1/2024

Zastavte legislativní proces novely zákona o obalech, žádá ministra otevřený dopis

| autor: Martina Jandusova0

Euklidova,_kontejner_na_papír
zdroj: wikimedia.org

Novela obalového zákona, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí, naráží na další odpor. Terčem kritiky výjimečně není zavedení povinného systému zálohování PET lahví a plechovek, ale recyklačního poplatku za produkci a distribuci reklamních letáků.

Ministrovi životního prostředí, Petru Hladíkovi, odeslali zástupci obchodníků, živnostníků, polygrafů, distributorů, odpadového hospodářství i seniorů a osob se zdravotním postižením otevřený dopis, ve kterém požadují stažení připravované novely.

Nepromyšlené řešení

Signatáři dopisu zpochybňují zařazení reklamních letáků do systému obalového hospodářství. „Letáky, případně jiné tiskoviny, nikdy nebyly a nejsou obalem a nijak nesouvisí se zálohováním PET lahví či plechovek. Jejich zařazení do obalového zákona tedy nedává absolutně žádný smysl,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

Novela ukládá výrobcům povinnost platit za ukládání a recyklaci reklamních letáků, čímž chce ministerstvo dosáhnout toho, že bude zpoplatněn veškerý obsah modrých kontejnerů. Jenomže podle signatářů zatěžuje recyklačním poplatkem pouze reklamní letáky, nikoliv už ostatní tiskoviny, obsahující reklamu, které také končí v kontejnerech na papír. Jedná se podle nich o nesystémový a nelogický přístup, který navíc hodnotí jako diskriminační a účelový.

„Ministerstvo životního prostředí otevřeně říká, že chce zpoplatnit veškerý doposud nezpoplatněný obsah modrých kontejnerů. Nyní ale přichází s návrhem zpoplatnit pouze letáky, kterých je v kontejnerech lehce přes 10 %, tedy minorita. Veškerý ostatní nezpoplatněný papírový odpad nechá bez povšimnutí. To mi opravdu nepřijde jako promyšlené a systémové řešení,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Sociální aspekty

Poukazují dále na fakt, že závěrečná zpráva z hodnocení regulace (RIA) „značně podceňuje nebo dokonce zcela přehlíží“ sociální i ekonomické dopady zavedení opatření. „Tento zásadní dokument připomíná spíše vyjádření subjektivních názorů než objektivní zhodnocení aktuální reality. Na mnoha místech se objevují údaje, které jsou zastaralé, nekonzistentní a neúplné, a ukazují pouze na ukvapenou přípravu a nedostatečně hluboký vhled do problematiky ze strany MŽP,“ uvádí se v dopise.

Pokles produkce letáků bude mít podle signatářů negativní dopad na seniory a sociálně slabé skupiny obyvatel. Více než polovina seniorů nemá přístup k internetu, takže jsou pro ně reklamní letáky jediným zdrojem informací o akčních nabídkách v obchodech. „Recyklační daň za letáky způsobí buď úbytek letáků nebo zvýšení spotřebitelských cen. Obojí by bylo pro seniory, kteří už teď často obracejí každou korunu, velkým problémem,“ doplňuje Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR.

Dále je distribuce letáků jedním z nejčastějších zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a pokles jejich produkce může ohrozit tato pracovní místa. „Z úst představitelů MŽP nám bylo řečeno, že sociální dopady na zavedení těchto opatření nemohou a nemají mít vliv. Máme to tedy chápat tak, že pro vaše ministerstvo jsou sociální aspekty nepodstatné a při tvorbě legislativy je nezohledňujete?“ ptají se signatáři.

Výhrady má k novele i polygrafický průmysl. „Existuje nemalé množství tiskáren, jejichž produkci z velké většiny tvoří právě tisk letáků. Poplatkem způsobené navýšení produkčních nákladů negativně ovlivní rozhodování zadavatelů těchto zakázek. Pro menší a některé střední tiskárny může jít o existenční záležitost. Uvědomujeme si princip rozšířené odpovědnosti výrobce, nicméně novela stále obsahuje mnoho nejasností a nedostatků, na které dlouhodobě upozorňujeme,“ říká Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů.

Novelu obalového zákona kritizuje řada míst včetně představitelé krajů, měst a obcí, starostů nebo zástupců malých, středních i velkých firem. V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo k nové legislativě podáno více než 700 připomínek. Připomínková místa nadále trvají na tom, aby navržená novela byla přepracována.

Navrhované výběrové zpoplatnění letáků jednoznačně způsobí významný úbytek letáků z modrých kontejnerů a bude také znamenat výpadek příjmů na straně měst a obcí, které ani nově prosazovaný recyklační poplatek nepokryje. Další nezpoplatněné tiskoviny v modrém kontejneru stejně zůstanou a budou nákladovou položkou obcí. Z vlastní zkušenosti i komunikace s dalšími aktéry vidíme, že se MŽP novelu snaží prosadit ‚na sílu‘ a za každou cenu,“ uvádí signatáři a dodávají: „Jsme přesvědčeni, že je potřeba hledat komplexní a systémové řešení, nikoli řešení šité na míru pouze úzké skupině subjektů.“

Zdroj: www.caoh.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag