2/2023

Česká republika má aktualizovanou Exportní strategii

| autor: Tisková zpráva MPO0

Česká republika má aktualizovanou Exportní strategii

Aktualizace Exportní strategie 2012 – 2020 zdůrazňuje zejména těsnější spolupráci zainteresovaných ministerstev, která by měla efektivněji koordinovat všechny své proexportní činnosti v návaznosti na aktuální potřeby podniků, jejich zpětnou vazbu a také rychleji reagovat na aktuální změny na zahraničních trzích.

Předpokládá rovněž průběžnou komunikaci s firemními reprezentacemi a sociálními partnery a jejich zapojení do procesu plnění cílů aktualizované Exportní strategie. Oproti původnímu mechanismu přináší aktualizace zeštíhlení implementačního aparátu, z dřívějších jedenácti projektových týmů nyní pouze na tři pracovní skupiny.

Dokument rovněž doplňuje současný koncept prioritních a zájmových zemí o tzv. oborové hledisko, které zohledňuje aktuální oborové příležitosti na zahraničních trzích, které jsou nebo v nejbližší době budou pro české exportéry zajímavé.

Zasedáním, které se konalo 12. prosince v budově MPO, završil Řídící výbor pro implementaci Exportní strategie České republiky 2012 – 2020 svou agendu roku 2016. Řídící výbor zasedal v plném počtu.

Na pozvání ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se tak sešli všichni zainteresovaní partneři z řad zástupců ministerstev zahraničních věcí, financí i dalších resortů, zástupci podnikatelských reprezentací v čele se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, Asociací malých a středních podniků, ale také zástupci odborů.

Hlavním bodem jednání, který v úvodu představil náměstek ministra průmyslu Vladimír Bärtl, bylo uvádění aktualizované Exportní strategie do praxe. Nově vytvořené pracovní skupiny, složené ze zástupců institucí tvořících Řídící výbor, zahájí svoji činnost počátkem roku 2017. Výstupem jejich činnosti pak budou konkrétní implementační opatření.

Aktualizace Exportní strategie 2012 – 2020 zdůrazňuje zejména těsnější spolupráci zainteresovaných ministerstev, která by měla efektivněji koordinovat všechny své proexportní činnosti v návaznosti na aktuální potřeby podniků, jejich zpětnou vazbu a také rychleji reagovat na aktuální změny na zahraničních trzích.

Předpokládá rovněž průběžnou komunikaci s firemními reprezentacemi a sociálními partnery a jejich zapojení do procesu plnění cílů aktualizované Exportní strategie. Oproti původnímu mechanismu přináší aktualizace zeštíhlení implementačního aparátu, z dřívějších jedenácti projektových týmů nyní pouze na tři pracovní skupiny.

Dokument také doplňuje současný koncept prioritních a zájmových zemí o tzv. oborové hledisko, které zohledňuje aktuální oborové příležitosti na zahraničních trzích, které jsou nebo v nejbližší době budou pro české exportéry zajímavé.

O aktivitách, které mají napomoci propagaci České republiky i našich podniků v rámci chystaného EXPO Astana 2017 informoval členy Řídícího výboru Jan Krs, komisař české účasti na EXPO 2017.

Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa představil business-to-business projekty do rozvojových zemí a poté společně s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem také plány podnikatelských misí připravené na rok 2017.

Další debata zahrnovala rovněž zhodnocení solidního exportního i ekonomického výkonu ČR v roce 2016, avšak i s přihlédnutím k možným rizikům let nadcházejících, kterými jsou např. nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v technických profesích nebo uvolnění měnové intervence ČNB, plánované na polovinu příštího roku.

Hovořilo se rovněž o posílení zastoupení proexportních organizací v regionech, tak, aby byly služby státu dobře dostupné ve všech krajích. Náměstek ministra financí Ondřej Landa rovněž deklaroval, že z hlediska MF-ČR jsou i nadále prioritními oblastmi podpory exportu zejména exportní financování a pojištění, zastřešené Českou exportní bankou a exportní pojišťovnou EGAP.

Další zasedání Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie ČR proběhne v prvním čtvrtletí roku 2017.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP