4/2022

5 klíčů k reformě EU ETS

| autor: Vertis - Environmental Finance0

pexels-siegfried-poepperl-10812310
zdroj: pexels

Po téměř roce a půl vyjednávání se legislativní orgány EU konečně dohodly na budoucnosti systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) v rámci širšího balíčku „Fitfor55“. Cílem balíčku je snížení emisí o 55 % do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Ačkoliv dohoda musí být ještě oficiálně schválena, je považována za konečnou.

Dílčím cílem dohody je snížení emisí o 62 % do roku 2030 (z úrovně roku 2005). Z porovnání s přibližně 55% snížením ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 je zřejmé, že i přes energetickou krizi v Evropě bude původní cíl překročen.

Omezené dodávky

Úřady mají k dispozici několik způsobů, kterými mohou omezit nabídku emisních povolenek, a tím dosáhnout stanoveného cíle. První znamená snížení 90 milionů povolenek v roce 2024 a 27 milionů povolenek v roce 2026. Dalším způsobem je zvýšení lineární míry snižování, která se má od roku 2024 do roku 2027 zvýšit z 2,2 % na 4,3 % a od roku 2028 na 4,4 %. Cílem těchto opatření je přenést klimatické ambice do prvních let této fáze, namísto toho, aby se zaměřily až na její konec.

Na závěr dosáhne rezerva tržní stability (MSR) 24% míry stažení, která bude udržována po neomezenou dobu. To znamená, že pokud celkový počet povolenek v oběhu (TNAC - Total Number of Allowances in Circulation) bude nad úrovní 833 milionů, 24 % z tohoto počtu bude každoročně snižováno tím, že dojde k omezení budoucích povolenek v dražbě.

ETS financuje energetickou transformaci

Dalším důležitým prvkem dohody je iniciativa RePowerEU, ve které jsou zahrnuty celkové finanční prostředky ve výši 20 miliard na snížení závislosti na ruských fosilních palivech. 8 miliard eur, které mají urychlit zelenou transformaci, se vyjme z alokovaných výnosů z dražeb a 12 miliard z alokovaných povolenek inovačního fondu.

Vzhledem k tomu, že celková částka je stanovena v eurech a nikoli v počtu povolenek, opatření by v případě, pokud by cena povolenky zůstala na 100 eur, mohlo vést k alokaci 200 milionů povolenek. V případě, že by cena byla pouze 50 eur, tak ke 400 milionům. Opatření, rozložené na tři roky, by tak počínaje rokem 2023 na trh každoročně přidalo 67 až 133 milionů povolenek. Ačkoliv to vypadá z krátkodobého hlediska pesimisticky, z dlouhodobého hlediska je výhled extrémně optimistický, jelikož dodatečné množství povolenek bude částečně absorbováno MSR, předtím než budou alokované povolenky v pozdějších letech chybět.

Rozšíření ambicí v oblasti klimatu v rámci EU

Dohoda rovněž obsahuje opatření pro nová odvětví, jako je námořní doprava a spalování odpadu. 100% budou pokryty námořní emise z plavby v rámci EU a z 50 % emise z mezinárodní plavby. Sice nebudou žádné povolenky přidělovány bezplatně, ale opatření se začne dodržovat postupně během 3 let: 40 % pro emise v roce 2024, 70 % pro emise v roce 2025 a 100 % v roce 2026. V roce 2028 bude do EU ETS zahrnuto spalování odpadu, ale počítá se s možným nezahrnutím do roku 2030. V letectví dojde do roku 2026 k postupnému ukončení bezplatného přidělování.

Rozšíření ambicí v oblasti klimatu za hranice EU

Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) bude do roku 2026 uplatňován v odvětvích zahrnujících cement, hliník, hnojiva, elektřinu, železo a ocel, vodík a omezený počet navazujících produktů. Cílem je, aby v roce 2030 byla zahrnuta všechna odvětví. Bezplatné přidělování povolenek pro dotčená odvětví se začne postupně rušit, přičemž do roku 2034 jich bude vyřazeno 100 %.

Dohoda také obsahuje nové požadavky na bezplatné přidělování s podmíněnými požadavky. Základní myšlenkou je zajistit, aby společnosti podnikly kroky ke snížení emisí a zlepšení energetické účinnosti. Pokud nová pravidla nesplní, sníží se jim o 20 % alokace. Pro některé to může znamenat, že budou muset vytvořit a dodržovat povinné plány uhlíkové neutrality, jinak jim z alokace bude odebráno dalších 20 %.

Navíc byla stanovena nová minimální sazba snížení referenční hodnoty ve výši 0,3 % namísto dříve platných 0,2 %. Povede to k tomu, že společnosti budou muset své emise snižovat rychleji než dříve.

Řešení problémů ze strany průmyslových podniků

Za určitých podmínek bude rovněž poskytována podpora dálkového vytápění a za přísných podmínek povolena referenční sazba pro vytápění ve výši 0,3 %. Odchylka (podle článku 10c) pro výrobce elektřiny ve východoevropských členských státech již nebude možná a zbývající povolenky budou převedeny do Modernizačního fondu.

Modernizační fond (kasička energetického sektoru se zisky z aukce emisních povolenek) bude rozšířen, aby k němu měly přístup další členské státy, jako je Řecko, Portugalsko a Slovinsko. Zvětší se i inovační fond, který zahrne podporu nízkouhlíkového vodíku a zvláštní námořní podporu.

V neposlední řadě bude upraven článek 29a a to tak, aby řešil nadměrné kolísání cen na trhu. Pokud po dobu delší než šest po sobě jdoucích měsíců bude cena povolenek vyšší než 2,4násobek průměrné ceny povolenek během dvou předchozích let (místo předchozího 3násobku této úrovně), bude během šest měsíců z MSR automaticky uvolněno 75 milionů povolenek. Tento automatický postup dříve neexistoval, ale o věci má rozhodnout zasedání Výboru pro změnu klimatu.

Celkově je dohoda významným krokem k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti snižování emisí a bude mít velký dopad na celou společnost a energetický sektor jako celek. Společnosti budou muset podniknout smělé kroky ke snížení svých emisí, jinak budou za několik let čelit vážným komplikacím.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM