1/2024

Lesní vegetace a její vliv na vodní zdroje

| autor: Ondřej Beneš, SOVAK ČR0

Lesní vegetace a její vliv na vodní zdroje

Příspěvek se zabývá zejména zaběhlým ekologickým paradigmatem „dostatek vodních zdrojů a jejich kvalita je přímo úměrná množství lesní vegetace ve zdrojových územích“. 

Jako zásadní protiargument proti tomuto konstatování autorka uvádí specificky pro semiaridní klima dlouhodobé řady sledování dostupnosti vodních zdrojů v USA, které jsou zásobeny z území, kde dochází dlouhodobě k zvyšování úrovně zalesnění.

Na příkladu západní části oblasti Sierra Nevada uvádí, že snížení intenzity zalesnění by zvýšilo dostupnost vodních zdrojů v návazné lokalitě až o 9 %. Doporučení směřuje zejména k řízené těžbě a prořezům lesních porostů. 

Přestože Česká republika spadá do klimatického pásu vlhkého kontinentálního podnebí, probíhající klimatická změna ale již nyní indikuje změny v budoucích letech. Jak uvádí aktuální Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2016 vydaná Ministerstvem zemědělství, plocha lesních pozemků v České republice trvale roste.

V roce 2016 se plocha lesních pozemků meziročně zvýšila o 1 458 ha na celkových 2 669 850 ha, což představuje podíl cca 34 % na celkové rozloze České republiky. Otázka intenzity lesního hospodaření tak ve vazbě na dostupnost vodních zdrojů i s ohledem na časté periody sucha bude určitě do budoucna diskutovaná i v České republice.

Připomenout lze i doporučení uznávaného českého odborníka Ing. Vojtěcha Broži z ČVUT Praha, který směřuje pozornost odborné veřejnosti k zvyšování nejenom přirozené, ale i umělé akumulace vody v krajině jako dlouhodobého řešení, ovšem často blokovaného „ekologickými“ zájmy. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA