2/2023

Nová evropská studie se zaměřuje na potenciál bioplynu

| autor: Martina Jandusová0

Nová evropská studie se zaměřuje na potenciál bioplynu

Evropská unie má mimo jiné ambiciózní cíle i v energetických a klimatických cílech pro rok 2020 a 2030. Flexibilním a udržitelným alternativním zdrojem energie se zdá být bioplyn, protože podporuje energetickou bezpečnost a snižuje emise skleníkových plynů v oblasti elektřiny, vytápění a dopravy. 

V současné době se nicméně nevyužívá jeho plný potenciál, neboť některým zemím EU chybí politika na podporu bioplynu.

Studie, kterou zveřejnila Evropská komise, předkládá řadu doporučení pro maximalizaci potenciálu bioplynu v Evropě. Jedno z doporučeních vyzývá k vytvoření dlouhodobého politického rámce pro rozvoj bioplynového odvětví, což rovněž zahrnuje související oblasti, jakými je zemědělství a nakládání s odpady.

Kromě vytvoření stabilního investičního rámce je ovšem zapotřebí řešit několik regulačních a technických překážek, včetně těch, které brání přeshraničnímu obchodu s energií. Studie také důrazně doporučuje větší využití zbytkového tepla z bioplynových zařízení a informování občanů o místních bioplynových projektech, o jejich výhodách a bezpečnostních pokynech.

V roce 2014 bylo v EU vyrobeno 14,9 mtoe (milionů tun ekvivalentu ropy) bioplynu, což představuje přibližně 7,6% veškeré primární produkce obnovitelných energií v EU. Bioplyn se používal především pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, poté následovala výroba tepla a jeho využití jako dopravního paliva.

Ve studii je zkoumána potenciální úloha bioplynu, jeho náklady a přínosy. Také úloha, kterou by mohla hrát při pomoci EU s dosažením cílů zvýšeného využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 a do roku 2030. Jsou zde stanoveny čtyři scénáře týkající se možného rozvoje bioplynu v EU do roku 2030.

Scénáře ukazují různé možnosti využití bioplynu: v kogeneračních jednotkách (které jej přímo převádějí na teplo a elektřinu) nebo jeho převedení na biometan, který má být přiváděn do plynové soustavy, či použití bioplynu jako dopravního paliva.

Rovněž se zkoumají bariéry, které brání rozvoji trhů s bioplynem. Za více než 77% výroby bioplynu v EU jsou dnes zodpovědné pouze tři země: Německo, Itálie a Spojené království. Klíčovou překážkou byla identifikována absence stabilního a spolehlivého investičního rámce a rovněž nedostatečně účinná podpora.

V České republice je bioplyn vyráběn převážně anaerobním trávením. Počet zařízení na výrobu bioplynu u nás v roce 2014 činil 554, z toho 383 zemědělských bioplynových zařízení, 98 čistíren odpadních vod, 55 závodů na skládkách a 17 bioplynových a průmyslových zařízení na výrobu bioplynu.

Ve stejném roce výroba bioplynu v elektřině a teplu dosahovala 6 642 GWh, z toho 2,566 GWh bylo vyrobené elektřiny a tepla 134,9 GWh. V současné době se v Česku biometan nevyrábí.

Ke stažení:

Zdroj:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP