2/2023

Návrh novely, která omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

| autor: redakce0

Návrh novely, která omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeníc

Směrnice 2015/863/EU byla zveřejněna 4. 6. 2015 a rozšiřuje dosavadní rozsah omezovaných látek v elektrických a elektronických zařízeních o čtyři nové ftaláty (změkčovadla plastů):

  • Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP),
  • Benzyl butyl ftalát (BBP),
  • Dibutyl ftalát (DBP) a
  • Diisobutyl-ftalát (DIBP).

Účinnost rozšíření výčtu a tím omezení používání výše uvedených látek je stanovena až ke dni 22. 7. 2019.

Dlouhá legisvakanční lhůta (pro většinu elektrozařízení více než 2,5 roku) je stanovena kvůli tomu, aby se výrobci a dovozci elektrozařízení přizpůsobili požadavkům směrnice a snížili množství používání čtyř výše uvedených látek.

Podle předkladatele budou mít výrobci a dovozci elektrozařízení dost času k adaptaci na nepoužívání těchto nebezpečných látek , resp. nedovážení v elektrozařízeních ze třetích zemí.

Paralelním cílem návrhu je vyřešit výtky Evropské komise, pro které zahájila v září 2015 řízení. Komise vytýká České republice, že neprovedla 24 delegovaných směrnic. Směrnice svým obsahem odpovídají formě nařízení, pozměňujících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

V dotčených delegovaných směrnicích jsou uvedeny seznamy látek, které použít lze a jsou vyjmuty ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních. Ve věcné rovině je cílem zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními, které by vedlo k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí a dalších oprávněných zájmů.

Připomínky je možné podávat do 29. 8. 2016.

Veškeré materiály k návrhu jsou dostupné zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP