1/2021

Millenium Technologies uvedla do provozu nový reaktor pro plazmové zplyňování a vitrifikaci

| zdroj: TZ Millenium Technologies0

MT21003_foto_01_B_zm.jpg
zdroj: Millenium Technologies, Reaktor byl doplněn procesním plynovým chromatografem

Společnost Millenium Technologies, člen skupiny JRD, uvedla ve svém vědecko-technickém parku v Dubé do provozu nový reaktor pro plazmové zplyňování instalovaný letos v červnu. Jedná se o prototyp 3. generace s kapacitou 150 kg zpracovávané vstupní suroviny za hodinu, který byl doplněn o procesní plynový chromatograf, díky němuž bude proces v reaktoru ještě účinněji řízen a obsluha získá přesnější informace o produkovaném syntézním plynu.

Reaktor třetí generace pro plazmové zplyňování byl v Dubé instalován v červnu a nyní byl uveden do testovacího provozu. Prototyp technologicky navazuje na předchozí generace reaktorů. Při jeho konstrukci byly využity všechny doposud získané zkušenosti s cílem dosáhnout co největší efektivity provozu s co nejnižšími ekologickými dopady.

Výsledkem procesu plazmového zplyňování organických látek je syntézní plyn, jehož přesné složení je kontinuálně sledováno procesním plynovým chromatografem. Analýza probíhá online a kromě složení syntézního plynu a koncentrace jednotlivých složek zařízení poskytuje také informace o fyzikálně-chemických vlastnostech plynu, jako jsou výhřevnost, relativní a absolutní hustota, kompresibilitní faktor, Wobbeho index, metanové číslo a dolní a horní mez výbušnosti. Díky takto získaným údajům může obsluha zařízení lépe řídit proces v reaktoru a reagovat tak např. na změny ve složení vstupní suroviny.

Vzhledem k tomu, že technologie plazmového zplyňování není všeobecně rozšířená ani ve světě, natož pak v naší republice, snažíme se ji v maximální míře rozvíjet a testovat všechny její možnosti. Instalace plynového chromatografu k nově spuštěnému reaktoru nám pomůže zjistit, jak konkrétní druhy odpadu v reaktoru fungují, potažmo k čemu jsou vhodné druhotné výstupní suroviny, zejména syntézní plyn, na základě jejich složení,“ uvádí k instalovaným technologiím Marek Lang, výkonný ředitel a člen představenstva Millenium Technologies.

Technologie plazmového zplyňování a vitrifikace je vhodná pro materiálovou recyklaci široké škály organického i anorganického odpadu. Za využití nízkoteplotního plazmatu o teplotě cca 3 000 – 5 000 °C dochází v reaktoru k přeměně energie obsažené v organické části odpadu na tepelnou a chemickou energii syntézního plynu. Anorganická část je roztavena a vitrifikována do sklovité strusky. Syntézní plyn, jehož hlavními složkami jsou kysličník uhelnatý, kysličník uhličitý, vodík a dusík, může být po odstranění znečišťujících látek využit jako chemická surovina pro výrobu vodíku, metanolu či syntetických paliv nebo jako zdroj energie pro výrobu tepla a elektřiny.

210908Millenium351zrawhdrcopy1920b_zm.jpg
Reaktor 3. generace na plasmové zplyňování a vitrifikaci

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace