1/2024

Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017

| autor: CENIA0

Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017

V IRZ jsou sledovány tři druhy úniků a 2 druhy přenosů látek. Jedná se o úniky do ovzduší, do vody a do půdy, a o přenosy látek v odpadních vodách a v odpadech. Sledované látky mohou mít negativní vliv na ekosystémy a lidské zdraví a je nutné je důsledně monitorovat. Celkově je sledováno 93 látek (více na http://www1.cenia.cz/www/node/496).

Hlášení za předchozí kalendářní rok mohli ohlašovatelé zasílat do IRZ nejpozději do 31. 03. 2018. Za ohlašovací rok 2017 podalo hlášení celkem 2 823 provozoven, z toho 2 753 hlášení bylo nadlimitních, tzn., že alespoň v jednom údaji překračovala prahovou hodnotu. Nejvíce nadlimitních hlášení bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji.

IRZ_2_02 (1).png

Mezi úniky do ovzduší jsou zastoupeny látky, které mají značný vliv na lidské zdraví a životní prostředí a které ohlásila většina ohlašovatelů. Jedná se o oxidy dusíku (NOx/NO2), oxidy uhlíku (CO/CO2) a amoniak (NH3). Za oxidy dusíku byly nejvyšší hodnoty na jednotku plochy zaznamenány v okresech Most, Mělník, Teplice, Pardubice a Ostrava-město. Jejich zvýšená produkce souvisí s charakterem činností, při kterých vznikají. Jedná se především o výrobu, přenos a rozvod elektřiny a výrobu a rozvod tepla (podíl cca 70 % na celkových ohlášených únicích). 

V případě emisí CO je jejich hlavním zdrojem v rámci provozoven hlásících do IRZ metalurgie železa (podíl 87,6 %), u emisí skleníkového plynu CO2 se jedná, podobně jako u NOx, o spalování fosilních paliv při výrobě elektřiny a tepla. Největším zdrojem emisí amoniaku je zemědělství, konkrétně živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a mléčného skotu), která se podílela na celkových ohlášených únicích NH3 do ovzduší 87,2 %.

Zdroj: CENIA

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling