1/2024

Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 11. 2019

| autor: redakce0

Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 11. 2019

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech.

MONITORING 15. - 17. 11. 2019

Legislativa:

Pneumatiky budou mít upravené energetické štítky
| Tretiruka.cz |
Zástupci Evropské komise, Parlamentu a Rady se včera dohodli na nových pravidlech pro označování pneumatik energetickými štítky.

Vznik malých vodních děl bude snazší, zákon podepsal prezident
| Naše voda.cz |
Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení. Poslaneckou novelu stavebního zákona a zákona o vodách, která to má umožnit, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. S novelou zákona přišli ve Sněmovně poslanci ČSSD, ANO, KSČM a SPD.

Odpady:

Firma TRCZ v Lovosicích dostala pokutu za nelegální úpravu terénu odpadní zeminou
| Prumyslovaekologie.cz |
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun výrobci automobilových dílů, společnosti TRCZ s.r.o.

Zero Waste: Bout chce umožnit co nejvíce lidem nakupovat bezobalově
| Komunalniekologie.cz |
V Praze na Vinohradech najdete novou bezobalovou prodejnu Bout. Chce pomoci českým domácnostem zbavit se zbytečného plastu a chemie a snížit produkci odpadu. Snaží se ukázat, že ekologické může být ekonomické.

Studie: Indonésie si ničí prostředí spalováním plastového odpadu
| Ekolist.cz |
Objem dovozu plastového odpadu do Indonésie se v minulých dvou letech zdvojnásobil a místní komunity ohrožují toxiny vznikající při spalování. Uvádí se to ve zprávě, kterou ve čtvrtek vydaly čtyři skupiny zabývající se ochranou životního prostředí.

Interceptor je novou cestou, jak zabránit znečištění oceánů. Čistí totiž řeky
| Ekolist.cz |
Projekt čištění oceánů od plastového znečištění, nazvaný Ocean Cleanup, se za šest let své dosavadní existence dočkal bezpočtu nadšených ovací i dobře míněné kritiky. Zatím ani jeho nejnovější verzi nemůžeme považovat za plně funkční a přínosnou. To ale rozhodně neplatí pro aktuální technickou vychytávku zvanou Interceptor, kterou autor celého plastosběrného konceptu Boyan Slat nyní představil veřejnosti.

Chemie:

Veletrh Kunststoffe 2019 vstříc cirkularitě plastů – část 4 - elastomery
| Prumyslovaekologie.cz |
Na K 2019 mělo vlastní stánky 77 výrobců syntetických kaučuků a pomocných surovin pro jejich zpracování.

Evropská komise uznává strategickou důležitost chemického průmyslu
| Prumyslovaekologie.cz |
Cefic vítá novou zprávu zveřejněnou Evropskou komisí "Posílení strategických hodnotových řetězců pro průmysl EU připravený na budoucnost", který uznává důležitou úlohu chemického průmyslu při vytváření společné vize efektivně koordinovaného úsilí a investic v Evropě.

Energie:

Energetické úspory – 25 let úspěšné metody EPC v Česku
| Prumyslovaekologie.cz |
V Kongresovém centru v Praze se 14. listopadu 2019 konala odborná konference s následnou panelovou diskusí věnovaná projektům energetických úspor řešeným metodou EPC.

Pozvánka: Informační den (RoHS, CE marking a Conflict minerals)
| Prumyslovaekologie.cz |
Informační den věnovaný směrnici 2011/65/ES (RoHS II) a označování elektrických a elektronických zařízení pomocí tzv. CE symbolů, a nařízení (EU) č. 821/2017 o tzv. konfliktních minerálech (cín, tantal, wolfram, zlato a jejich rudy).

Veřejná konzultace k Vnitrostátnímu plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu
| Prumyslovaekologie.cz |
Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokument zveřejňuje za účelem veřejné konzultace.

Větší důraz na obnovitelné zdroje kladou ženy
| Komunalniekologie.cz |
Průzkum společnosti Energie ČS, který pro ni realizovala agentura Foresite Marketing, se zaměřil mimo jiné na to, jaké technologie lidé používají v domácnostech a o jakých uvažují, že by si pořídili.

VW vloží do elektromobilů a digitalizace další miliardy eur
| Ceskenoviny.cz |
Německý koncern Volkswagen v letech 2020 až 2024 vloží do elektromobility a digitalizace 60 miliard eur (přes 1,5 bilionu Kč). Automobilka dnes uvedla, že o investičním plánu na příštích pět let rozhodla její dozorčí rada. Volkswagen vlastní i českého výrobce Škoda Auto.

Anglie: Aktivní domácnosti a firmy budou zapojeny do poskytování flexibility
| Oenergetice.cz |
Nový projekt, probíhající v anglickém hrabství Cornwall, má za cíl využít flexibilitu na straně domácností a lokálních podniků k udržování výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Do projektu je zatím zapojeno přibližně 100 domácností a 150 podniků vybavených fotovoltaickými elektrárnami a bateriovými systémy. Díky aplikaci pak mohou jednotlivé domácnosti a firmy nabídnout svoji flexibilitu na dlouhodobém či krátkodobém trhu (až po úroveň intraday). 

Gazprom chce být do roku 2035 největším dodavatelem zemního plynu v Evropě i v Číně
| Oenergetice.cz |
Ruský plynovod Power of Siberia, kterým bude proudit zemní plyn z Ruska do Číny,  zahájí svůj provoz v prosinci letošního roku, jak uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

ČR vydala nesouhlasné stanovisko k rozšíření polského dolu Turów
| Oenergetice.cz |
České ministerstvo životního prostředí dnes vydalo nesouhlasné stanovisko k rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice. Stanovisko vydalo ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou. Ministerstvo to dnes oznámilo v tiskové zprávě. V případě, že by se polská strana rozhodla i přesto těžbu rozšířit, Česko požaduje například finanční kompenzace případných škod nebo vznik těsnící stěny bránící odtékání podzemních vod.

Dopady rozsudku ESD o plynovodu OPAL: Může ohrozit dostavbu jádra v Česku?
| Oenergetice.cz |
V polovině září rozhodl Tribunál Evropského soudního dvora (ESD) o stížnosti Polska ohledně rozhodnutí Evropské komise o povolení rozšíření kapacity plynovodu OPAL. Evropský soud judikoval, že nebyl dostatečně aplikován princip solidarity – tedy že státy EU musí při rozhodování o energetických projektech na svém území brát v potaz i zájmy ostatních států a potažmo celé Unie.  

Voda:

Fryšava má vrátit část dotace na kanály a ČOV, zvažuje kasační stížnost
| Naše voda.cz |
Obec Fryšava pod Žákovou horou má vrátit 14,8 milionu korun z dotace, již dostala před lety na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Se žalobou u soudu neuspěla. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně dostal obecní úřad v pondělí, řekl ČTK starosta Mojmír Humlíček (nestraník). Obec, která ročně hospodaří s rozpočtem zhruba 5,5 milionu, se podle něj může bránit už jen podáním kasační stížnosti. Zvažuje to.

Opatření na Kozojídce zlepšila ekologickou funkci vodního toku
| Naše voda.cz |
Je to rok, co Povodí Moravy dokončilo práce na drobném vodním toku Kozojídka na Hodonínsku. Cílem úprav bylo zlepšení funkce vodního toku v období sucha, zvýšení ochrany přilehlých nemovitostí, stabilizace břehů i zlepšení průtočnosti koryta. Rok po dokončení prací mohou vodohospodáři konstatovat, že provedená opatření byla efektivní a zlepšila stav vodního toku.

Suezský průplav už 150 let zkracuje cestu z Asie do Evropy
| Naše voda.cz |
Zásadní význam pro cestování i obchod mezi Evropou a Asií mělo vybudování Suezského průplavu v Egyptě. Průplav o délce 193 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a otevřel Evropě Asii. Umožňuje totiž lodím cestovat ze Středozemního do Rudého moře (a naopak) bez obeplouvání Afriky, čímž zkracuje cestu asi o 8900 kilometrů (například cesta z Perského zálivu do Rotterdamu se zkrátila o 42 procent, do New Yorku o 30 procent). V neděli 17. listopadu uplyne 150 let od slavnostního otevření průplavu.

V Hradci Králové dokončili úpravy levého břehu Labe v Jiráskových sadech
| Naše voda.cz |
Práce na úpravě levého břehu Labe v Jiráskových sadech v Hradci Králové mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku, byly minulý týden zcela dokončeny. Uvedla to mluvčí Povodí Labe Hana Bendové.“V rámci úpravy byly vytěženy sedimenty ze dna Labe a odebrána byla i část břehu. Tím byla obnovena průtočná kapacita Labe a zároveň byla soutoku Labe a Orlice vrácena podoba, kterou
měl na počátku 20. století. Jiráskovy sady na soutoku Labe a Orlice patří do městské památkové zóny Hradec Králové,” řekla Bendová.

Co byste měli znát, než se pustíte do hospodaření s dešťovou vodou v rodinném domku?
| Ekolist.cz |
Stále častěji slýcháme, jak málo je vody, že je období sucha a je potřeba šetřit vodou pitnou. Možná Vás už napadlo, že dešťovou vodu byste nemuseli využívat jen k zálivce zahrady, nebo odvádět do kanalizace? Pokud plánujete rekonstrukci nebo výstavbu rodinného domu, můžete právě při této příležitosti vhodnou metodou řešit i hospodaření se srážkovou vodou. Domácnost tak může ušetřit až 50 % spotřeby pitné vody a tím zásadně snížit náklady na její provoz. Takové hospodaření s dešťovou vodou není jen ekologické, ale i finančně velmi výhodné řešení.

Ovzduší:

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na výměny kotlů a půjčky další téměř dvě miliardy
| Tretiruka.cz |
Ministerstvo životního prostředí uvolní další 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) na výměnu zastaralých kotlů. Zájem o dotaci z třetí vlny takzvaných kotlíkových dotací převýšil původně vyčleněné tři miliardy. Na krajské úřady dorazilo přes 40.000 žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun. Dalších 380 milionů resort uvolní na půjčky na kotle.

SAKO realizuje projekty snižující emise CO2
| Enviweb.cz |
Společnost SAKO Brno, a. s., zahájila přípravu několika projektů s cílem navýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Přímým důsledkem jejich realizace bude i výrazná úspora emisí CO2. ,,Zvyšování účinnosti je považováno za jeden z nejjednodušších způsobů úspory primárních zdrojů energie a zařízení na energetické využívání odpadu SAKO se těmito environmentálními projekty dlouhodobě zabývá," uvedl předseda představenstva Filip Leder.

Klimatickou krizi města nevyřeší bez vlastní iniciativy a aktivních lidí
| Enviweb.cz |
Spalující vedra nebo dlouhodobé sucho se staly běžnou součástí života obyvatel po celé republice. Nejlépe si s důsledky klimatické krize dokážou poradit města a obce, které samy aktivně prosazují zelená opatření nebo motivují obyvatele, aby přicházeli se svými nápady. Spolek Arnika příklady dobré praxe shrnuje v nové sérii publikací, ze kterých mohou samosprávy a veřejnost čerpat inspiraci.

Ekologie:

Desítky přehrážek ochrání vzácná rašeliniště Jizerské smrčiny
| Ekolist.cz |
Do Jizerských hor se v následujících třech letech vysadí 14 100 sazenic původních smrků ztepilých, jedlí a listnatých dřevin. A spolu s tím se vybuduje na 60 přehrážek, které mají pomoci ochránit místní rašeliniště. Na projektu Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny spolupracuje Jizersko-ještědský horský spolek a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Napříč:

Česká cirkulární ekonomika se pomalu roztáčí. Výzvou je skládkování
| Euractiv.cz |
Jak se ČR přesouvá od odpadové hierarchie a lineární ekonomiky směrem k oběhovému hospodářství?

Aviation Xwww.enviweb.cz/114902 Lab buduje novou éru letecké dopravy
| Enviweb.cz |
V minulém týdnu byl v dubajské Area 2071 odhalen Aviation X Lab, letecký inkubátor sdružující pod jednou střechou 5 leteckých a technologických gigantů. Partnerství mezi společnostmi Emirates, Airbus, Collins Aerospace, GE Aviation a Thales má za cíl změnit budoucnost cestování a ve spolupráci s Dubai Future Foundation vytvořit novou éru letectví. Partnerem pro digitální inovace se stala telekomunikační společnost du.

MONITORING 18. 11. 2019

Odpady:

EURO: „Pán odpadu” končí. Ředitel Manhart odchází z ministerstva životního prostředí
| Tretiruka.cz |
Přestože se nyní ostře sledovaná nová odpadová legislativa řeší na vládě, její autor se klidí. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí, končí v listopadu.

Papírové a látkové tašky šetrnější k přírodě nejsou, plastové sáčky používáme špatně
| Ekolist.cz |
Plastové sáčky a igelitové tašky jsou dnes symbolem znečištění, ať už oceánů nebo rovnou celé planety. Když ale přijde na otázky klimatických změn, jejich dostupné alternativy – papírové a bavlněné tašky – jsou ve skutečnosti ještě horší variantou, než plasty. Jak to?

Odpady naplnily obří skládku v Číně čtvrt století před plánem
| Ekolist.cz |
Největší čínská skládka Ťiang-cchun-ko u města Si-an, správního střediska centrální provincie Šen-si, je už plná. Stalo se tak o 25 let dříve, než se plánovalo, napsal server BBC News. Skládka o rozloze stovky fotbalových hřišť měla denně pojmout 2500 tun smetí, ale místo toho se dočkala denní várky 10.000 tun odpadků.

Rakovník upravuje systém svozu odpadu, možná zvýší poplatky
| Ekolist.cz |
Rakovník upravuje systém svozu odpadu a nově zavádí sběr kovů. Městu vzrostou náklady, možná proto zvýší poplatky. O zdražení uvažuje také Kladno. V obou městech budou mít poslední slovo zastupitelé na prosincových zasedáních, řekli starosta Rakovníka Luděk Štíbr a primátor Kladna Dan Jiránek (oba ODS).

Šternberská radnice lidem půjčí 4000 kontejnerů na papír a plast
| Enviweb.cz |
Čtyři tisíce nádob na separaci plastů a papíru si můžou dlouhodobě zapůjčit domácnosti ve Šternberku na Olomoucku. Radnice chce tímto způsobem snížit množství komunálního odpadu, který končí na skládce. "Domácnosti získají nádoby na papíry a plasty zdarma," řekla dnes ČTK mluvčí šternberské radnice Irena Černocká. Pořízení nádob stálo čtyři miliony korun, přičemž většinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů.

Košík.cz opět rozšířil bezobalové nakupování, nově zařadil i ekodrogerii
| Enviweb.cz |
Online supermarket Košík.cz opět zásadním způsobem rozšiřuje svoji oblíbenou sekci "Budoucnost bez obalu", která umožňuje nakupovat zboží ekologicky a na váhu. Přidává přes 30 nových položek a poprvé se kromě potravin zaměřuje také na ekodrogerii, pro kterou zřídil ve skladu novou zónu. Celou sekci, ve které nakoupila už pětina ze všech zákazníků Košíku a jež je s více než stovkou produktů největší v českém e-tailu, pak hodlá do konce roku rozšířit o další nové produkty.

Za odstranění odpadů na místě k tomu neurčeném uložili inspektoři ČIŽP firmě TORESO CB pokutu osm milionů korun
| Enviweb.cz |
Firma TORESO CB s.r.o. porušila zákon o odpadech tím, že v průběhu roku 2016 uložila na pozemek v k. ú. Mýto v Čechách přes 82 tisíc tun stavebních odpadů, které od roku 2015 přijímala od stavebních společností v Plzeňském kraji (Robstav k. s., Recyklace a Sanace Bohemia s. r. o. a HENSTAV s. r. o.), a odstranila je tak v rozporu se zákonem o odpadech. Inspektoři České inspekce životního prostředí z Plzně jí za to uložili pokutu osm milionů korun.

Chemie:

V České republice chybějí pracovníci v chemickém průmyslu. Pomáhat se snaží i rozvojové programy
| Prumyslovaekologie.cz |
Nedostatek pracovníků v chemickém průmyslu je známý fakt, který trápí mnoho firem.

Energie:

 Kůrovec a budoucnost využití biometanu hlavními tématy konference o energii z biomasy
| Prumyslovaekologie.cz |
Výrobci energie z biomasy se 12. a 13.11.2019 setkali v hotelu Atom v Třebíči, kde sdružení CZ Biom uspořádalo pravidelnou konferenci Biomasa, bioplyn a energetika 2019.

Německo výrazně zvýší dotace na nákup elektromobilů
| e15.cz |
Německo zvýší dotace na nákup elektromobilů až na šest tisíc eur (153 tisíc korun). Vyplácet se budou nejméně do konce roku 2025. Počítá s tím návrh, který na výjezdním zasedání na braniborském zámku Meseberg schválila německá vláda. Přijala i strategii, která má vést k téměř 100procentnímu pokrytí německých domácností signálem pro mobilní telefony.

Byznys: Rozmach elektromobility má dnes už jasné limity, budoucnost je ve vodíku
| Seznamzpravy.cz |
Deset a půl milionu prodaných vozů ročně znamená pozici světové jedničky mezi automobilkami. Toyotě se daří, ale celý sektor zůstává jedním velkým bitevním polem. O tom, jak chce čelit obrovské konkurenci a kde vidí budoucnost pohonů svých vozů, jsme v burzovním studiu Seznamu mluvili s regionálním ředitelem Toyoty Martinem Peleškou.

Těžba černého uhlí v Dole Lazy na Karvinsku bude ukončena 28. listopadu
| Oenergetice.cz |
Těžba černého uhlí v Dole Lazy na Karvinsku skončí vyvezením posledního vozíku ve čtvrtek 28. listopadu. Společnost OKD už tam vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby. Novinářům to dnes řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Říjnové Energy Forum 2019 aneb nejen přeshraniční balancing a trendy v evropské energetice
| Oenergetice.cz |
Ve dnech 17. a 18. října proběhl již třetí ročník konference Energy Forum, kterou pořádá společnost Unicorn pro své zákazníky a partnery z celé Evropy. Záštitu nad pořádáním konference převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Letošní konference Energy Forum 2019 byla nabitá renomovanými řečníky a ožehavými energetickými tématy. Zlatou nití, která se vinula celou konferencí, bylo téma přeshraničních projektů v oblasti provozování evropských přenosových soustav a obchodování s elektřinou.

V Německu roste opozice k pravidlu minimální vzdálenosti větrných elektráren od obydlí
| Oenergetice.cz |
Plány německé vlády na zpřísnění pravidel pro minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlí jsou podle zástupců průmyslu, odborů a ekologických organizací hrozbou pro naplnění německých klimatických cílů. Pravidlo, které má být zahrnuto do nového vládního zákona o odklonu od uhlí, se pak nelíbí ani německým státním ministrům životního prostředí. Onshore větrná energetika zažívá v Německu prudký propad nových instalací, kterých letos bude pravděpodobně méně než 1 GW.

Čínská závislost na uhlí je příliš vysoká na to, aby mohla být v dohledné době ukončena
| Oenergetice.cz |
Čínská spotřeba uhlí se blíží svému vrcholu. Navzdory pekingskému úsilí snižovat závislost na uhlí a více se zaměřit na obnovitelné zdroje energie nelze v blízké době očekávat výrazný pokles spotřeby uhlí.  V roce 2040 má být podíl uhlí na čínském energetickém mixu stále 35 %.

Investice do vodíku rostou. Cílem je dramaticky snížit cenu
| Enviweb.cz |
Investice do vodíkových technologií v posledních letech rostou. V loňském roce dosáhly v Evropě rekordní výše téměř 22 miliard korun a dál se zvyšují.

Voda:

 Pro zacházení s dešťovou vodou ve městech je nejvhodnější inspirovat se v přírodě
| Prumyslovaekologie.cz |
Nakládání s vodou je v poslední době často zmiňované téma, které se však většinou stává předmětem vážnějších debat až ve chvíli, kdy obce musejí řešit problém s jejím nedostatkem. 

Za havárii na Kosovém potoce padla pokuta 250 tisíc korun
| Prumyslovaekologie.cz |
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu 250 tisíc korun vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Ochrana vodních zdrojů pro současnost i pro budoucnost je hlavním cílem ústavního zákona, který navrhuje Ministerstvo zemědělství
| Komunalniekologie.cz |
Hlavním záměrem návrhu ústavního zákona je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody pro lidskou potřebu všem ostatním veřejným zájmům.

Stromům v Průhonicích hrozilo uhynutí. Obec zrekonstruovala náměstí a začala lépe hospodařit s dešťovou vodou
| Komunalniekologie.cz |
Na počátku byl alarmující stav stromů na Květnovém náměstí v Průhonicích. Na konci je zrekonstruované náměstí s propustnými zpevněnými povrchy a novými možnostmi hospodaření s dešťovou vodu.

Praha využije vodu zachycenou v kolektorech na kropení ulic
| Naše voda.cz |
Praha bude využívat vodu prosakující do kolektorové sítě na kropení ulic. Pod Uhelným trhem v Praze 1 je podzemní nádrž zachytávají vodu, která se nyní vylívá do Vltavy. Úprava nádrže začne letos a vyjde na dva miliony korun. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Kolektory jsou podzemní tunely, kterými vedou inženýrské sítě.

Elektrárna Chvaletice podá znovu žádost o změnu u odpadních vod
| Naše voda.cz |
Elektrárna Chvaletice připravuje novou žádost o změnu integrovaného povolení. Předchozí změnu, kterou v létě vydal Krajský úřad Pardubického kraje a prodloužil elektrárně povolení k vypouštění odpadních vod do Labe a umožnil navýšení limitů některých vypouštěných látek, zrušilo ministerstvo životního prostředí. Původní integrované povolení nezaniká, dokud nebude o žádosti pravomocně rozhodnuto.

Stát nechá vypracovat nový posudek k děčínskému jezu
| Naše voda.cz |
Stát nechá vypracovat nový posudek ke stavbě děčínského jezu na Labi, který by měl určit, zda je možné stanovit kompenzační opatření k negativním vlivům stavby na životní prostředí. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy. Podle původního posudku kompenzace možné nejsou, vláda přitom v minulosti podmínila stavbu jezu jejich stanovením.

Nové Strašecí přeruší obnovu rybníka, je třeba změnit technologii
| Naše voda.cz |
Nové Strašecí na Rakovnicku přeruší obnovu Hospodního rybníka, je třeba změnit technologii. S firmou, která už práce zahájila, se dohodne na ukončení smlouvy a zaplatí jí už provedené práce. Sondy ukázaly, že je v rybníku několikanásobně více sedimentu, než počítal projekt, problém je i s vypuštěním vody, řekl starosta Nového Strašecí Karel Filip (ČSSD).

Ekologie:

Do obnovy krajiny po těžbě daly firmy od revoluce miliardy korun
| Ekolist.cz |
Do obnovy krajiny po těžbě vložily české firmy od revoluce v roce 1989 miliardy korun, další investice plánují. Vyplývá to z vyjádření hnědouhelných společností, které oslovili novináři. Severočeské doly ze skupiny ČEZ uvedly, že od založení v roce 1994 investovaly do rekultivací 6,7 miliardy korun, těžební společnosti z dnešní skupiny Sev.en Energy pak od privatizace v roce 1993 vynaložily 3,85 miliardy korun. Další peníze jdou také například na úpravu krajiny po těžbě černého uhlí v Moravskoslezském kraji.

Pozvánka na seminář Vývoj krajinného pokryvu v České republice
| Enviweb.cz |
CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

MONITORING 19. 11. 2019

Legislativa:

Připomínky: Vyhl. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění
| Tretiruka.cz |
Předložená novela vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, v platném znění si klade za cíl posílení právní jistoty adresátů právních norem na základě zpětné vazby Evropské komise v infringementovém řízení.

Odpady:

 Čeští vědci vyvíjejí beton z recyklovaného kameniva
| Prumyslovaekologie.cz |
České firmy a vědecké instituce se podílejí na vývoji betonu ze stavební suti, který je lacinější a navíc se může pochlubit nižší uhlíkovou stopou než běžný materiál.

Pryžové výrobky a oběhová ekonomika
| Prumyslovaekologie.cz |
Data o pryžových výrobcích, které jsou specifickými aplikacemi elastomerů, nefigurují v žádných evropských statistikách o plastových odpadech. Přitom jde o nezanedbatelná množství. 

Novela vyhlášky upraví v Plzni poplatky za komunální odpad
| Prumyslovaekologie.cz |
Zastupitelé města Plzně schválili novelu městské vyhlášky, jež stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území krajské metropole.

Polemika: Jak se bude nakládat s kaly v příštím roce a po uplynutí přechodného období?
| Komunalniekologie.cz |
Vyhláška č. 437/2016 Sb. nastavuje jednotné limity pro obsah patogenních mikroorganismů po úpravě, hygienizaci, v kalech používaných na zemědělské půdě. Tyto zpřísněné limity měly být původně závazné již od 1. ledna 2020.

Analýza ukázala, že nejvíce se opravují mobily a notebooky, špatně dopadlo levné kuchyňské elektro
| Ekolist.cz |
Nejlépe zákazníci seženou opraváře či servis na prasklé displeje mobilních telefonů a notebooků, mohou vybírat z mnoha cenových nabídek. Sehnat naopak opraváře na levný tyčový mixér je téměř nemožné, protože se to nevyplatí. Vyplývá to z průzkumu provedeného k opravitelnosti výrobků v rámci projektu Opravme Česko. Opravitelnost mají brzy zvýšit legislativní změny.

Němci produkují více obalového odpadu než kdy dříve
| Ekolist.cz |
Němci produkují více obalového odpadu než kdy dříve. Jen v roce 2017 to bylo 227 kilogramů na osobu, což znamená o tři procenta více než o rok předtím. Včera o tom informoval Spolkový úřad pro životní prostředí.

Energie:

Už žádné havárie: vědci hledají bezpečné jaderné palivo
| Euro.cz |
Vědci na univerzitě v Manchesteru zkoumají vlastnosti alternativního jaderného paliva, jež by bylo odolné vůči haváriím v jaderných elektrárnách. Jedná se o takzvané accident tolerant fuels (ATF). Jedním z nich je sloučenina uranu a křemíku. Vedoucí výzkumu Robert Harrison nicméně varuje před tím, že vývoj ATF potrvá déle, než si odborníci původně mysleli.

Rumunsko na prodej. O tamní větrné parky a rozvodnou síť ČEZ mají zájem desítky investorů
| Euro.cz |
Nebývalý zájem zaznamenal ČEZ poté, co nabídl k prodeji své rozvodné sítě a větrné elektrárny v Rumunsku. Do soutěže se hlásí více než 30 zájemců. Podle rumunských médií jsou mezi vážnými zájemci státem vlastněné společnosti Electrica a Hidroelectrica a privátní investiční skupina Eurohold, která se uchází také o bulharské firmy ze Skupiny ČEZ.

EIA: USA v roce 2018 dosáhly historicky rekordní produkce zemního plynu
| Oenergetice.cz |
Podle dat americké vládní agentury U. S. Energy Information Administration (EIA) USA v roce 2018 dosáhly nových rekordů v produkci, spotřebě a exportu zemního plynu. Produkce plynu byla v loňském roce nejvyšší od roku 1930, od kdy má EIA k dispozici data.

Ukrajina: Ruský návrh smlouvy o tranzitu a dodávkách plynu je nepřijatelný
| Oenergetice.cz |
Ruský návrh budoucí podoby smlouvy s Ukrajinou o dodávkách a tranzitu ruského plynu je nepřijatelný. Uvedl to podle agentury Reuters v noci na dnešek ukrajinský ministr energetiky Oleksij Oržel. Plynárenská společnost Gazprom v pondělí oznámila, že poslala Ukrajině dopis, ve kterém navrhuje buď prodloužení současné smlouvy, nebo podpis nové dohody, která bude platit rok. Podmínkou je ukončení všech právních sporů, které spolu Moskva a Kyjev v souvislosti s dodávkami a tranzitem plynu vedou.

Francie by v budoucnu mohla zemní plyn v plynovodech mísit se "zeleným" vodíkem
| Oenergetice.cz |
V rámci úsilí o snížení uhlíkových emisí by do roku 2030 mohla být nově do francouzského plynárenské soustavy přiváděna směs zemního plynu s vodíkem. Dle serveru Euractiv to v pátek uvedli provozovatelé francouzské plynárenské infrastruktury.

Na Šumavě staví unikátní soběstačný dům
| Naše voda.cz |
Šetrné domy budoucnosti, které si vyrobí veškerou elektrickou energii ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebují. Zachytí maximum dešťové vody, splachují s ní a po přečištění využijí i třeba ve sprše. Nezbavují se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v nich zdravě dýchá a žije. Projekt Český soběstačný dům už posbíral nejen mnohá mezinárodní ocenění, ale především špičkové technology z akademické i soukromé sféry a poslední čtyři roky připravoval právě takový koncept domu. První z nich se nyní začal skutečně stavět u Vyššího Brodu v Jižních Čechách.

Voda:

Vláda souhlasí s novým posudkem k děčínskému jezu
| Ekolist.cz |
Stát nechá vypracovat nový posudek ke stavbě děčínského jezu na Labi, který by měl určit, zda je možné stanovit kompenzační opatření k negativním vlivům stavby na životní prostředí. Materiál ministerstva dopravy včera schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády to na dotaz novinářů sdělila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle původního posudku kompenzace možné nejsou, vláda přitom v minulosti podmínila stavbu jezu jejich stanovením.

Světový den toalet oficiálně ustavený OSN
| Enviweb.cz |
Světový den toalet - 19. listopadu - je významný den ustavený OSN, jehož cílem je propagovat řešení v boji proti globální sanitární krizi a zajistit, aby do roku 2030 měli všichni lidé na planetě přístup k hygienickým zařízením. Dosažení tohoto cíle je možné, navíc - díky pokročilým technologickým řešením - může být ekologický a energeticky neutrální.

Ekologie:

Praha nebude na Petříně kácet ani stavět veřejné toalety
| Ekolist.cz |
Pražský magistrát nebude na Petříně kácet stromy a nebude pokračovat v plánu vybudování veřejných toalet. Zároveň si nechá vypracovat komplexní studii možných proměn Petřína. Pro vedení města ji vypracuje Institut plánování a rozvoje (IPR). Na setkání s občany to včera řekli náměstci primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) a Petr Hlubuček (STAN).

Další plzeňská základní škola dostane zelenou střechu
| Ekolist.cz |
Další z plzeňských základních škol by mohla dostat zelenou střechu. Městem zřizovaná 4. základní škola v Kralovické ulici na sídlišti Košutka potřebuje opravit dosluhující střešní pláště na budovách školy, stravování a tělocvičny. A mohla by tam vzniknout zelená střecha. Zastupitelé včera schválili podání žádosti o evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. První zelenou střešní školní zahradu má Tyršova základní škola a mateřská škola ve čtvrti Černice.

Douglasku je vhodné pěstovat ve směsi s domácími dřevinami
| Enviweb.cz |
Tím by mohlo být širší využití ekonomicky cenných a zároveň klimatickým výkyvům lépe odolných dřevin, včetně introdukovaných druhů. Jednou z perspektivních dřevin je severoamerická douglaska tisolistá, jejíž pěstování má ve střední Evropě více než stoletou tradici.

Ovzduší:

Německo: EU by měla vést další mezinárodní klimatická vyjednávání a zvýšit tak redukční cíle
| Oenergetice.cz |
Dva týdny před konáním každoroční hlavní klimatické konference pod záštitou OSN, která se tentokrát koná v Madridu, dali němečtí ministři jasnou zprávu vedení Evropské unie. Ta by se podle Spolkové republiky měla chopit vedení vyjednávání a zajistit tak pozitivní výsledek a konečné „dotažení“ doprovodných pravidel k Pařížské klimatické dohodě.

MONITORING 20. 11. 2019

Odpad:

V Třineckých železárnách vyvinuli těžký beton z vedlejších produktů hutní výroby
| Prumyslovaekologie.cz |
Unikátní složení takzvaného těžkého betonu na bázi vedlejších produktů z hutního podniku vyvinuli v rámci aplikovaného výzkumu v Třineckých železárnách ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB TUO) a výzkumníkem Jiřím Šafratou.

Černé pasažéry má nejen hromadná doprava, ale i tříděný odpad
| Ekolist.cz |
Vybrané kontejnery na tříděný odpad v pražských Dejvicích se po dobu čtyř týdnů dostaly pod drobnohled brigádníků. Jejich úkolem bylo každé dvě hodiny monitorovat vybraná stanoviště a pořizovat fotodokumentaci. Informují o tom Pražské služby.

Tofu na Jávě vzniká v dýmu páleného plastu z odpadu z USA
| Enviweb.cz |
V indonéském městečku Tropodo na východě Jávy se vyrábí ve 30 vývařovnách tofu, které je hojně konzumovanou místní potravinou a dobrým zdrojem bílkovin. Jako palivo kuchyně používají plast pečlivě vytříděný v USA a dovezený do Indonésie. Do ovzduší, ale také do potravinového řetězce, se dostávají nebezpečné jedy, k nimž patří i rakovinotvorný dioxin. Jak píše list The New York Times (NYT), o situaci ve své zprávě informovalo několik místních i zahraničních skupin ochránců životního prostředí, mezi nimiž byla i Arnika sídlící v Praze.

Policie únik škodlivin v Hamru na Jezeře vyšetřuje jako obecné ohrožení
| Ekolist.cz |
Policie úterní neštěstí s osmi zraněnými v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení. Nikdo obviněn nebyl, řekla dnes českolipská mluvčí policie Ivana Baláková. Při neštěstí utrpěli vážné zranění dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat. Muž, který je hospitalizován v Liberci, je podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře stále v kritickém stavu. Další zraněný je podle mluvčí vinohradské nemocnice v Praze Terezy Romanové ve stabilizovaném stavu mimo ohrožení života.

Ovzduší:

Středočeši mohou stále žádat o dotace na výměnu starých kotlů
| Ekolist.cz |
Středočeši mohou stále žádat o peníze na výměnu starých kotlů za nové. Částku na dotační program se podařilo zvýšit zhruba o 205 milionů téměř na 780 milionů Kč, řekla včera Helena Frintová z krajského úřadu. Program má zlepšit stav ovzduší a pomoci domácnostem splnit povinnost výměny starých kotlů do roku 2022.

Energie:

Ústecký kraj sází na vodík
| Prumyslovaekologie.cz |
Ústecký kraj společně s dalšími 17 významnými subjekty z řad institucí, firem a výzkumných organizací podepsal v úterý 19. listopadu Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

WoodMac: Tři největší západní výrobci větrných turbín do 10 let ovládnou většinu globálního trhu
| Oenergetice.cz |
Po dekádě postupné fragmentace trhu, kdy s rostoucích počtem objednávek větrných elektráren vstupovali na trh noví hráči, se očekává zpětná konsolidace. Podle konzultační společnosti Wood Mackenzie by pět největších výrobců větrných turbín mělo ovládnout tři čtvrtiny globálního trhu, přičemž bezmála dvě třetiny mají připadnout na pouhé tři největší západní výrobce.

Australští miliardáři podpořili obří solární projekt s nejdelším podmořským vedením na světě
| Oenergetice.cz |
Dva australští miliardáři investovali desítky milionů dolarů do nastartování megaprojektu na dodávky solární energie ze severní Austrálie do Singapuru prostřednictvím nejdelšího podmořského vysokonapěťového kabelu na světě. Uvedla to singapurská firma Sun Cable, která vede celý projekt v hodnotě zhruba 22 miliard australských dolarů (346 miliard Kč).

ČEZ se předběžně dohodl s EMH na investici do projektu na lithium
| Oenergetice.cz |
Australská těžařská společnost European Metals Holdings (EMH) Limited se podmínečně dohodla s českou energetickou firmou ČEZ Group na strategickém partnerství a výrazné investici do projektu těžby lithia na Cínovci. V případě dokončení dohody získá ČEZ za 34,06 milionu eur (870,4 milionu Kč) podíl 51 procent ve firmě Geodet, české dceřiné společnosti EMH, která vlastní práva na těžbu. Oznámila to EMH v dnešním prohlášení.

Voda:

Křest knihy H2O a pastýřové snů v novém R café by Veolia
| Naše voda.cz |
Právě vychází už třetí pokračování úspěšné dobrodružné sci-fi pro děti a mládež s názvem H2O a pastýřové snů. Kniha je znovu dílem autorské dvojice spisovatele Petra Stančíka a ilustrátorky Galiny Miklínové. Jak je již dobrou tradicí, vydání knihy opět významně podpořila skupina Veolia.

Vodné a stočné 2020: Pardubické vodárny zdražují o 5,35 procenta
| Naše voda.cz |
V příštím roce zdraží v Pardubicích a okolních obcích vodné a stočné o 5,35 procenta. Letos domácnosti platí 93,50 koruny za metr krychlový, cena stoupne na 98,50 koruny, uvedly vodárny v tiskové zprávě.

Idnes: Brno přišlo o miliardu na obří nádrže na vodu
| Naše voda.cz |
Brno propáslo šanci získat více než miliardovou dotaci na stavbu dvou nádrží na dešťovou vodu. Pokud je nepostaví, dostane se do problémů s rozvojem města a také kvůli čistotě vod.

Žermanický přivaděč je v provozu
| Naše voda.cz |
Oprava části Žermanického přivaděče byla ukončena vyhodnocením zatěžkávací zkoušky, která proběhla ve dnech 6. a 7. 11. 2019 a prokázala úspěšnost opravy úseku v délce 1880m a to od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách až po most na obec Dobratice. Oznámila to dnes Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry.

Legislativa:

Příspěvky na recyklaci se u elektra zobrazí i na účtenkách
| Enviweb.cz |
Příspěvek na recyklaci zastaralých či nepoužívaných elektrospotřebičů uvidí nově zákazníci i na účtenkách. V současnosti je už povinný u pneumatik. Obce budou rovněž nově moci požádat o zřízení dalších sběrných míst nebo nádob. Umožní to nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, který je součástí nové odpadové legislativy. Její návrh předkládá na úterní jednání vlády ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Ekologie:

Německé ministerstvo životního prostředí volá po omezení fukarů na listí
| Ekolist.cz |
Německá vláda se nyní rozhodla podpořit ohrožený hmyz a v rámci nového akčního plánu hodlá sumou 100 milionů eur zafinancovat nejrůznější programy jeho ochrany. Se zákazem hmyz hubících pesticidů, například kontroverzního glyfosátu, zatím příliš nespěchá. Ten bude mimo zákon postaven až v roce 2023. Zatím jsou hlavním bodem programu fukary na listí.

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2018
| Enviweb.cz |
Výroční zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 vládní verze.

Chemie:

Při neštěstí ve firmě na Českolipsku utrpělo zranění osm lidí
| Enviweb.cz |
Osm lidí dnes utrpělo zranění při nečekané chemické reakci zatím neznámých látek v provozovně likvidace nebezpečného odpadu v Hamru na Jezeře. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Na pozorování do liberecké nemocnice muselo i deset záchranářů kontaminovaných neznámou látkou. Všichni už ale byli z nemocnice propuštěni do domácí péče, řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Napříč:

Jak zabezpečit ochranu dat před únikem či zneužitím vlastními pracovníky
| Komunalniekologie.cz |
S digitalizací Česka a rozvojem konceptu Smart City, jinými slovy s digitalizací celé naší společnosti, význam dat ve veřejné správě strmě stoupá. Rozvíjí se nové, takzvané chytré technologie, vznikají projekty na zlepšení kvality života, množí se investiční pobídky, a vždy se počítá s využitím dat.

MONITORING 21. 11. 2019

Legislativa:

Slovenský zákon o odpadech: Složitý, někde hůře nastavený, úplně špatný ale není
| Prumyslovaekologie.cz |
Alespoň tak jej hodnotí ředitel Odboru odpadového hospodářství slovenského Ministerstva životního prostředí, Peter Šimurka, který vystoupil na 15. ročníku kongresu Deň odpadového hospodárstva 2019.

Odpad:

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVII.: Ploskovice
| Komunalniekologie.cz |
Obec leží v Ústeckém kraji asi 6 kilometrů východně od okresního města Litoměřice v oblasti Českého středohoří. Aktuální počet obyvatel je cca 450. Ploskovice jsou historicky známy jako ovocnářská oblast. 

Uherské Hradiště rozšířilo sběrná místa o nádoby na kov
| Ekolist.cz |
Radnice v Uherském Hradišti rozšířila sběrná místa o nádoby na kov. Lidé je najdou na 15 místech ve městě a místních částech. Nádoby městu poskytla společnost EKO-KOM, řekl v pondělí novinářům místostarosta Čestmír Bouda (KDU-ČSL).

ČSÚ vydal informace o produkci, využití a odstranění odpadu a produkci druhotných surovin za rok 2018
| Enviweb.cz |
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992.

Ovzduší:

Černé uhlí ve vítkovických kotlích definitivně nahradil plyn, pomůže to ovzduší v centru Ostravy
| Enviweb.cz |
Po loňské zkušební sezoně, která dopadla nad očekávání dobře, bude i letos vytápět domy, průmyslové areály a nemocnici ve Vítkovicích namísto černého uhlí mnohem ekologičtější plyn. Společnost ČEZ Energetické služby, dcera ČEZ ESCO, dokončila přeměnu vítkovické teplárny z černouhelné na plynovou a výrazně tím snížila emise škodlivin do ovzduší.

Energie:

Průzkum odhalil technologické trendy v domácnostech
| Prumyslovaekologie.cz |
Průzkum společnosti Energie ČS, který pro ni realizovala agentura Foresite Marketing, se zaměřil mimo jiné na to, jaké technologie lidé používají v domácnostech a o jakých uvažují, že by si pořídili.

Jedinečná rychlonabíjecí stanice posouvá rozvoj elektromobility o stupeň dále
| Prumyslovaekologie.cz |
ŠKODA AUTO DigiLab v Praze zahajuje pilotní provoz jedinečné a inovativní rychlonabíjecí stanice. Ta využívá princip setrvačníku a ve srovnání s elektrickou sítí nabízí až dvojnásobný nabíjecí výkon.

Stavba nového bloku Dukovan by se stihnout dala, jenže jsme bohatí a líní, tvrdí Dana Drábová
| irozhlas.cz |
Nový blok jaderné elektrárny Dukovany by měl být hotový v roce 2036. Do roku 2022 má být jasno, kdo blok postaví, a do země by se poprvé mělo kopnout za deset let, tedy v roce 2029. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová v Interview Plus připouští, že se to dá stihnout. Je tady nejedno ale.

Rusko očekává spuštění plynovodu Nord Stream 2 v polovině příštího roku
| Oenergetice.cz |
V polovině příštího roku by měl podle Moskvy začít fungovat plynovod Nord Stream 2, který bude po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Uvedl to dnes místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak.

Polsko letos zažívá solární boom a ještě větší ho čeká
| Oenergetice.cz |
Polsko zaznamenalo rekordní nárůst v instalovaném výkonu solárních elektráren. V září překročil milník 1 GW a do konce roku by toto číslo mělo narůst na 1,2 až 1,3 GW. GlobalData předpovídá, že díky místním příznivým podmínkám vzroste výkon solárních elektráren v Polsku na 3,15 GW do konce roku 2022.

Studie: Uhelné elektrárny v Číně ohrožují klimatickou dohodu
| Oenergetice.cz |
Rozmach uhelných elektráren v Číně ohrožuje naplnění cílů pařížské klimatické dohody z roku 2015. Tvrdí to dnes zveřejněná studie založená na datech americké nevládní ekologické organizace Global Energy Monitor. Čína podle autorů nyní staví nebo se chystá uvést do provozu uhelné bloky o téměř stejném výkonu, jaký mají všechny aktivní uhelné elektrárny v Evropské unii.

Stavba zahájena: Roste unikátní český soběstačný dům
| Enviweb.cz |
Sen mnoha lidí. Šetrné domy budoucnosti, které si vyrobí veškerou elektrickou energii ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebují. Zachytí maximum dešťové vody, splachují s ní a po přečištění využijí i třeba ve sprše. Nezbavují se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v nich zdravě dýchá a žije. Projekt Český soběstačný dům už posbíral nejen mnohá mezinárodní ocenění, ale především špičkové technology z akademické i soukromé sféry a poslední čtyři roky připravoval právě takový koncept domu.

Ekologie:

Evropská komise přepracuje svůj další návrh na regulaci olověného střeliva, proti se postavila i ČR
| Komunalniekologie.cz |
Česká republika, konkrétně zástupci Ministerstva životního prostředí, odmítli další návrh Evropské komise na regulaci použití olověného střeliva na území členských států EU.

Nový Věstník MŽP právě vychází
| Tretiruka.cz |
Ministerstvo životního prostředí vydalo listopadové číslo Věstníku MŽP, který obsahuje: Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona, Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Slunná stráň, Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů, Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Jak mohou obce ozelenit krajinu? Obnovou původních polních cest
| Ekolist.cz |
Jak do zemědělské krajiny dostat meze, travnaté pásy nebo aleje, když je půda v rukou zemědělců, kterým se to dělat nechce? Poměrně jednoduchý návod prosazuje místostarosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek. Radí obcím obnovit historické polní cesty, zatravnit je a vysázet kolem nich stromy. Spálené Poříčí již takto obnovilo cesty dvě a rozdělilo jimi velké lány půdy.

Voda:

Hradecko-pardubická aglomerace podpořila vodárenský projekt za více než 600 milionů
| Naše voda.cz |
Investice za více než šest set milionů a dotace nejméně 190 milionů korun. Hradecko-pardubická aglomerace podpořila svůj největší projekt. Zásadní modernizace úpravny vody v Hrobicích zajistí kvalitnější pitnou vodu pro 90 tisíc obyvatel naší aglomerace. Oznámil to Filip Hoffman, koordinátor ITI Hradecko-pardubické aglomerace.


Vodojemy na Žlutém kopci v Brně mají nový vstup. Zatím pro provozní účely
| Naše voda.cz |
Brněnské vodojemy pod Žlutým kopcem lákají zájemce a dobrodruhy dlouhá léta. Tento architektonický skvost byl postupně postaven mezi 60. lety 19. století a druhým desetiletím 20. století. Z provozu byly vodojemy vyřazeny v roce 1997 a letos se staly kulturní památkou. Pro jejich lepší přístupnost nechalo nyní Brno vybudovat nový vstup, uvedl magistrát města ve své zprávě.

Na Teplé Vltavě platil rekordních 77 dní zákaz splouvání
| Ekolist.cz |
Kvůli nízké hladině řeky bylo letos zakázáno splouvání Teplé Vltavy 77 dní. Je to dosud největší omezení. Letos řeku splulo přibližně 2100 lodí, což je téměř o 25 procent méně než loni. Kvůli nízké hladině řeky letos platil zákaz na Teplé Vltavě, která vede šumavským národním parkem, celé září. Včera to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Chemie:

Studie: Ryby z pražských vod obsahují méně rtuti než kupované
| Naše voda.cz |
Bezpečnou dávku rtuti podle limitů stanovených v USA mírně překročily dva ze 14 vzorků ryb odlovených v Praze ve Vltavě. U kupovaných ryb limit nesplnilo pět vzorků z 28. Podle limitů Evropské unie měl nadměrné množství rtuti jen jeden vzorek kupovaných ryb – mečoun odlovený u Srí Lanky. Unijní pravidla však zástupci organizace Arnika, kteří výsledky studie prezentovali na dnešní tiskové konferenci v Praze, označili v tomto ohledu za příliš mírné.

Napříč:

Jednání na Sokolovsku: emisní povolenky, odstraňování následků důlní činnosti, budoucí centrum BMW
| Prumyslovaekologie.cz |
V Karlovarském kraji jednal průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Společně s hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou, se zástupci BMW Group, agentury CzechInvest a představiteli společnosti Sokolovská uhelná se zabývali plánovanou výstavbou zkušebního centra BMW na Podkrušnohorské výsypce u Sokolova či cenami emisních povolenek.

Praha hostí konferenci Eurocities 2019
| Komunalniekologie.cz |
Hlavní město ve dnech 20. až 22. listopadu 2019 hostí výroční konferenci organizace Eurocities pod názvem Města na křižovatce.

Na Marsu byl a je život, tvrdí na základě analýzy snímků planety americký entomolog
| Ekolist.cz |
Podle amerického entomologa Williama Romosera z ohijské univerzity je na Marsu život. Tvrdí to na základě analýzy desítek snímků, které jsou k dispozici díky vesmírným roverům. Život na Marsu má podle něho podobu blízkou pozemskému hmyzu. A někdy i hadům.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA