případových studií, které zkoumají různé přístupy používané pro daně a pobídky ve Francii, Německu, Řecku, Irsku, Nizozemsku, Norsku a Polsku.

Studie zjistila, že spotřebitelé si rychleji pořídili vozidla s nižšími emisemi tam, kde byly zavedeny dostatečně velké a cílené daně a pobídky.

Snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru dopravy je pro Evropskou unii klíčovou prioritou.

Průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů v EU v posledních letech stabilně klesaly a od roku 2001 klesají o přibližně 30%.

Avšak další 20% snížení průměrných emisí CO2 bude zapotřebí, aby bylo dosaženo souladu s cílem EU k roku 2021 snížit emise o 95% g CO2 / km.

Později tento měsíc EEA zveřejní nové oficiální statistiky průměrných emisí CO2 z nových osobních vozidel do roku 2017.

Podpora prodeje hybridů a elektrických vozidel

Počet zemí, které nabízejí pobídky podporující používání hybridních a bateriových elektrických vozidel, se od roku 2010 do roku 2016 výrazně zvýšil.

Všichny kromě jedné země (Polsko) mají pobídky pro hybridní a bateriová elektrická vozidla.

Norsko má nejvyšší počet pobídek na podporu elektrických vozidel, což odráží průměrnou nízkou úroveň emisí v Norsku a vysoký podíl bateriových e-vozidel používaných v roce 2016.

Směrnice EEA varuje, že k podpoře zavádění elektrických vozidel je zapotřebí více nabíjecích zařízení, aby se lidé ujistili o spolehlivosti a ztratily obavy ohledně omezeného dosahu při používání automobilů poháněných bateriemi.

Studie uvádí, že pouze 11 zemí má specifické pobídky k tomu, aby podporovalo výstavbu většího množství nabíjecích zařízení pro automobily poháněné bateriemi v roce 2016.

Emise z nákladních automobilů, autobusů jsou na vzestupu

Nákladní vozidla, autobusy a autokary jsou zodpovědné za přibližně čtvrtinu emisí CO2 z odvětví dopravy a očekává se jejich další zvýšení, pokud nebudou přijata nová opatření k omezení emisí.

Těžká vozidla jsou v současné době odpovědná za přibližně 27% emisí CO2 v silniční dopravě.

Od roku 1990 se podíl zvýšil o 25%, uvádí zpráva "Emise oxidu uhličitého z evropských těžkých užitkových vozidel ".

Bez dalších kroků k omezení emisí se předpokládá, že budou v budoucnu růst až o 10% v roce 2030 v porovnání s rokem 2010.

Kamiony tvoří největší podíl těžkých nákladních vozidel, kam patří dále vozidla používaná pro přepravu zboží překračující 3,5 tuny, stejně jako autobusy nebo autokary používané pro osobní dopravu, které mají více než osm míst.

V současné době nejsou k dispozici dělená data pro nákladní vozidla, autobusy a autokary.

Dosud neexistují žádné povinné postupy EU pro sledování a hlášení emisí a spotřeby paliva z těžkých užitkových vozidel na rozdíl od těch, které platí pro nové osobní a dodávkové vozy.

Nový systém monitorování a podávání zpráv však vstoupí v platnost v roce 2019. To pomůže podpořit efektivnější těžká nákladní vozidla na trhu EU.

Očekává se, že Evropská komise v průběhu letošního roku stanoví povinné emisní limity CO2 pro nově registrovaná těžká nákladní vozidla.

Původní znění článku viz: 

https://www.eea.europa.eu/highlights/tax-breaks-and-incentives-make


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP