Tag: POKUTA

2

Aktuality / Odpady / 10. 6. 2023

Majitel lesa zaplatí 290 tisíc korun za nelegální navážku výkopového materiálu se stavebním odpadem

Na les je potřeba nahlížet jako na národní bohatství, které tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí. Zachování jeho podstaty ve všech jeho funkcích je věcí veřejného zájmu. Za stav lesního majetku nese odpovědnost jeho majitel a je proto v jeho vlastním zájmu seznámit se důkladně se všemi právy a povinnostmi, které z vlastnictví plynou. Zavážení rokle výkopovým materiálem bez platného povolení mezi ně rozhodně nepatří.

upice_3

Aktuality / Voda / 22. 5. 2023

„Kam tu řeku pustíme?“ Za změnu toku řeky bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun

Jakékoli činnosti, kterými je škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje jedinců zvláště chráněných živočichů, lze realizovat výhradně na základě pravomocné výjimky udělené krajským úřadem. Tohoto nařízení nedbala stavební společnost Stream s.r.o., která při opravě jezu v Úpici bez příslušných povolení orgánů ochrany přírody dočasně změnila proudění řeky Úpy. Za přestupek zaplatí sto tisíc korun.

florian-rebmann-S6xfjU-1ay0-unsplash

Aktuality / 19. 5. 2023

Lesy ČR na Třebíčsku podcenily boj s kůrovcem. Zaplatí přes tři miliony korun

Kůrovcová kalamita, která v posledních letech zasáhla Vysočinu, si stále vybírá svou daň, a to nejen na životním prostředí. Majitelé lesů mají zákonnou povinnost zpracovat napadené stromy tak, aby se kůrovec šířil dál co nejméně. Nesplnění těchto povinností může mít neblahý dopad na okolní lesní porosty a také vyústit ve vysokou pokutu, jako tomu bylo v případě státního podniku Lesy České republiky.

IMG_20220309_102332

Aktuality / Odpady / 20. 2. 2023

Firma nelegálně přivezla odpady z Německa. Zaplatí 6 milionů korun

Zákon o odpadech stanovuje přísná pravidla pro přeshraniční přepravu odpadů. Dovážet odpady do České republiky za účelem jejich odstranění právní předpisy vysloveně zakazují a případné sankce za porušení zákona pak mohou být opravdu vysoké. Pokutu ve výši 6 milionů korun uložila Česká inspekce životního prostředí na přelomu roku společnosti PROIN Stružná s.r.o.

2021_stejne-misto-jako-2015_1

Aktuality / Odpady / 10. 2. 2023

Místo lesa pálení čarodějnic

Obec Souňov vlastní lesní pozemky, které místo řádného hospodaření využívala neoprávněně jako místo pro pálení čarodějnic, skládku bioodpadu a ukládání výkopové zeminy. Protože obec i přes upozornění svůj přístup nezměnila a naopak přes uložená opatření k nápravě ještě rozšiřovala plochu záboru jednoho z lesních pozemků, uložila jí Česká inspekce životního prostředí pokutu ve výši 2,5 milionu korun.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE