1/2024

Vznik paralelní sítě nakládání s SKO na Olomoucku je výmysl

| autor: Martina Jandusová| zdroj: Komunální ekologie0

Vznik paralelní sítě nakládání s SKO na Olomoucku je výmysl

Překladiště jsou provozována pouze ve městě Olomouc a Prostějov, a směsné komunální odpady (SKO) z těchto měst končí v zařízení na energetické využití odpadů SAKO Brno. Zbylé SKO se vesele ve velkém skládkuje a již dnes je zřejmé, že jde o špatné řešení.

Když přehlédneme katastrofální důsledky, které z tohoto způsobu nakládání s SKO vyplývají pro životní prostředí, jsou zde i důsledky právní. Skládkování SKO bude zakázané a je v tuto chvíli nepodstatné, zda v roce 2024 nebo 2030. Na obě varianty je nutné se začít ihned připravovat.

Sdružením olomouckých obcí v akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje (SSO-OK) chce v Olomouckém kraji tento problém vyřešit. Hned na začátku je nutné podotknout, že v rámci účasti v SSO-OK bude řešeno pouze nakládání s SKO, nikoliv s vytříděnými složkami odpadu.

Systém svozu odpadu nebudou muset sdružené obce nijak měnit, jelikož i nadále si budou vyhlašovat vlastní výběrová řízení na svozové firmy. Jediné, co se změní bude to, že SKO budou muset odevzdávat na předem městem určených překládacích stanicích. Čili už nebude končit na skládce.

Princip solidarity

V plánu je využívat stávající překladiště a vybudovat síť sedmi dalších (navrženy jsou v lokalitách Olomouc, Přerov, Prostějov, Hranice, Medlov, Zábřeh a Jeseník) a to tak, aby byly pro obce v dostupné vzdálenosti. V žádném případě nepůjde o budování paralelní infrastruktury nakládání s SKO. Nedojde ani k tomu, že se výrazně navýší průměrná dojezdová vzdálenost. Bez ohledu na to, jak daleko bude obec vzdálena od koncového zařízení, na bráně překládací stanice budou všechny platit stejně.

Obce ušetří

Všem obcím, které se zapojí, by mělo společné řešení nakládání s SKO přinést úspory z rozsahu a množství a nižší cenu za využití SKO. Přičemž nemusí ručit za dodávané konkrétní množství SKO. Toho se obce opravdu nemusí obávat. Odpůrci projektu a vzniku akciové společnosti varují obce před pokutami za nedodržování dodávek smluveného množství SKO. Což se v žádném případě praktikovat nebude. Povinností obcí bude pouze to, že předají veškeré své SKO, které byly na jejich území vyprodukovány na vhodné, tedy logisticky dostupné překladiště.

Je zřejmé, že i pro potencionální investory uvažující o investici do zařízení na využití SKO v tomto kraji, je větší množství sdružených obcí a tím pádem i větší množství SKO víc podněcující k tomu, aby náklady na přepravu SKO z překladišť na koncové zařízení byly co nejnižší. Jinak je velmi pravděpodobné, že nesdruženým obcím se doprava odpadů citelně prodraží, jelikož nejbližší řešení, čili skládky, nebude možné v budoucnu využívat, takže se odpady budou vozit do vzdálenějších zařízení.

Postupovat společně

Výběr dodavatelů bude v rámci SSO-OK probíhat v otevřeném a transparentním výběrovém řízení a to formou širokého soutěžního dialogu, aby obce dosáhly co nejlepších podmínek. Vypíše se jen na objem SKO produkovaného zúčastněnými obcemi. Všichni uchazeči budou mít možnost účastnit výběrového řízení a je samozřejmé, že veřejná soutěž na odběratele SKO bude splňovat technologickou neutralitu, čili že se budou moci zapojit technologie pro materiálové nebo energetické využití odpadu a jejich vzájemné kombinace.

Akciová společnost je vlastněna a společně ovládána pouze městy a obcemi na území Olomouckého kraje a akcionáři se mohou stát pouze veřejní zadavatelé. Proto budou města a obce moci uzavírat napřímo smlouvy se servisními společnostmi o dodávkách odpadů, případně další smlouvy na plnění.

Po zákazu skládkování si olomoucké obce mohou samozřejmě řešit své odpady i jiným způsobem a úplně samy. Byla by ovšem škoda nevyužít této příležitosti, jelikož Olomoucký kraj jim nabízí výhodnější postavení, sílu a skutečné řešení. Spoléhat se na to, že rok zákazu skládkování se posune nebo že problém s SKO vyřeší až následující zastupitelstvo, rozhodně není řešení.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP