2/2023

Výrobce střešních tašek zaplatí za trojnásobné porušení zákona o odpadech pokutu 170 tisíc korun

| zdroj: ČIŽP0

BMI1
zdroj: cizp.cz

Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu ve výši 170 tisíc korun společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy (do roku 2021 BRAMAC střešní systémy) za nakládání s odpady na pozemku v obci Čankovice na Chrudimsku, který k tomu nebyl určen. Malá část odpadů, uložených na pozemku, obsahovala azbest. Inspekce během kontroly odhalila také nedostatky týkající se ohlašovací povinnosti firmy v letech 2018 až 2020.

Společnost soustřeďovala na ploše větší než 4 hektary technologické odpady pocházející z výroby betonových střešních tašek v chrudimském závodu v množství zhruba 6 600 tun, a dále stavební a demoliční odpady (s podílem plastových odpadů) v množství okolo tří tisíc kubíků, které pocházely z demolice budov umístěných v areálu téhož výrobního závodu.

Na pozemku v Čankovicích firma také nakládala na ploše o velikosti cca 6 m2 s odpady s obsahem azbestu, aniž by jakkoli zajistila, aby se z odpadu do ovzduší neuvolňovala azbestová vlákna nebo azbestový prach. Společnost navíc nevykázala nejméně po tři roky v hlášení o produkci a nakládání s odpady žádnou produkci technologických odpadů, vznikajících při výrobě betonových střešních tašek, ačkoli tyto odpady vyprodukovala v celkovém množství cca 19 tisíc tun.

Firma je přitom předním výrobcem betonových střešních tašek, na trhu působí třicet let a v České republice provozuje tři výrobní závody. „Od roku 2010 do roku 2021 vyprodukovala společnost v rámci jednoho výrobního závodu zhruba 60 tisíc tun odpadu určeného k recyklaci. Měla by být obeznámená se zákonnými podmínkami, za kterých lze s odpady nakládat,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček a dodal, že inspekce vzala na zřetel také skutečnost, že se ze strany firmy jednalo o první zjištěné porušení zákona o odpadech, v průběhu řízení spolupracovala a vyjádřila svůj záměr uvést zjištěný stav do pořádku.

Proti rozhodnutí inspekce o pokutě společnost nepodala odvolání a rozhodnutí nabylo 28. května právní moci. ČIŽP firmě současně stanovila provedení opatření k nápravě spočívající v provedení recyklace odpadů umístěných na pozemku v Čankovicích a v odstranění odpadů s obsahem azbestu. Společnost se neodvolala ani proti tomuto příkazu, který se stal pravomocným 10. června.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE