1/2024

Parlament schválil pravidla pro snížení množství obalů, jejich opětovné použití a recyklaci

| autor: redakce0

garbage-1622130_640
zdroj: pixabay

Legislativní proces nařízení, které zakazuje některé druhy plastových obalů na jedno použití nebo stanovuje podmínky pro zálohové systémy, dospěl téměř ke svému konci.

Evropský parlament ve středu 24. dubna odhlasoval předběžnou dohodu k návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech. Nařízení, které má zajistit, že se v Evropě sníží množství obalových odpadů, bylo schváleno drtivou většinou hlasů. 476 europoslanců hlasovalo pro nařízení, 129 hlasů bylo proti a 24 se zdrželo hlasování. Schválený text je k dispozici na konci článku.

„EU poprvé v právních předpisech v oblasti životního prostředí stanovuje cíle pro snížení množství obalů bez ohledu na použitý materiál. Nová pravidla podporují inovace a zahrnují výjimky pro mikropodniky. Zákaz věčných chemikálií v potravinových obalech je velkým vítězstvím pro zdraví evropských spotřebitelů. Vyzýváme teď všechna průmyslová odvětví, evropské země a spotřebitele, aby se podíleli na boji proti přemíře obalů,“ uvedla zpravodajka Frédérique Riesová.

Odpad z obalových odpadů konstantně narůstá. Celkový objem v EU odpadů z obalů vzrostl z 66 mil. tun v roce 2009 na 84 mil. tun v roce 2021. V roce 2021 vyprodukoval každý Evropan 188,7 kg obalového odpadu ročně a očekává, že pokud nedojde k nějakému opatření, číslo se v roce 2030 zvedne na 209 kg.

Zákaz obalů na...

V novém obalovém nařízení jsou stanoveny cíle pro postupné snižování množství obalů. Konkrétně se jedná o 5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040. Nařízení klade důraz zejména na množství plastových obalových odpadů. Dále dochází k omezení volného prostoru v obalech na max. 50 %. Výrobci a dovozci budou rovněž muset minimalizovat hmotnost a objem obalů.

Od prvního ledna budou některé druhy plastových obalů na jedno použití zakázány. Patří mezi ně obaly na nezpracované čerstvé ovoce a zeleninu, na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích, obaly pro jednotlivé porce (např. koření, omáčky, smetana do kávy nebo cukr), miniaturní obaly pro toaletní potřeby a velmi lehké plastové nákupní tašky (o tloušťce méně než 15 mikronů).

Předpis zakazuje používání „věčných chemikálií“, neboli per- a polyfluorovaných sloučenin, zkráceně PFAS, v obalech, které jsou určeny pro styk s potravinami.

Opětovného použití

Konkrétní cíle pro opětovné použití do roku 2030 se stanovují pro obaly na alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou pro obaly např. pro mléka, vína a aromatizovaná vína, lihoviny) a přepravní, prodejní a skupinové obaly. „Členské státy mohou za určitých podmínek udělit pětiletou výjimku z této povinnosti,“uvádí Parlament.

Zařízení, která prodávají nápoje nebo hotová jídla k okamžité spotřebě, budou i nadále moci používat obaly s sebou, ale musí spotřebitelům umožnit, aby si přinesli vlastní nádoby. Zároveň budou mít od roku 2030 povinnost nabídnout minimálně 10 % svých výrobků v obalech, které lze opětovně použít.

Recyklovatelnost a recyklace

Podle nových pravidel budou muset být všechny obaly (s výjimkou lehkého dřeva, korku, textilu, kaučuku, keramiky, porcelánu a vosku) na základě přísných kritérií recyklovatelné. Stanoven je i minimální obsah recyklovaného materiálu v plastových obalech a minimální míra recyklace podle hmotnosti obalových odpadů.

Dále bude od roku 2029 muset být 90 % plastových a kovových nádob na nápoje na jedno použití (o objemu až tři litry) sbíráno odděleně (prostřednictvím systémů zálohování a zpětného odběru nebo jiných řešení). Pokud bude úroveň tříděného sběru těchto obalů v roce 2026 vyšší než 80 %, může členský stát požádat o výjimku. Nařízení uvádí, že v žádosti o výjimku musí být uvedena strategie, jak bude 90% úrovně dosaženo.

V novém nařízení dochází ke změně v definicích stávajících pojmů nebo k definicím řady nových pojmů a obsahuje celou řadu dalších opatření.

Než nová pravidla vstoupí v platnost, musí text definitivně schválit Rada EU. Očekává se, že nové nařízení o obalech a obalových odpadech bude v Úředním věstníku EU zveřejněno na podzim.

Přijatý návrh nařízení o obalech a obalových odpadech

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag