1/2021

Transformace, odklon od uhlí, ekologie a další silná slova

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: TEPKY NEWS 2/20210

EOP2.jpg
zdroj: eop.cz

Všechny velké zdroje tepla pracují den, co den usilovně na plnění obrovského množství restrikcí, norem, kvót, regulací a limitů, a denně slova z nadpisu skloňují v různých pádech. Opatovickou elektrárnu nevyjímajíc.

Transformace se v Elektrárnách Opatovice připravuje již několik let. Legislativně nestabilní prostředí nabádalo donedávna k opatrnosti, a určitě je lépe investiční korunu obrátit v ruce několikrát než investovat do něčeho, co by náhlá změna vyřadila z provozu. Pakliže je v mixu budoucího přetransformovaného zdroje také využívání odpadu, přidává se ke všem ostatním starostem i tenký led v podobě veřejného mínění.

Pak je zde také složitá šachová partie s obcemi, které se ocitají pod vlivem tlaku neziskových nevládních organizací bez jakékoli odpovědnosti za cokoli. A to vše i přes skutečnost, že ZEVO představuje nadmíru ekologickou záležitost. Jakýmsi sportem, kterého se chtě nechtě musely velké zdroje poslední desetiletí účastnit, bylo neustálé přizpůsobování stále přísnějším emisním limitům. Každodenní pinožení za dokonalejší a dokonalejší technologií na odstraňování škodlivin a nebezpečných látek ze spalin a jejich ne/pouštění do ovzduší, vždy rámovaly skutečně pozoruhodně vysoké investice.

Honba za dodržováním BATů a BREFů nyní vzala alespoň částečně za své vzhledem ke skutečnosti, že uhlím topit nebudeme. Ovšem to samozřejmě není záležitostí zítřka, ba ani příštího roku. V Opatovické elektrárně si smlsli na jedné takové evropskounijní libůstce. I tam už ví, jak snadno se hází peníze do kanálu.

„V nedávné době jsme investovali do nových technologií tři miliardy korun. V době uvedení do provozu byla zařízení moderní a měla značnou emisní rezervu. Změna legislativy, která vyšla pouhých pár měsíců po dokončení zmiňované investice, vedla k dalšímu zpřísnění, tuto rezervu tedy využijeme. U emisí oxidů dusíku nám však rezerva nestačí, proto žádáme o výjimku,“ říká ředitelka EOP Romana Zadrobílková.

Prioritou každého zdroje energie je vyrábět a dodávat teplo odběratelům kontinuálně bez výpadků. V EOP je instalován moderní uhelný zdroj, který svou funkci bude plnit až do doby, než se přejde na jiná paliva. „Odklon od uhlí ano, ale postupně a s jasným rozložením v čase a se strategií,“ zdůrazňuje Romana Zadrobílková. Podle jejího soudu by další snižování emisí naráželo na fyzikální možnosti, zanedbatelné snížení obsahu škodlivin ve spalinách by pak stálo investice v řádu miliard korun. „Budoucnost a větší smysl vidíme spíše v investicích do nových technologií.“

To neznamená, že EOP nebude do stávající technologie investovat. Pokud se bavíme v rámci EOP o uhlí, bavíme se zhruba o následujících deseti letech, během nichž bude elektrárna zlepšovat dílčí procesy své uhelné technologie pro další nezbytné snižování emisí. Jen z pohledu těch velkých, strategických investic bude cesta jiná. „Počítáme s postupným přechodem na zemní plyn v kombinaci s energetickým využitím vytříděného komunálního odpadu,“ nastiňuje Romana Zadrobílková. Součástí procesu transformace v EOP je i plyn. Přechod na něj již probíhá.

Dostatečná kapacita je zarezervována, stavební povolení pro plynovou přípojku se dá očekávat v nejbližších měsících, takže v příštím roce bude elektrárna na zemní plyn napojená. Paralelně běží projekty náhrady uhelných bloků K1 a K4 právě na zemní plyn. „Plynulý přechod a jejich nahrazení je naplánováno na období let 2024-2026,“ upřesňuje Romana Zadrobílková a dodává: “Kompletní dokončení transformace máme v plánu do konce roku 2030.“

Další kostkou do stavebnice energetického portfolia je výstavba ZEVO. Tento projekt je stejně jako jinde vnímán ve dvou rovinách. V energetické a odpadové. Energetická rovina je širší a důležitou roli v ní hraje energetická bezpečnost. Právě kvůli ní je důležité diverzifikovat palivovou základnu. Jednoduše řečeno, žádný velký zdroj nemůže spoléhat pouze na jediné palivo, kterým se nemůže dostatečně předzásobit. Proto je ZEVO k plynu ideálním doplňkovým zdrojem.

Výhřevnost odpadů je srovnatelná s hnědým uhlím, produkce odpadu je stabilní a nároky na vybudování ZEVO podléhají velmi přísným, nejen emisním podmínkám. „Tento projekt bereme jako další zelený krok v rámci modernizace elektrárny a snižování emisí,“ zmiňuje Romana Zadrobílková. Vybudování ZEVO má své podmínky. Krom těch velmi přísných emisních a legislativních – regulatorních, je třeba mít stálý přísun paliva – tedy odpadu. Od začátku roku platí nová odpadová legislativa. A potřeba vybudovat ZEVO právě v tomto regionu vzrostla ještě více.

„Nejen naše studie na množství odpadů v regionu, ale i poptávka měst a obcí ukazují správnost našeho záměru. Pomůžeme tak městům a obcím vyřešit otázku vytříděných a dále již nerecyklovatelných odpadů z černých popelnic výměnou za námi vyrobenou energii. Odpady, které dřív končily na skládkách, tak ujedou kolikrát kratší vzdálenost k nám, kde je dále energeticky využijeme,“ uzavírá Romana Zadrobílková.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace