Reklama

10. 8. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Návrh novely, která omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

V připomínkovém řízení je návrh novely nařízení vlády s číslem 481/2012 Sb. Byl podán z důvodu zavedení směrnice Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek .

Směrnice 2015/863/EU byla zveřejněna 4. 6. 2015 a rozšiřuje dosavadní rozsah omezovaných látek v elektrických a elektronických zařízeních o čtyři nové ftaláty (změkčovadla plastů):

  • Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP),
  • Benzyl butyl ftalát (BBP),
  • Dibutyl ftalát (DBP) a
  • Diisobutyl-ftalát (DIBP).

Účinnost rozšíření výčtu a tím omezení používání výše uvedených látek je stanovena až ke dni 22. 7. 2019.

Dlouhá legisvakanční lhůta (pro většinu elektrozařízení více než 2,5 roku) je stanovena kvůli tomu, aby se výrobci a dovozci elektrozařízení přizpůsobili požadavkům směrnice a snížili množství používání čtyř výše uvedených látek.

Podle předkladatele budou mít výrobci a dovozci elektrozařízení dost času k adaptaci na nepoužívání těchto nebezpečných látek , resp. nedovážení v elektrozařízeních ze třetích zemí.

Paralelním cílem návrhu je vyřešit výtky Evropské komise, pro které zahájila v září 2015 řízení. Komise vytýká České republice, že neprovedla 24 delegovaných směrnic. Směrnice svým obsahem odpovídají formě nařízení, pozměňujících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

V dotčených delegovaných směrnicích jsou uvedeny seznamy látek, které použít lze a jsou vyjmuty ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních. Ve věcné rovině je cílem zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními, které by vedlo k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí a dalších oprávněných zájmů.

Připomínky je možné podávat do 29. 8. 2016.

Veškeré materiály k návrhu jsou dostupné zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372