1/2024

Balíček k oběhovému hospodářství by se mohl recyklaci vody věnovat více

| autor: Pavel Mohrmann0

Balíček k oběhovému hospodářství by se mohl recyklaci vody věnovat více
Tam kde je voda problém, dostává se recyklace odpadních vod do popředí. Tam kde je vody dostatek, recyklaci neřeší.

Pokud ale chceme mluvit o zachování udržitelného rozvoje a o ekonomickém využití zdrojů, vč. neplýtvání surovinami (a tou voda bezpochyby je), měla by recyklace vody v balíčku EU být rozhodně konkrétnější.

Po celém světě je recyklace zcela běžná již několik desetiletí a to zejména v průmyslu. Ale i recyklace vyčištěných městských odpadních vod roste - v zahraničí je recyklace a znovuvyužití odpadních vod dnes naprosto běžnou záležitostí a to zejména v zemích se srážkovým deficitem a omezenými zdroji vody (Austrálie, Španělsko, Izrael).

%pst%

Bariérami použití zůstávají často požadavky na kvalitu, které jsou přísně svázány s ekonomickými podmínkami realizace recyklačních řešení, kdy technicky již dávno není problém vyčistit jakoukoliv odpadní vodu na vodu ultračistou.

Problémem dalšího rozšiřování recyklace městských odpadních vod je ovšem investiční a také provozní nákladovost. Proto se v současné době opravdu vodu recyklovat nevyplatí. Není to rentabilní z pohledu alternativního zdroje, jako je například voda povrchová, nebo voda podzemní.

Pokud bychom chtěli zvýhodnit recyklaci, i laika napadne, že jedním z nástrojů mohlo být zdražení vody povrchové a podzemní. To rozhodně není správná cesta, sice možná bude motivovat některé subjekty, ale zároveň okamžitě negativně ovlivní všechny stávající spotřebitele - zejména průmysl a energetiku, které společně představují více jak 73 % odběrů vod povrchových.

Chceme-li ale vodu zařadit do oběhového hospodářství, což bychom nepochybně měli, je tedy zapotřebí začít hovořit o adresné a přímé podpoře v ohrožených lokalitách.

Pokud vezmeme konkrétní příklad, tak pro běžnou ČOV o kapacitě nad 10 000 ekvivalentních obyvatel můžeme hovořit o vhodnosti instalace kontejnerové membránové jednotky s hygienickým zabezpečením a využitím takto produkované vody pro libovolný počet subjektů v rozumné dopravní vzdálenosti. 

Ovšem investiční náklady pro linky s výkonem nad 5 l/s vždy budou v řádu desítek milionů Kč a každý podnik si před takovou investicí velmi dobře rozmyslí, zda vodu recyklovat či ne.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP