2/2023

Od září bude možné čerpat dotace na využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

| autor: redakce| zdroj: SFŽP0

pexels-greta-hoffman-7728736
zdroj: pexels

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu z Národního programu Životní prostředí výzvu č. 6/2023, ve které je připraveno 1,6 miliardy Kč na využití kompostu v zemědělství.

Cílem výzvy je zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Na co je možné získat dotaci:

Aktivita A:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele,

Aktivita B:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS,

Aktivita C:

 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren,
 • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren,
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy.

Kdo může žádat:

 • obce,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Míra podpory:

 • U aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů.
 • U aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • U aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH.

Termíny:

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2023 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2024 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace.
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

Podmínky pro získání dotace:

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář Státního fondu životního prostředí.

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE