1/2024

Odpadový balíček jako brána do oběhového hospodářství. Ještě dořešit recyklační kapacity

| autor: Hana Tomášková0

Odpadový balíček jako brána do oběhového hospodářství. Ještě dořešit recyklační kapacity

Nový zákon o odpadech

Hlavními úkoly nového odpadového zákona je omezení skládkování a navýšení recyklace.

Zákaz skládkování beze změny

Zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů zůstává dle původního návrhu v platnosti až od roku 2030. Nejedná se samozřejmě o úplný zákaz skládkování.

Rekapitulace cílů pro rok 2035

Recyklace komunálních odpadů by měla dosáhnout 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území ČR. Na skládky by mělo směřovat pouze 10 % (či méně) z roční produkce komunálních odpadů. Nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území ČR by mělo být energeticky využito.

Nižší nárůst částky za skládkování a posunutí termínu

Obce a města procházejí v této době těžkou zkouškou. Pandemie COVID-19 se jich dotkla velkou měrou. To byl jeden z důvodů, proč byl schválen návrh na posunutí termínu pro zvýšení sazby poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku, a to na roky 2021 a 2022. Nárůst částky bude navíc nižší, aby obce nebyly zatíženy více než je nutné – půjde o 600 a 700 Kč.

Návrh poplatku za ukládání odpadů na skládky v ČR:

Obce jsou zasaženy současnou krizí a ministerstvo na to reaguje.

Třídící sleva

Třídící sleva byla předmětem mnoha diskuzí. MŽP ji chápe jako motivační nástroj. Pokud obec splní stanovené cíle, bude následně ukládat odpad na skládky za nižší sazbu.

Byla schválena úprava, kdy se navrhovaná procenta v čase posunou:

Rok

Minimální podíl 

2021

40 %

2022

45 %

2023

50 %

2024

55 %

2025

60 %

2026

60 %

2027

65 %

Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů z celkového množství komunálního odpadu podle § 162 odst. 1

Podle MŽP jde o vstřícný krok, aby obce neměly obavy, že nemohou na slevu dosáhnout.  

Odpadový balíček a nástroje k přímé podpoře recyklace

Odpadový balíček zahrnuje Zákon o odpadech, Zákon o výrobcích s ukončenou životností, Novelu zákona o obalech a Změnový zákon. Účinnost všech předpisů je navržena od 1. ledna 2021.

Nová odpadová legislativa byla nezbytná a je chápána jako vstupní brána do oběhového hospodářství. K dokončení celého procesu je však nutné podniknout další kroky. Bez podpory vzniku recyklačních zařízení a zajištění odbytu recyklovaných výrobků zůstane oběhové hospodářství pouze v teoretické podobě.

Otázky týkající se nové odpadové legislativy řešili Jan Maršák, MŽP, Petr Havelka, ČAOH, primátor Statutárního města Kladno Dan Jiránek a Petr Špičák, technický ředitel SUEZ Využití zdrojů a.s. na webináři Aktuální situace v projednávání odpadových zákonů, který pořádala společnost B. I. D. services. Akci moderoval Pavel Mohrmann, šéfredaktor Průmyslové a Komunální ekologie

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP