2/2023

Statistika OZE za rok 2019

| autor: Sestavil J. Bouška| zdroj: Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů0

Statistika
zdroj: Pixabay

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů pravidelně zveřejňuje statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu ES ČR zpracované ERÚ. Výsledky za rok 2019 byly zveřejněny až nyní.

Výroba elektřiny brutto z obnovitelných zdrojů vzrostla meziročně o 619 GWh (+6,6%) a poprvé tak překročila hranici 10 TWh. To představuje 13,56% z tuzemské brutto spotřeby elektřiny, v roce 2018 tato hodnota byla 12,72, což znamená nárůst v roce 2019 o 0,84 %.

Klesala výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren o 54 GWh (-2,3%), zatímco jejich instalovaný výkon se téměř nezměnil. Rovněž klesla výroba elektřiny z bioplynu o 80 GWh (- 3,1%).

Naopak u ostatních obnovitelných zdrojů výroba elektřiny vzrostla oproti roku 2018 nejvíce u velkých vodních elektráren o 231 GWh (+30,7%) a malých vodních elektráren o 149 GWh (+17,1%), což bylo způsobeno příznivějšími hydrometeorologickými podmínkami. Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách celkem vzrostla meziročně o cca 0,4 TWh (+23,4 %).

U větrných elektráren vzrostla výroba elektřiny o 91 GWh (+14,9%) při nárůstu instalovaného výkonu o 23,2 MW (+7,3%), u biomasy o 277 GWh (+13,1%) a u biologicky rozložitelného komunálního odpadu o 5 GWh (+ 4,6 %).

Podrobněji lze uvést, že vzrůst brutto výroby elektřiny z OZE byl v roce 2019 v zásadě umožněn vyšší výrobou ve vodních elektrárnách, při čemž u MVE využití instalovaného výkonu přesáhlo 3 000 h/r, zatím co u větrných elektráren tato hodnota je cca 2 000 h/r a u fotovoltaických elektráren jen 1 100 h/r.

statistika_oze.jpg

Z celkové brutto výroby elektřiny z OZE vodní elektrárny dělají 20% (toho MVE 10%), bioplyn a biomasa celkem cca 50%, VTE 7% a FVE cca 23%, komunální odpad (BRKO) 1%. Je zřejmé, že rozhodující pro brutto výrobu elektřiny z OZE je zejména bioplyn a biomasa.

Tuzemská brutto spotřeba elektřiny za rok 2019 stagnovala a zůstala na hodnotě 73,9 TWh (-0,01%). K nárůstu spotřeby elektřiny došlo zejména u domácností o 207 GWh (+1,4%) a u velkoodběru z vvn o 24 GWh (+0,3%). Spotřeba elektřiny naopak meziročně klesla u velkoodběru z vn o 390 GWh (-1,6%) a u maloodběru podnikatelů o 44 GWh (-0,6%).

Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 2019 trvale záporné saldo importu a exportu elektřiny, které za celý rok činilo 13,1 TWh. To představuje meziroční pokles o 810 GWh (- 5,8 %). Export meziročně klesl o 1,4 TWh (- 5,3 %), import o 0,5 TWh (- 4,7 %).

Ročního maxima zatížení v soustavě bylo dosaženo dne 24. ledna 2019 ve 13 hodin (11895MW) a ročního minima dne 4.srpna 2019 v 5 hodin (4831MW). Informativně: výroba PVE byla 1166,7 GWh/r, instalovaný výkon byl 1171,5 MW, využití instalovaného výkonu 995,9 h/r.

statistika_oze2.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP