1/2024

Po 58 letech končí poslední uhelná elektrárna na Slovensku

| zdroj: Slovenské elektrárne0

vojany-liptak-6151-x2-1024x683
zdroj: seas.sk

V úterý 26. března 2024 byly v elektrárně Vojany odstaveny turbogenerátory TG5 a TG6 . Na Slovensku tak po 58 letech končí výroba elektřiny z černého uhlí.

Ondřej Marcinčák, ředitel Elektrárny Vojany, vypnul turbogenerátor TG5 přibližně v jednu hodinu odpoledne. Potom ředitel klasických elektráren a člena představenstva Slovenských elektráren, a.s., Lukáš Maršálek, vypnul i turbogenerátor TG6. V přítomnosti státního tajemníka ministerstva hospodářství Kamila Šaška a médií tak ukončili bezmála šest dekád dlouhý provoz kdysi největší tepelné elektrárny v bývalém Československu.

„Elektrárna Vojany dnes končí výrobu elektřiny z uhlí. Patří jí však neodmyslitelné místo v dějinách slovenské energetiky. A nejen jí, ale zejména lidem, kteří se zasloužili o její vznik, starali se o její provoz celé ty roky, neúnavně přinášeli řadu inovativních nápadů. Právě díky nim vydržela elektrárnu až dosud. A za to jim patří velké děkuji," řekl Ondřej Marcinčák, ředitel elektrárny Vojany.

Vysoké ceny černého uhlí a vysoké náklady na jeho dopravu měly v kombinaci s růstem cen emisních povolenek za následek dlouholetou ztrátovost elektrárny ve Vojanech. Slovenské elektrárny proto v roce 2023 přijaly strategické rozhodnutí o ukončení výroby elektřiny z fosilních paliv.

„Hledáme další využití pro areál elektrárny, jestli to je výstavba obnovitelných zdrojů, energie, bateriových úložišť, v budoucnu možná malých modulárních reaktorů, výroba zeleného vodíku, i využití pro popel uložený na odkališti a jeho další zpracování pro potřeby stavebnictví. Část zaměstnanců bude působit v rámci centralizované údržby dle požadavků ostatních elektráren v rámci naší společnosti," uvedl Lukáš Maršálek, člen představenstva Slovenských elektráren.

Po definitivním odstavení bloků č. 5 a 6 je připraven harmonogram postupného zajišťování a uvedení zařízení elektrárny do bezpečného stavu. Následovat budou sanace a rekultivace ekologických zátěží. Ne všechna zařízení se definitivně vypnou a odstaví. Některé z nich zůstávají pro poskytování služeb třetím stranám, jako například dodávka tepla či železniční vlečka, a pro potřeby personálu, který bude dále pokračovat v udržování a správě majetku elektrárny.


Z historie elektrárny

Energetický život na levém břehu řeky Laborec se nedaleko obce Vojany začal v roce 1961 výstavbou tepelné elektrárny. První turbogenerátor přifázovali 11. listopadu 1965. S výkonem 1320 MW byly Vojany svého času největší tepelnou elektrárnou v bývalém Československu.

Všechny bloky elektrárny Vojany dohromady odpracovaly pro slovenskou energetickou soustavu 1 815 535 hodin, což je více než 207 let. Za tu dobu vyrobily téměř 170 milionů MWh elektřiny, což podle dnešních standardů odpovídá 6leté spotřebě elektřiny na celém Slovensku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP