1/2024

Zrychlení zavádění regulačních opatření pomocí seskupování látek s podobnou chemickou strukturou

| autor: MPO0

Zrychlení zavádění regulačních opatření pomocí seskupování látek s podobnou chemickou strukturou

V roce 2019 ECHA při hodnocení přešla z přístupu založeného na jednotlivých látkách na přístup, ve kterém jsou strukturálně podobné chemické látky zařazovány do skupin. Cílem je urychlit identifikaci a řízení rizik nebezpečných chemických látek.

Společnosti dosud zaregistrovaly více než 21 000 látek podle nařízení REACH a informace o těchto látkách předložily agentuře ECHA. ECHA vytvořila nástroj s názvem chemický vesmír mapující všechny registrované látky, kde bude každá látka přiřazena k určité skupině z hlediska regulačních opatření.

V loňském roce ECHA spolu s členskými státy přezkoumala přibližně 220 látek registrovaných nad 100 tun ročně a přiřadila je k různým skupinám chemického vesmíru podle příslušných regulačních opatření.

U 56 % těchto látek bylo zapotřebí více údajů pro objasnění potřeby dalšího řízení rizik, u 22 % látek nebyly navrženy žádné další kroky a 7 % bylo zvažováno jako vysoce prioritních pro regulaci řízení rizika v EU. Cílem ECHA je do konce roku 2020 takto zařadit všechny látky registrované nad 100 tun ročně.

Skupinový přístup umožnil agentuře ECHA prozkoumat také více než 300 látek, které byly v roce 2019 vyráběny v nízkých objemech.

Chemický vesmír s více než 21 000 registrovanými látkami (vysoko i nízkoobjemové) obsahuje přibližně:

 • 330 látek, u kterých je zvažována regulace řízení rizik;
 • 1 550 látek je ve fázi tvorby dat;
 • 390 látek, které již mají regulaci řízení rizik;
 • 700 látek, u kterých v současné době nejsou po přezkumech autoritami navržena žádná další opatření.

Klíčovým prvkem integrované regulační strategie je mapování chemických látek a jejich přiřazování k dalšímu postupu. Úplný přehled o všech registrovaných látkách plánuje ECHA do roku 2027.

Zpráva agentury ECHA k integrované regulační strategii zahrnuje přehled předregulačních kroků (prověřování skupin látek agenturou ECHA nebo členskými státy, posouzení skupinami expertů a analýzy možnosti řízení regulace), procesy hodnocení a činnosti v oblasti regulace řízení rizik podle nařízení REACH a CLP.

Ve zprávě jsou zmíněna následující doporučení:

 • Mapování skupin látek, tvorba a hodnocení údajů by měly být dále optimalizovány k zajištění, aby u látek byla neprodleně prosazena regulace řízení rizik;
 • Harmonizovaná klasifikace a označování by měly být prioritou, protože mají přímý dopad na řízení rizik v podniku, často jsou krokem před přijetím omezení, povolení nebo dalších opatření podle jiných právních předpisů;
 • Priorita a náležitosti již zjištěných, ale dosud nezavedených následných opatření by měly být přezkoumány a u látek, které vyžadují další regulaci řízení rizik, by měly být neprodleně prosazeny;
 • Je potřeba zlepšit soulad registračních údajů především u látek s vysokým potenciálem expozice, u kterých dosud chybí příslušné údaje o nebezpečnosti;
 • Soulad dokumentací, jejich systematický přezkum a aktualizace registrací na základě nových informací zůstává na odpovědnosti průmyslu. ECHA vítá iniciativu průmyslových asociací při vývoji programů v oblasti přezkumu, které registrantům pomohou přezkoumat údaje o chemické bezpečnosti;
 • Dále zlepšovat spolupráci a koordinaci mezi orgány.

Další informace

Foto: pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ