1/2023

Majitel lesa zaplatí 290 tisíc korun za nelegální navážku výkopového materiálu se stavebním odpadem

| zdroj: ČIŽP0

2
zdroj: cizp.cz

Na les je potřeba nahlížet jako na národní bohatství, které tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí. Zachování jeho podstaty ve všech jeho funkcích je věcí veřejného zájmu. Za stav lesního majetku nese odpovědnost jeho majitel a je proto v jeho vlastním zájmu seznámit se důkladně se všemi právy a povinnostmi, které z vlastnictví plynou. Zavážení rokle výkopovým materiálem bez platného povolení mezi ně rozhodně nepatří.

Česká inspekce životního prostředí se v dubnu 2021 zabývala podnětem, kdy vlastník lesa (fyzická osoba) na Benešovsku vykácel stromy a zavezl pozemek ve tvaru svažité rokle výkopovým materiálem s příměsí stavební suti a asfaltu. Jednalo se o plochu o velikosti 973 m2, k navážce docházelo průběžně od roku 2019. Dle vlastních slov tak majitel učinil proto, aby následně mohl lépe hospodařit v náročně členitém terénu.

Veškerá činnost na předmětných lesních pozemcích však probíhala bez vědomí a souhlasu dotčených orgánů státní správy. V průběhu šetření inspektoři dospěli k závěru, že ke spáchání přestupku došlo v důsledku neznalosti zákona. „Obviněný svou činností ohrozil ekologickou rovnováhu dotčeného lesa. Zdůrazňujeme, že neznalost zákonů neomlouvá a nelze se tímto zprostit své vinny,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu Praha Václav Beroušek. Řízení o pokutě mohl majitel předmětných pozemků předejít, pokud by se před zahájením zavážení rokle informoval u příslušných orgánů státní správy. Zjistil by, že tento typ úpravy lesního pozemku nelze provádět, aniž by nedocházelo k porušování lesního zákona, potažmo k ohrožování životního prostředí v lesích.

Ve snaze o legalizování navážky výkopového materiálu a stavebního odpadu si vlastník lesa zažádal o dodatečné povolení u odboru výstavby místně příslušného úřadu. Tuto žádost však úřad zamítnul. „Nelze se automaticky domnívat, že když vlastník lesa započne realizovat nebo nechá realizovat činnost, která nesouvisí s lesním hospodařením a která je v přímém rozporu se zachováním lesa, že zpětně půjde legalizovat, neboť by takto mohlo docházet k nežádoucím změnám lesní půdy na jiný druh a využití,“ vysvětlil Beroušek.

Majitel lesa se proti rozhodnutí inspekce odvolal k Ministerstvu životního prostředí, avšak neúspěšně. Pokuta ve výši 290 tisíc korun se stala pravomocnou 17. května 2023. Navážku má povinnost vlastník odstranit, jinak se vystavuje riziku uložení opakovaných pokut.

Vlastníte lesní pozemek a plánujete zde nějaké úpravy?

  • Těžbu dříví vždy konzultujte s odborným lesním hospodářem a informujte o tom také orgán státní správy lesů (např. obec s rozšířenou působností nebo kraj).
  • Po těžbě je potřeba plochu uklidit a připravit na zalesňování. Vytěžené plochy je potřeba zalesňovat tak, aby život lesa pokračoval dál a po těžbě nezůstávaly holé plochy.
  • Rovněž plánované terénní úpravy lesního pozemku vždy dopředu konzultujte s místně příslušným úřadem (orgánem státní správy lesů, stavebním úřadem apod.).
  • Práva a povinnosti vlastníků lesních pozemků stanovuje tzv. Zákon o lesích.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS