2/2023

Merkelová: Německo se může stát uhlíkově neutrálním pouze při využití technologie pro ukládání uhlíku

| autor: oEnergetice.cz - David Vobořil0

Merkelová: Německo se může stát uhlíkově neutrálním pouze při využití technologie pro ukládání uhl

Německá vláda projedná, zda se má do roku 2050 zapojit do iniciativy devíti zemí EU, aby dosáhla tohoto cíle, uvedla Merkelová v Berlíně. Merkelová zároveň dodala, že cíle je možné dosáhnout pouze při využití technologií pro zachycování a skladování uhlíku (Carbon Capture and Storage – CCS).

Cíl nulového salda emisí oxidu uhličitého, neboli uhlíkové neutrality do roku 2050, iniciativa, se kterou přišel francouzský prezident Emmanuel Macron, by pro Německo znamenala zpřísnění současného cíle snížit emise CO2 o 80-95 % oproti úrovni z roku 1990. Ke konci svého funkčního období tak německá kancléřka, která se snažila vydobýt si pověst úspěšné „klimatické kancléřky“, otevírá novým cílům.

„Devět evropských zemí se chce stát do roku 2050 uhlíkově neutrálními – tedy s nulovým saldem emisí CO2. Je mým pevným přesvědčením, že toho je možné dosáhnout pouze za využití technologií pro skladování uhlíku,“ uvedla Merkelová.

CCS technologie se dosud ukazuje jako příliš nerentabilní, aby se z fáze pilotních projektů dostala do komerčního využití. Dokládá to například loňská zpráva Evropského účetního dvora, dle které byly projekty CCS spolufinancované EU v naprosté většině neúspěchem. Hlavním důvodem byly volatilní a nižší než očekávané ceny emisních povolenek a nedostatek koordinace a dlouhodobých strategií v členských státech, které odlákaly investory.

Myšlenka ukládání emisí CO2 z elektráren do podzemní vyvolává navíc odpor nad potenciálními lokálními důsledky včetně znečištění podzemních vod a úniků.

„Merkelová si nyní vybírá nelehkou cestu, když nutí svou vládu – a mnoho fanoušků Macronovy vize, zejména v SPD – k znovuotevření diskuse o kontroverzním skladování CO2. Na rozdíl od francouzského prezidenta chce již nyní objasnit, jak může být cíle dosaženo předtím, než jej přijme za svůj,“ píše německý list Süddeutsche Zeitung.

Merkelová uvedla, že Nizozemsko prozkoumá možnost ukládání CO2 do prázdných skalních plynových ložisek, což by bylo v Německu také možné, i když možná ne „realistické“ bez širokého konsenzu.

V dubnu speciálně vytvořený „klimatický kabinet“ pověřený navržením právních předpisů pro dosažení klimatických cílů Německa do roku 2030 bude nyní současně diskutovat o tom, jak by Německo mohlo dosáhnout cíle uhlíkové neutrality, odhalila Merkelová počátkem tohoto týdne na klimatickém summitu v Berlíně.

„Diskuse by neměla probíhat ve smyslu, zda tohoto cíle můžeme dosáhnout, ale jak ho můžeme dosáhnout, a pokud najdeme rozumnou odpověď, můžeme se zapojit do iniciativy devíti členských států EU,“ dodala Merkelová.

Pro dosažení uhlíkové neutrality je nezbytné zaměřit se i na sektory, které nejsou pokryty Evropským systémem pro obchodování s emisemi (EU ETS), tedy dopravu, lokální vytápění a zemědělství.

Právě to jsou sektory, ve kterých Německo prozatím nejvíce tápe. Klimatický kabinet byl již v souvislosti s klimatickými cíli Německa pro rok 2030 pověřen prozkoumáním nejnovějších návrhů a výzkumu týkajícího se zpoplatnění emisí oxidu uhličitého v odvětvích dopravy a vytápění.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP