1/2021

Česko navázalo spolupráci s Lotyšskem v oblasti chytré specializace

| zdroj: MPO0

flag-2528859_640.jpg
zdroj: pixabay

Jeden ze základních konceptů Evropské unie v oblasti výzkumu a inovací, tzv. „Chytrá specializace“ se dynamicky rozvíjí ve všech členských státech. Mezinárodní spolupráce při její implementaci otevírá nové možnosti pro výzkumné organizace, univerzity i podniky. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR proto uvítalo nabídku Lotyšské republiky k navázání intenzivnější kooperace v oblastech specializace Fotonika, Chytré materiály a Kosmické technologie.

Lotyšsko oslovilo Českou republiku prostřednictvím své velvyslankyně paní Gunty Pastore, která vidí ve spolupráci obou států velký potenciál. 7. května 2021 se uskutečnilo první on-line jednání české a lotyšské strany, na kterém zástupci obou států představili své národní koncepty chytré specializace (tzv. RIS3). Za českou stranu vystoupili ředitel odboru digitální ekonomiky a chytré specializace Daniel Všetečka a vedoucí oddělení strategie S3 Tomáš Holinka.

Zúčastnila se rovněž zástupkyně velvyslankyně ČR v Lotyšsku paní Marta Hušková a vedoucí kanceláře CzechTrade v Rize Věra Všetičková. Obor kosmických technologií reprezentoval zástupce Ministerstva dopravy. Za lotyšskou stranu vystoupil zástupce ředitele Lotyšské agentury pro rozvoj a investice (LIAA) Reinis Āzis a koordinátorka RIS3 v agentuře LIAA Natālija Pavļuha.

Strategie chytré specializace v Lotyšsku je součástí tzv. Productivity Reform lotyšské ekonomiky. Národní strategie chytré specializace Lotyšska je zacílena na 5 klíčových oblastí, tzv. domén specializace: Bioekonomika založená na znalostech; Biomedicína a technologie pro medicínu; Chytré materiály, fotonika a pokročilé inženýrství; Chytrá energetika; ICT. Koncept je založen na striktně kooperačním principu, v němž je vytvářen provázaný výzkumný a inovační ekosystém. Jsou zapojena ministerstva (Ministerstvo školství a vědy, Ministerstvo hospodářství), výzkumné organizace, univerzity i podnikatelský sektor. Významnou roli hraje vládní agentura LIAA, která je obdobou agentur CzechInvest a CzechTrade v ČR.

Lotyšsko má v oborech fotoniky a chytrých materiálů dlouhou tradici a široké znalostní zázemí. Doména se dělí na 4 podskupiny: Přístroje a zařízení; Funkční materiály; Nanášení tenkých povlaků; Získávání a skladování energie. V zemi působí minimálně 6 špičkových výzkumných ústavů a rovněž řada firem, které využívají výsledků výzkumu při inovacích. Lotyšská strana má zájem o spolupráci ve výzkumu, v podnikání i v obchodě a může nabídnout dobře nastavený dodavatelský řetězec v elekronice, optice a produkci čoček, vynikající ekosystém zahrnující lídry průmyslu, výzkumná centra a veřejné služby a také podpůrnou legislativu pro výrobu různých elektronických a optických přístrojů.

Na české straně se uvedené obory rovněž řadí k oblastem s vysokým potenciálem. Intenzita výzkumu ve fotonice, optice, laserových technologiích a pokročilých materiálech roste a zájem o tyto obory se neustále zvyšuje. Tyto klíčové technologie (tzv. KET) se uplatňují v celé řadě aplikačních oblastí a prolínají se několika doménami chytré specializace i v české RIS3 strategii. Ke špičkovým výzkumným pracovištím patří např. Fyzikální ústav akademie věd (centra ELI Beamlines a HiLase) nebo centrum TOPTEC působící pod Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd. V ČR působí i řada firem, které patří ke světové špičce v oboru optiky, fotoniky i pokročilých materiálů, což souvisí se silně průmyslovou orientací tuzemské ekonomiky.

Ze vstupních analýz pro Národní RIS3 strategii 2021+ vyplynulo, že mezi výzkumem a podnikáním existují ve fotonice, optice a pokročilých materiálech velmi četné a intenzivní interakce a že řada subjektů je zapojena i do mezinárodních kooperací,“ řekl Daniel Všetečka, ředitel odboru a národní RIS3 manažer. „Proto velmi vítáme iniciativu Lotyšska navázat užší vzájemnou spolupráci v těchto perspektivních oborech. Zároveň tím naplníme jedno z kritérií základní podmínky pro využívání fondů EU v období 2021 – 2027, které je zaměřeno na posílení spolupráce s partnery mimo daný členský stát“.

Zúčastněné strany konstatovaly, že toto úvodní setkání přispělo ke zdárnému nastartování vzájemné spolupráce. Bylo dohodnuto, že další jednání, již za účasti zástupců konkrétních potenciálních partnerů, budou následovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo