1/2024

Vedlo se nám příliš dobře, než abychom byli ochotní urychlit změny, aneb Co nám COVID-19 dal a vzal

| autor: redakce0

Vedlo se nám příliš dobře, než abychom byli ochotní urychlit změny, aneb Co nám COVID-19 dal a vza

Zaměstnanci SUEZ a dalších firem jsou v první linii stejně jako například zdravotníci a lidé jim to také dávali najevo například děkovnými vzkazy na popelnicích nebo šitím roušek pro popeláře. Kromě toho, že i přes opatření, která dopadla logicky i na ně, plní lidi v SUEZu beze zbytku svoje povinnosti a závazky vůči všem zákazníkům, pomáhají navíc konkrétně tam, kde je potřeba: dezinfikují obecní mobiliáře, zapůjčují kontejnery k distribuci ochranných prostředků a velkou měrou se zasloužili o distribuci ochranných prostředků do celého odpadového sektoru v ČR.


Ale už brzy budeme muset vrátit vlak na koleje. Asi by bylo dobré využít situace a vybrat ty správné. O tom, co nám celosvětová pandemie nemoci COVID-10 dala a vzala, jsme promluvili s dlouholetým propagátorem oběhového hospodářství, spoluzakladatelem České asociace oběhového hospodářství a současně generálním ředitelem společnosti SUEZ CZ a.s. Zdeňkem Horsákem.

Jak by se dalo zhodnotit, co krize světu odhalila?

Krize především ukázala, jak zranitelný je systém a že jsme nebyli připraveni. Přitom se nestalo nic, co by nás mohlo zaskočit, co by bylo zcela nové, nepředvídatelné. Jen nebyla dosavadní varování dostatečně silná, aby byla vyslyšena.

V hodnocení dopadu krize se zaměřím na hlavních pět témat, která dle mého názoru a z mého profesního či osobního zájmu vyvstanou v mnohem naléhavější podobě, jak bych si přál, a která byla v předchozích obdobích buď zcela přehlížena, anebo jsme si s nimi pouze pohrávali, protože to bylo „in“. Vedlo se nám příliš dobře, než abychom byli ochotní urychlit změny.

Tím zásadním tématem, které by mělo podle mého názoru rezonovat, je surovinová bezpečnost.

Dlouhodobě já i mí kolegové v SUEZ CZ a v České asociaci oběhového hospodářství upozorňujeme na to, jak zranitelná je Česká republika v oblasti dovozu surovin. Až z 80 % průmysl suroviny dováží, často jsou podniky závislé na jednom dodavateli. Přitom v krizi se ukáže, že jsme schopni si pomoci z vlastních zdrojů. Protože nebyly roušky, respirátory a masky, začali se prostě vyrábět mezi lidmi, v univerzitních laboratořích, v podnicích. Fakt, že jsme na začátku krize dobrovolně odevzdali „zbraně“ a přenechali výrobu a obchod s ochrannými pomůckami jiným, je příznačné.

Surovinová bezpečnost znamená, že využijeme stávající vlastní zdroje surovin z odpadů, a částečně se tak zbavíme závislosti na dovozu. Nemáme ropu, ale například pro výrobu plastových pytlů a dalších druhů plastu skutečně nemusíme ropu dovážet – dokážeme recyklovat a využívat odpadní plasty.

Díky podpoře EKO-KOMU se vyrobilo 100 000 plastových pytlů z našeho regranulátu z Němčic. Česká republika má dvě zásadní výhody oproti dalším zemím. Velmi kvalitní, levný a efektivní systém primárního sběru od obyvatele a produkce zásadního množství odpadů hlavně z průmyslu. Bohužel tyto výhody ztrácíme z důvodů malého využití těchto surovin do finálního produktu. Důvodem je chybějící know-how u svozových odpadářských firem a levné skládkování. Recyklační průmysl si už před krizí velmi těžko prošlapával cestu a nebyl tak rentabilní, jak by si příroda a stát, usilující o svou surovinovou bezpečnost, zasloužily.

Z dalších témat je tady samozřejmě zdraví. Kromě zvolnění pracovního tempa pozorujeme například snížené emise. Urychleme taková řešení, která planetě pomáhají: elektromobilita, zahrnutí nákladů na životní prostředí do posuzování všech investic, sdílení, pečlivé vyhodnocování dopadů výroby na životní prostředí v celém životním cyklu vyráběné produkce (LCA), ecodesign apod.

Například SMART metering se v době karantény ukázal jako správná cesta – odečty vody na dálku bez nutnosti výjezdu a fyzické přítomnosti zaměstnanců vodáren. Je třeba akcelerovat digitalizaci.

V horizontu 3 let bude k dispozici norma ISO/TC 323 pro oběhové hospodářství. Do praxe přichází pojem účetnictví pro oběhové hospodářství s cílem identifikovat všechny prvky podnikání, které jsou v rozporu s udržitelností. Průmyslové podniky mají příležitost se díky těmto dobrovolným nástrojům připravit na další případné krize.

Jak v odpadech, tak ve vodárenství jsme v první linii, součástí kritické infrastruktury, a proto v první řadě chráníme zdraví našich zaměstnanců. Zaměstnanci našich společností se denně starají o dodávky pitné vody a čištění odpadních vod. Denně jsou je ve městech a obcích a zajišťují svoz odpadů, termicky odstraňují infekční odpady v našich technologiích. Chci jim všem poděkovat za jejich nasazení a bojovnost, se kterou toto období zvládáme.

Foto: suez.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP