2/2023

MŽP bude jednat o záchraně mokřadu Žabák

| autor: Hana Tomášková0

MŽP bude jednat o záchraně mokřadu Žabák

„Mokřad pokládáme za velmi cenné území, které musíme v dnešní době narůstajícího sucha chránit. Již vloni jsme na zastupitelstvu města neúspěšně navrhovali odložení prodeje městských pozemků a odborné posouzení lokality. Dnes již víme jistě od mnoha odborníků, občanů i zástupců spolků, jak významné je to místo. Věříme jim a chceme, aby mokřad byl zachován.

To, že se jedná o mokřad, nelze zpochybňovat, je tu celoročně podmáčená půda, rostou tu rostliny typické pro mokřady a je to stanoviště mnoha vzácných živočichů, včetně těch ohrožených. Svět záchranářů může být zajímavým projektem, je však potřeba se Středočeským krajem jednat o jiném, vhodnějším umístění. Po okraji mokřadu je plánován obchvat města, jehož výstavbu podporujeme a který mokřad neohrozí,” říká Martina Tužinská Synková z hnutí Lysá nás spojuje, které dlouhodobě bojuje za záchranu mokřadu.

Mokřad Žabák

Mokřad Žabák je unikátní území v katastru obce Lysá nad Labem, které má význam především jako periodický mokřad. Tedy území s typickými mokřadními společenstvy rostlin a živočichů vázanými na prostředí s kolísající vodní hladinou v průběhu roku. Je na trochu nečekaném místě uprostřed polí, a možná právě proto dosud unikal větší pozornosti. Význam mokřadu vzrůstá především v obdobích s dlouhodobě nižšími srážkami, a tedy deficitem vody v krajině, jako je tomu v současné době.

MŽP zažádalo AOPK o posouzení hodnoty území

„Ministerstvo životního prostředí obdrželo před několika týdny podnět k plánované výstavbě parku „Svět záchranářů“ v místě vzniklého mokřadu v blízkosti Lysé nad Labem. MŽP zadalo Agentuře ochrany přírody a krajiny posouzení hodnoty tohoto území z hlediska zvláště chráněných živočichů a retence vody v krajině. Posudek potvrdil významnou retenční schopnost této lokality a také výskyt 41 druhů zvláště chráněných živočichů, především obojživelníků a ptáků," informuje Ondřej Charvát z Ministerstva životního prostředí.

Jak uvádí hnutí Lysá nás spojuje, byla daná lokalita sledována a byl zde zjištěn výskyt 4 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. 4 druhy patří do kategorie kriticky ohrožený, 22 do kategorie silně ohrožený a 15 do kategorie ohrožený. Podle přírodovědce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy RNDr. Radka Lučana, Ph.D., který zde prováděl zoologický výzkum, má území jako ostrůvek mokřadních biotopů v jinak suché intenzivně obdělávané kulturní krajině velký význam zejména pro ptáky, a to nejen pro druhy hnízdící, nýbrž také jako tahová zastávka v průběhu migrace. 

Jak může výstavba Světa záchranářů ovlivnit toto území?

Jedná se o oblast, která má velký potenciál pro zadržování vody v krajině a udržování chladnějšího klimatu v blízkém okolí. Při výstavbě bude nutné pozemek odvodnit, což je krajně nežádoucí v době, kdy je zadržování vody v krajině tak důležité. Pozemek je také nutné zajistit proti nestabilitě podloží. Tyto úpravy mohou narušit hydrologické poměry okolí, např. nedalekých rybníků Okrouhlík a Holaňák. 

Z pohledu MŽP není v době probíhající změny klimatu a dlouhotrvajícího sucha, na jehož zmírnění vynakládá Česká republika miliardy korun, vhodné likvidovat vzniklý vodní prvek, navíc v případě, že se nachází na území ve vlastnictví města," reaguje na možné dopady projektu Ondřej Charvát.

Registrace mokřadu jako významného krajinného prvku

Ondřej Charvát k záměru výstavby komplexu na území mokřadních pozemků ještě doplňuje: „MŽP chce ještě jednat s krajem o tom, aby přehodnotil místo pro výstavbu Světa záchranářů. MŽP zároveň s obcí Lysá nad Labem projedná, aby zaregistrovala tento mokřad jako významný krajinný prvek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což zajistí jeho budoucí ochranu."

Foto a video: Lysá nás spojuje

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP