Tag: ZEMĚDĚLSTVÍ

raphael-rychetsky-li9JfUHQfOY-unsplash

Aktuality / Ovzduší / 8. 9. 2023

Nové technologie v zemědělství přispějí ke snižování skleníkových plynů

Nové technologie pro udržitelnější a odolnější zemědělství byly hlavním tématem neformálního zasedání ministrů zemědělství EU v Córdobě ve Španělsku, kterého se účastnil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Cílem jednání bylo zdůraznit klíčovou roli nových technologií v zemědělsko-potravinářském sektoru. Ministři se shodli na důležitosti podpory propojování výzkumu a praxe.

žně4

Zpravodajství / 19. 8. 2023

Letošní úroda z rekultivací uhelných lomů nese značku biokvality

Na polích, která na rekultivovaných plochách lomů ČSA a Vršany obhospodařuje společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en, skončily žně. Letos poprvé tu sklízí úrodu v biokvalitě. Společnost totiž hospodaří výhradně podle pravidel ekologického zemědělství a získala certifikát české certifikační organizace Kontrola ekologického zemědělství, který rostlinné i živočišné produkty společnosti Rekultivace označil jako bio.

tractor-5791832_640

Aktuality / Voda / 30. 3. 2023

Konečně má každý z nás právo na přístup k údajům o používání pesticidů

V březnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise prováděcí nařízení k obsahu a formátu záznamů o aplikaci přípravků na ochranu rostlin (POR) podle nařízení 1107/2009/EU. Text nařízení je účinný od 1. 1. 2026 a vznikl jako součást dohody k nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů. Nařízení bylo zveřejněno 7. 12. 2022 a určuje typ a způsob evidence údajů, které musí zemědělci shromažďovat (včetně údajů o aplikaci POR).

randy-fath-dDc0vuVH_LU-unsplash

Aktuality / Ovzduší / 23. 3. 2023

Zemědělství napomáhá zachycovat uhlík

V rámci veřejného slyšení v Parlamentu, na společné schůzi výborů pro zemědělství a životní prostředí, které se uskuteční 22. března, se budou poslanci Evropského parlamentu zabývat současnými přístupy EU k zachycování uhlíku prostřednictvím zemědělství.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS