1/2024

Problematika kompostování biologicky rozložitelných odpadů v České republice

| autor: TZ CENIA0

Problematika kompostování biologicky rozložitelných odpadů v České republice

Kompostování je metoda využívání bioodpadu, kterou je za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňován biologicky rozložitelný odpad na kompost.

Kompostování jako způsob využití biologicky rozložitelných odpadů je důležitým způsobem nakládání s odpady v ČR a jeho význam v posledních letech roste.

Biologicky rozložitelné odpady je třeba separovaně sbírat a následně využívat, a omezovat tak jejich ukládání na skládky, které může být ohrožující pro životní prostředí.

Způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady upravuje vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Ta vstoupila v platnost 1. ledna 2015 a stanovuje v případě vybraných biologicky rozložitelných odpadů povinnost obcí zajistit místa pro jejich oddělené soustřeďování, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

V návaznosti na vyhlášku došlo v ČR v roce 2016 k nárůstu třídění biologicky rozložitelných odpadů a zkompostováno jich tak bylo 889 303 tun, tj. 2,60 % z celkové produkce odpadů.

Kdyby takové množství skončilo na skládce a následujících 55 let se rozkládalo, vzniklo by při tom přes 51 tis. tun metanu. Metan je silným skleníkovým plynem, dvacetpětkrát účinnějším než oxid uhličitý.

Pokud by toto množství skleníkových plynů muselo být obchodováno v emisních povolenkách, vyšlo by ČR na téměř 185 mil. Kč.

V současné době neexistují jednotné oficiální údaje o kapacitě kompostáren v ČR. Jednou z možností, jak zjistit informace o kompostárnách v ČR v jednotlivých krajích, je jejich vyhledání pomocí mapové aplikace Výzkumného ústavu zemědělské techniky .

Dle VÚZT je celková kapacita kompostáren v ČR vyšší než 1 mil. tun za rok, přičemž největší kapacitou kompostáren disponuje Středočeský kraj a Jihočeský kraj.

CENIA se rozhodla přispět ke snižování produkce biologicky rozložitelného odpadu a v současné době prověřuje možnost instalace domácích vermikompostérů přímo v sídle organizace.

Data ke kompostování odpadů je možné nalézt v Informačním systému statistiky a reportingu (ISSaR).

Podrobnější informace k nakládání s odpady v ČR jsou obsaženy v publikacích CENIA , konkrétně ve Zprávě o životním prostředí České republiky a Statistické ročence životního prostředí České republiky pro jednotlivé roky.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA