Tag: BIOODPAD

800px-Pražské_služby,_svoz_nápojových_kartonů.jpg

Aktuality / Odpady / 18. 9. 2020

Více než pětinu obsahu pražských popelnic tvoří bioodpad

Biologickou složku odpadu jde přitom kompostovat a využít k péči o pražskou zeleň. Tento způsob využití odpadu je z hlediska životního prostředí mnohem efektivnější než jeho pouhé energetické využití. Obsah speciálních nádob putuje do kompostáren na území metropole.

compost-3663514_640.jpg

Aktuality / Odpady / 26. 3. 2021

Nedůslednost bioodpadu nesvědčí

V lednu 2020 byl svoz biologicky rozložitelného odpadu zařazen do systému celoměstského odpadového hospodářství. Pražané do kompostáren loni odevzdali 5126 tun bioodpadu. V posledních týdnech je odpad více znečištěn. Pracovníci kompostáren už narazili i na injekční stříkačky. Hnědé nádoby se nejčastěji plní PET lahvemi, plastovými taškami, sklem a zbytky živočišných produktů.

Screw-in-hopper-768x1024 čl 1 (1).jpg

Odpady / Servisní témata / 13. 4. 2021

Ideální řešení pro bioplynové reaktory na zhodnocení odpadu? Archimedys™

Zpracování organického odpadu je v současné době stále větší výzvou pro společnosti ve všech obchodních sektorech. Firmy v potravinářském průmyslu produkují velké množství organického odpadu, jenž je třeba zpracovat. Tradiční metody, které jsou založeny na odvozu těchto odpadů externími firmami a následném zpracování na jiném místě, mají ale své nedostatky.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo