Tag: BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

pexels-eva-elijas-5503338.jpg

Aktuality / Odpady / 3. 5. 2022

Mezinárodní týden kompostování: Komposty z bioodpadů pomáhají zvyšovat kvalitu půdy

V neděli 1. května začal Mezinárodní týden kompostování. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje třídění a využití bioodpadů úpravami platné legislativy podporou budování a zlepšování technologií kompostáren i osvětou. Zapojte se také do důsledného třídění bioodpadů a podpořte výrobu a aplikaci kompostů ve vašem regionu. Pomůžete tím snížit dopady sucha ve vašem regionu a zlepšit kvalitu půdy.

compost-g9138e821e_1920.jpg

Aktuality / Odpady / 17. 3. 2022

Třiďme bioodpad a vracejme přírodě, co jí náleží

O bezplatné třídění bioodpadu je v metropoli zájem. Od začátku roku požádalo o přistavení biopoplenice více než 8 tisíc domácností a Pražské služby další nápor žadatelů očekávají v dubnu, kdy startuje jarní sezona. Celkově je v metropoli od občanů sváženo zhruba 24 tisíc hnědých nádob. Největší pražská svozová společnost navíc spouští kampaň, která má popularizovat separaci bioodpadu a edukovat Pražany v tom, co do bioodpadu nepatří.

pexels-gareth-willey-7052434.jpg

Odpady / Publicistika / 23. 1. 2022

Měly by vzniknout oddělené sběrné sítě na jednotlivé složky bioodpadu?

Každá země Evropské unie, tím pádem i Česká republika, má povinnost do roku 2023 třídit veškeré složky odděleného sběru biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu. Tato povinnost dopadá na obce a města, která musí splnit minimální míru třídění, aby mohlo dojít k využívání odpadů a minimalizaci skládkování. Nevyplatilo by se současný systém trochu upravit, abychom dosáhli efektivnějších výsledků?

stones-3109893_640.jpg

Aktuality / Odpady / 6. 8. 2021

Nová kritéria, při jejichž splnění přestává být recyklát z SDO, znovuzískaná asfaltová směs a výstupy ze zařízení určeného pro nakládání s BRO odpadem

Dnem 7. srpna 2021 nabyde účinnosti nová vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech a kde jsou uvedeny podmínky a kritéria, při jejichž splnění přestávají být některé materiály odpadem.

Kouřim,_kontejner_na_bioodpad.jpg

Odpady / Publicistika / 28. 5. 2021

Bioodpady by neměly končit na skládkách

Kompostování sebou nese celou řadu pozitiv, kvůli kterým by bioodpady měli končit zde a nikoliv na skládkách. Vrací živiny do půdy, brání erozi půdy, zlepšuje její schopnost zadržovat vodu, při aplikaci kompostu je ukládán uhlík do půdy... Jaká je ale v České republice úroveň kompostování?

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS